TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Netwerktoegang: registerpaden en onderliggende paden die op afstand toegankelijk zijn

Netwerktoegang: registerpaden en onderliggende paden die op afstand toegankelijk zijn

Beschrijving

Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u welke registerpaden en onderliggende paden toegankelijk zijn via het netwerk, onafhankelijk van de gebruikers of groepen die in de ACL (Access Control List, toegangsbeheerlijst) van de registersleutel winreg zijn opgenomen. Zie artikel Q153183, 'How to Restrict Access to the Registry from a Remote Computer', in de Microsoft Knowledge Base voor informatie over de registersleutel winreg.

Waarschuwing

 • Het niet correct bewerken van het Register kan ernstige gevolgen voor uw systeem hebben. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens op de computer voordat u het Register wijzigt.

Opmerking

 • In Windows XP had deze beveiligingsinstelling de naam Netwerktoegang: registerpaden die op afstand toegankelijk zijn. Als u deze instelling configureert op een lid van de Windows Server 2003-familie dat lid is van een domein, wordt deze instelling overgenomen door computers met Windows XP, maar dan als de beveiligingsoptie Netwerktoegang: registerpaden die op afstand toegankelijk zijn. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp Netwerktoegang: registerpaden die op afstand toegankelijk zijn.

Standaardinstelling:

 • System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
 • System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
 • Software\Microsoft\OLAP Server
 • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print
 • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 • System\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
 • System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
 • System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\UserConfig
 • System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\DefaultUserConfiguration
 • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
 • System\CurrentControlSet\Services\SysmonLog
 • System\CurrentControlSet\Services\CertSvc
 • System\CurrentControlSet\Services\Wins

Deze beveiligingsinstelling configureren

U kunt deze beveiligingsinstelling configureren door het betreffende beleid te openen en de consolestructuur als volgt uit te breiden: Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties\

Zie Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject voor specifieke informatie over het configureren van instellingen voor beveiligingsbeleid.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft