TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Herstelconsole - opdrachten

Herstelconsole - opdrachten

De volgende opdrachten kunnen worden gebruikt met de Herstelconsole. Typ in de Herstelconsole de opdrachtnaam gevolgd door /? voor meer informatie over iedere opdracht.

Zie 'Tools for Troubleshooting' op de website Microsoft Windows Resource Kits voor meer informatie over de Herstelconsole.

 • Attrib
  Hiermee worden de kenmerken van een bestand of map gewijzigd.
 • Batch
  Hiermee worden de opdrachten uitgevoerd die zijn opgegeven in het tekstbestand.
 • Bootcfg
  Hiermee worden opstartbestanden (Boot.ini) geconfigureerd en hersteld.
 • ChDir (Cd)
  Hiermee wordt de naam van de huidige map weergegeven of wordt de huidige map gewijzigd.
 • Chkdsk
  Hiermee wordt een schijf gecontroleerd en een statusrapport weergegeven.
 • Cls
  Hiermee wordt het scherm leeggemaakt.
 • Copy
  Hiermee wordt één enkel bestand naar een andere locatie gekopieerd.
 • Delete (Del)
  Hiermee worden een of meer bestanden verwijderd.
 • Dir
  Hiermee wordt een lijst weergegeven met de bestanden en submappen in een map.
 • Disable
  Hiermee wordt een systeemservice of een stuurprogramma uitgeschakeld.
 • Diskpart
  Hiermee worden partities op uw vaste schijven beheerd.
 • Enable
  Hiermee wordt een systeemservice of stuurprogramma gestart of ingeschakeld.
 • Exit
  Hiermee wordt de herstelconsole afgesloten en uw computer opnieuw gestart.
 • Expand
  Hiermee wordt een bestand uitgepakt dat deel uitmaakt van een gecomprimeerd bestand.
 • Fixboot
  Hiermee wordt een nieuwe opstartsector voor partities weggeschreven naar de systeempartitie.
 • Fixmbr
  Hiermee wordt de master-bootrecord van de opstartsector voor partities gerepareerd.
 • Format
  Hiermee wordt een schijf geformatteerd.
 • Help
  Hiermee wordt een lijst weergegeven met de opdrachten die u kunt gebruiken in de herstelconsole.
 • Listsvc
  Hiermee wordt een lijst weergegeven met de services en stuurprogramma's die beschikbaar zijn op uw computer.
 • Logon
  Hiermee meldt u zich aan bij een Windows-installatie.
 • Map
  Hiermee worden de toewijzingen van stationsletters weergegeven.
 • Mkdir (Md)
  Hiermee wordt een map gemaakt.
 • More (Type)
  Hiermee wordt een tekstbestand weergegeven.
 • Rename (Ren)
  Hiermee wordt één enkel bestand een nieuwe naam gegeven.
 • Rmdir (Rd)
  Hiermee wordt een map verwijderd.
 • Set
  Hiermee worden omgevingsvariabelen weergegeven en ingesteld.
 • Systemroot
  Hiermee wordt de actieve map in gesteld op de hoofdmap van het systeem waarop u op dit moment bent aangemeld.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft