Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Bestanden terugzetten vanuit een bestand of vanaf een tape

Bestanden terugzetten vanuit een bestand of vanaf een tape

 1. Open Back-up.
  De wizard Back-up of de wizard Terugzetten wordt standaard gestart, tenzij de betreffende wizard is uitgeschakeld.
 2. Klik op de koppeling Geavanceerd in de wizard Back-up of de wizard Terugzetten.
 3. Klik op de tab Media terugzetten en beheren en selecteer de bestanden en mappen die u wilt terugzetten door te klikken op het vakje links naast een bestand of map.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit in Bestanden terugzetten naar:
  • Klik op Oorspronkelijke locatie als u de bestanden en mappen waarvan een back-up is gemaakt, wilt terugzetten naar de map of mappen waarin zij zich bevonden toen de back-up werd gemaakt. Ga verder met stap 6.
  • Klik op Andere locatie als u de bestanden en mappen waarvan een back-up is gemaakt, wilt terugzetten naar een door u op te geven map. Met deze optie blijft de mapstructuur behouden van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt; alle mappen en submappen worden neergezet in de andere map die u opgeeft.
  • Klik op Enkele map als u de bestanden en mappen waarvan een back-up is gemaakt, wilt terugzetten in een map die u opgeeft. Met deze optie blijft de mapstructuur van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt niet behouden; de bestanden worden neergezet in de map die u opgeeft.
 5. Als u Andere locatie of Enkele map hebt ingeschakeld, typt u het pad voor de map in Andere locatie of klikt u op de knop Bladeren om de map te zoeken.
 6. Klik op Opties in het menu Extra, klik op het tabblad Terugzetten en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Het bestand op de computer niet vervangen als u niet wilt dat bestanden worden overschreven die zich reeds op uw vaste schijf bevinden.
  • Klik op Het bestand op de computer alleen vervangen als dat bestand ouder is als u wilt dat de terugzetbewerking oudere bestanden op uw schijf vervangt door nieuwere bestanden uit de back-up.
  • Klik op Het bestand op de computer altijd vervangen als u wilt dat de terugzetbewerking bestanden op uw schijf vervangt ongeacht of de bestanden in de back-up ouder of nieuwer zijn.
  • Klik op OK om de terugzetopties te accepteren die u hebt ingesteld.
 7. Klik op Terugzetten starten.
 8. Als u een of meer van de geavanceerde terugzetopties wilt wijzigen, zoals het terugzetten van beveiligingsinstellingen en gegevens over koppelingspunten, klikt u op Geavanceerd. Wanneer u de geavanceerde terugzetopties hebt ingesteld, klikt u op OK.
 9. Klik op OK om de terugzetbewerking te starten.

Waarschuwing

 • Als u Het bestand op de computer altijd vervangen inschakelt, kunnen gegevens verloren gaan als een bestand waaraan u werkt deel uitmaakt van de back-up.
 • Met Back-up kunt u back-ups maken en gegevens terugzetten op FAT16-, FAT32- en NTFS-volumes. Als u echter een back-up hebt gemaakt van gegevens op een NTFS-volume, is het raadzaam de gegevens terug te zetten op een NTFS-volume van dezelfde versie om mogelijk gegevensverlies te voorkomen. Sommige bestandssystemen ondersteunen mogelijk niet alle onderdelen van andere bestandssystemen.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • U opent Backup als volgt: klik op Start, wijs achtereenvolgens All programs, Accessories, System Tools aan en klik op Backup.
 • U kunt ook de wizard Terugzetten gebruiken om bestanden terug te zetten door op Wizard Terugzetten te klikken in het menu Extra.
 • Als u een back-up wilt maken van Microsoft SQL Server-databasebestanden of deze wilt terugzetten, verdient het aanbeveling de ingebouwde back-up- en terugzetprogramma's van SQL te gebruiken. Zie de documentatie bij Microsoft SQL Server voor meer informatie.
 • Als u de systeemstatusgegevens wilt terugzetten op een domeincontroller, moet u eerst de computer starten in de modus Active Directory terugzetten. Hiermee kunt u de map SYSVOL en de Active Directory-database terugzetten.
 • U kunt alleen de systeemstatusgegevens op een lokale computer terugzetten. U kunt de systeemstatusgegevens op een externe computer niet terugzetten.
 • Back-upoperators en beheerders kunnen een back-up maken van gecodeerde bestanden en mappen en deze weer terugzetten zonder de bestanden of mappen te hoeven decoderen.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft