Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

De werking van replicatie

De werking van replicatie

Active Directory zorgt ervoor dat de directorygegevens op alle domeincontrollers consistent en actueel blijven door regelmatig wijzigingen in de directory te repliceren. Replicatie vindt plaats met behulp van standaardnetwerkprotocollen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van informatie voor het bijhouden van wijzigingen en van replicatie van gekoppelde waarden om de replicatie efficiënter uit te kunnen voeren.

Replicatiegegevens overdragen

Active Directory gebruikt RPC (Remote Procedure Call) via IP (Internet Protocol) voor het overdragen van replicatiegegevens van de ene domeincontroller naar de andere. RPC via IP wordt gebruikt voor zowel intersite- als intrasite-replicatie. Bij replicatie met RPC via IP wordt gebruikgemaakt van verificatie (met het Kerberos V5-verificatieprotocol) en gegevenscodering om de gegevens te beveiligen tijdens de overdracht.

Als er geen directe of betrouwbare IP-verbinding beschikbaar is, kan de replicatie tussen sites worden geconfigureerd om gebruik te maken van SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). De functionaliteit voor SMTP-replicatie is echter beperkt en vereist een ondernemingscertificeringsinstantie (CA). SMTP kan alleen worden gebruikt voor het repliceren van de configuratie, het schema en toepassingsmappartities, en biedt geen ondersteuning voor de replicatie van domeinmappartities. Zie 'Active Directory Replication' op de website Microsoft Windows Resource Kits voor meer informatie.

Overbodige replicatie voorkomen

Nadat een domeincontroller een wijziging in de directory op een andere domeincontroller heeft verwerkt, is het niet de bedoeling dat deze domeincontroller probeert deze wijzigingen terug te repliceren naar de domeincontroller die de wijzing heeft verzonden. Bovendien moet een domeincontroller geen updates naar een andere domeincontroller verzenden als de doeldomeincontroller deze update reeds heeft ontvangen van een andere replicatiepartner. Active Directory voorkomt dergelijke overbodige replicatie door gebruik te maken van informatie over het volgen van wijzigingen die ligt opgeslagen in de directory. Zie 'Active Directory Replication' op de website Microsoft Windows Resource Kits voor meer informatie over het volgen van wijzigingen.

Problemen met conflicterende wijzigingen oplossen

Het is mogelijk dat twee verschillende gebruikers wijzigingen aanbrengen in exact dezelfde objecteigenschap en dat deze wijzigingen worden toegepast op twee verschillende domeincontrollers in hetzelfde domein, voordat replicatie van een van de wijzigingen plaatsvindt. In een dergelijk geval worden beide wijzigingen gerepliceerd als nieuwe wijzigingen, waardoor een conflict ontstaat. Domeincontrollers die deze conflicterende wijzigingen ontvangen, lossen dit conflict op door de kenmerkgegevens te onderzoeken die liggen opgeslagen binnen de wijzigingen en die elk een versienummer en een tijdstempel bevatten. Domeincontrollers accepteren de wijziging met het hoogste versienummer en gooien de andere wijziging weg. Als de versies identiek zijn, accepteren domeincontrollers de wijziging met de meest recente tijdstempel.

De efficiëntie van het replicatieproces verbeteren

Replicatie van gekoppelde waarden, een nieuwe voorziening in de Windows Server 2003-familie, maakt het mogelijk individuele waarden van een kenmerk met meerdere waarden afzonderlijk te repliceren. In Windows 2000 moest, als er een wijziging werd aangebracht in een lid van een groep (een voorbeeld van een kenmerk met meerdere, gekoppelde waarden), de hele groep worden gerepliceerd. Bij replicatie van gekoppelde waarden wordt alleen het gewijzigde groepslid gerepliceerd en niet de gehele groep. U kunt de replicatie van gekoppelde waarden inschakelen door het forest-functionaliteitsniveau te verhogen naar Windows Server 2003. Zie Domein- en forest-functionaliteit voor meer informatie over forest-functionaliteitsniveaus. Zie Schema voor meer informatie over kenmerken met meerdere waarden.

Zie 'Active Directory Replication' op de website Microsoft Windows Resource Kits voor meer informatie over hoe replicatie werkt.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft