TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Activiteiten op websites registreren

U kunt informatie verzamelen over gebruikersactiviteiten door de logboekfunctie voor uw websites in te schakelen. Het vastleggen van informatie in IIS (Internet Information Services) gaat verder dan het registreren van gebeurtenissen of het bijhouden van prestatiegegevens met de functies van Microsoft® Windows®. In de logboeken kunnen gegevens worden opgeslagen over de bezoekers van uw site, wat een bezoeker heeft bekeken en wanneer de informatie het laatst is bekeken. Met behulp van de logboeken kunt u de populariteit van de inhoud beoordelen of informatieknelpunten achterhalen.

In dit gedeelte

In dit gedeelte vindt u de volgende informatie:

Verwante informatie
  • Zie de sectie Analyzing Log Files voor meer informatie over logboekregistratie, inclusief voorbeelden en beschrijvingen van verschillende indelingen voor IIS-logboekbestanden, en informatie over het vastleggen van fouten in HTTP.sys.
  • Zie Controle in IIS 6.0 voor informatie over controletechnieken om de activiteiten van gebruikers bij te houden en na te gaan of onbevoegde gebruikers hebben geprobeerd toegang te krijgen tot mappen en bestanden in het NTFS-bestandssysteem.
  • Zie Uitgebreide W3C-indeling voor logboekbestand voor informatie over de logboekvelden van de uitgebreide W3C-indeling, inclusief een gedetailleerde technische specificatie van het veld W3C Extended Log File Format.
  • Zie HTTP Status Codes in IIS 6.0 voor meer informatie over HTTP-statuscodes (100 - 500).
  • Zie HTTP 40x -- Client Error Codes voor informatie over clientfoutcodes (400 - 404) en het oplossen van veelvoorkomende problemen met aanvragen.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft