TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Controlelijsten in Help bij Windows Server 2003

Controlelijsten

In een controlelijst worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren om een onderdeel van Windows Server 2003, Enterprise Edition te installeren, te configureren of te implementeren. Bij elke stap wordt u verwezen naar achtergrondinformatie of instructies. Als u een taak wilt uitvoeren, zoekt u het betreffende onderdeel in de volgende tabel en klikt u op de gewenste controlelijst.

Windows Server 2003, Enterprise Edition biedt dezelfde voorzieningen als Windows Server 2003, Standard Edition, met daarnaast verbeterde geheugenondersteuning, ondersteuning van extra processoren en een clusteringservice. Zie Enterprise Memory Architecture als u meer wilt weten over geheugenondersteuning. Zie Clustering in de volgende tabel voor controlelijsten voor netwerktaakverdelingclusters en serverclusters.

 

Onderdeel Controlelijst

Active Directory

Controlelijsten voor Active Directory

Back-ups van gegevens maken en terugzetten

Controlelijsten voor het maken en terugzetten van back-ups

Certificate Services

Controlelijst: een certificeringshiërarchie maken met een off line basiscertificeringsinstantie.

Controlelijst: de automatische inschrijving van certificaten configureren

Clustering

Controlelijst: Netwerktaakverdeling inschakelen en configureren

Controlelijst: serverclusters maken

Controlelijst: serverclusterbronnen installeren

Controlelijst: Voorbereiding voor het upgraden van een cluster

Controlelijst: Voorbereiding voor het installeren van een cluster

De server configureren

Controlelijst: de standaardinstallatie voor de eerste server configureren

Connection Point Services (CPS)

Controlelijsten voor Connection Point-services

DHCP

Controlelijsten voor DHCP

Schijfdefragmentatie

Controlelijst: volumes defragmenteren

Schijfbeheer

Controlelijst: een nieuwe schijf toevoegen

Schijfquota

Controlelijst: schijfquota instellen

Distributed File System (DFS)

Controlelijst: een gedistribueerd bestandssysteem maken

DNS

DNS-controlelijsten

Enterprise Memory Architecture

Controlelijst: fijnafstelling van toepassingsgeheugen inschakelen

Controlelijst: Physical Address Extension (PAE) inschakelen.

Installeren en upgraden

Controlelijst: Een upgrade uitvoeren

Controlelijst: Een nieuwe installatie uitvoeren

Controlelijst: Voorbereiding voor het upgraden van een cluster

Controlelijst: Voorbereiding voor het installeren van een cluster

Internet Authentication Service (IAS)

Controlelijsten voor IAS

IP-versie 6

Controlelijst: IPv6 installeren en configureren

Licentieverlening

Controlelijsten voor licentieverlening

Beveiligingssjablonen beheren

Checklist: Computers beveiligen met Security Configuration Manager

Message Queuing

Controlelijst: een nieuwe Message Queuing-bron installeren

Modems

Controlelijst: modems installeren en configureren

Netwerkverbindingen

Controlelijst: netwerkverbindingen configureren

Controlelijst: een thuisnetwerk of klein bedrijfsnetwerk instellen

Netwerktaakverdelingsclusters

Controlelijst: Netwerktaakverdeling inschakelen en configureren

Netwerkcontrole

Controlelijst: Netwerkverkeer op de lokale computer controleren

Afdrukken

Controlelijst: een printer instellen

Remote Installation Services (RIS)

Controlelijst: Remote Installation Services installeren

Externe opslag

Controlelijst: Externe opslag installeren

Verwisselbare opslag

Controlelijst: Verwisselbare opslag configureren

Routering en RAS

Controlelijst: de RAS-server installeren en configureren

Controlelijst: de router installeren en configureren

Beveiliging

Checklist: Computers beveiligen met Security Configuration Manager

Controlelijst: controle van objecttoegang instellen

serverclusters

Controlelijst: Voorbereiding voor het installeren van een cluster

Controlelijst: Voorbereiding voor het upgraden van een cluster

Controlelijst: een servercluster plannen en maken

Controlelijst: het clustersysteem valideren

Controlelijst: een nieuwe groep maken

Controlelijst: een nieuwe bron maken

Controlelijst: een toepassingsserver voor een servercluster maken

Controlelijst: een bestandsserver voor een servercluster maken

Controlelijst: een afdrukserver voor een servercluster maken

Controlelijst: een virtuele server voor een servercluster maken

Controlelijst: een geclusterde IIS-webservice of FTP-service maken

Controlelijst: een bron van het type DHCP-service installeren

Controlelijst: een DFS-hoofdbron (Distributed File System) installeren

Controlelijst: een bron van het type Distributed Transaction Coordinator installeren

Controlelijst: een bron van het type Bestandsshare installeren

Controlelijst: een bron van het type Algemene toepassing installeren

Controlelijst: een algemeen-scriptbron installeren

Controlelijst: een bron van het type Algemene service installeren.

Controlelijst: een bron van het type IP-adres installeren

Controlelijst: een bron van het type Lokaal quorum installeren

Controlelijst: een bron van het type Hoofdknooppuntverzameling installeren

Controlelijst: een nieuwe Message Queuing-bron installeren

Controlelijst: een bron van het type Netwerknaam installeren

Controlelijst: een bron van het type Fysieke schijf installeren

Controlelijst: een bron van het type Afdrukspooler installeren

Controlelijst: een Volume Shadow Copy-servicetaakbron installeren

Controlelijst: een bron van het type WINS-service installeren

Services for Macintosh

Controlelijsten voor Services for Macintosh

Smartcards instellen

Controlelijst: smartcards gebruiken voor aanmelding bij Windows

SNMP-service

Controlelijst: de SNMP-service implementeren

Softwarerestrictiebeleid

Controlelijst: softwarerestrictiebeleid gebruiken om de computer te beschermen tegen e-mailvirussen

Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden

Controlelijst: opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden op een veilige manier gebruiken

Systeemherstel

Controlelijst: uw systeem veiligstellen

Controlelijst: een systeem herstellen dat weigert op te starten

Controlelijst: Restoring data

TCP/IP

Controlelijst: TCP/IP configureren

Telefonie

Controlelijsten voor telefonie

Terminal-server

Controlelijsten: Terminal Server instellen

Virtuele particuliere netwerken (VPN)

Controlelijsten voor VPN

Windows ATM-services

Controlelijst: ATM-services installeren

WINS-service

Controlelijst: een WINS-server installeren

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft