Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Bestanden terugzetten vanuit een bestand of vanaf een tape

Bestanden terugzetten vanuit een bestand of vanaf een tape

 1. Open Back-up.
  De wizard Back-up of de wizard Terugzetten wordt standaard gestart, tenzij de betreffende wizard is uitgeschakeld.
 2. Klik op de koppeling Geavanceerd in de wizard Back-up of de wizard Terugzetten.
 3. Klik op de tab Media terugzetten en beheren en selecteer de bestanden en mappen die u wilt terugzetten door te klikken op het vakje links naast een bestand of map.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit in Bestanden terugzetten naar:
  • Klik op Oorspronkelijke locatie als u de bestanden en mappen waarvan een back-up is gemaakt, wilt terugzetten naar de map of mappen waarin zij zich bevonden toen de back-up werd gemaakt. Ga verder met stap 6.
  • Klik op Andere locatie als u de bestanden en mappen waarvan een back-up is gemaakt, wilt terugzetten naar een door u op te geven map. Met deze optie blijft de mapstructuur behouden van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt; alle mappen en submappen worden neergezet in de andere map die u opgeeft.
  • Klik op Enkele map als u de bestanden en mappen waarvan een back-up is gemaakt, wilt terugzetten in een map die u opgeeft. Met deze optie blijft de mapstructuur van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt niet behouden; de bestanden worden neergezet in de map die u opgeeft.
 5. Als u Andere locatie of Enkele map hebt ingeschakeld, typt u het pad voor de map in Andere locatie of klikt u op de knop Bladeren om de map te zoeken.
 6. Klik op Opties in het menu Extra, klik op het tabblad Terugzetten en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Het bestand op de computer niet vervangen als u niet wilt dat bestanden worden overschreven die zich reeds op uw vaste schijf bevinden.
  • Klik op Het bestand op de computer alleen vervangen als dat bestand ouder is als u wilt dat de terugzetbewerking oudere bestanden op uw schijf vervangt door nieuwere bestanden uit de back-up.
  • Klik op Het bestand op de computer altijd vervangen als u wilt dat de terugzetbewerking bestanden op uw schijf vervangt ongeacht of de bestanden in de back-up ouder of nieuwer zijn.
  • Klik op OK om de terugzetopties te accepteren die u hebt ingesteld.
 7. Klik op Terugzetten starten.
 8. Als u een of meer van de geavanceerde terugzetopties wilt wijzigen, zoals het terugzetten van beveiligingsinstellingen en gegevens over koppelingspunten, klikt u op Geavanceerd. Wanneer u de geavanceerde terugzetopties hebt ingesteld, klikt u op OK.
 9. Klik op OK om de terugzetbewerking te starten.

Waarschuwing

 • Als u Het bestand op de computer altijd vervangen inschakelt, kunnen gegevens verloren gaan als een bestand waaraan u werkt deel uitmaakt van de back-up.
 • Met Back-up kunt u back-ups maken en gegevens terugzetten op FAT16-, FAT32- en NTFS-volumes. Als u echter een back-up hebt gemaakt van gegevens op een NTFS-volume, is het raadzaam de gegevens terug te zetten op een NTFS-volume van dezelfde versie om mogelijk gegevensverlies te voorkomen. Sommige bestandssystemen ondersteunen mogelijk niet alle onderdelen van andere bestandssystemen.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • U opent Backup als volgt: klik op Start, wijs achtereenvolgens All programs, Accessories, System Tools aan en klik op Backup.
 • U kunt ook de wizard Terugzetten gebruiken om bestanden terug te zetten door op Wizard Terugzetten te klikken in het menu Extra.
 • Als u een back-up wilt maken van Microsoft SQL Server-databasebestanden of deze wilt terugzetten, verdient het aanbeveling de ingebouwde back-up- en terugzetprogramma's van SQL te gebruiken. Zie de documentatie bij Microsoft SQL Server voor meer informatie.
 • Als u de systeemstatusgegevens wilt terugzetten op een domeincontroller, moet u eerst de computer starten in de modus Active Directory terugzetten. Hiermee kunt u de map SYSVOL en de Active Directory-database terugzetten.
 • U kunt alleen de systeemstatusgegevens op een lokale computer terugzetten. U kunt de systeemstatusgegevens op een externe computer niet terugzetten.
 • Back-upoperators en beheerders kunnen een back-up maken van gecodeerde bestanden en mappen en deze weer terugzetten zonder de bestanden of mappen te hoeven decoderen.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft