Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Problemen met Back-up oplossen

Problemen oplossen

Deze sectie bevat richtlijnen voor het oplossen van problemen met het hulpprogramma Back-up.

Wat is er aan de hand?

Back-up maakt geen back-up op een cd-apparaat.

Oorzaak:Door Back-up wordt het gebruik van back-upmedia zoals cd-rw (herschrijfbare cd), cd-r (beschrijfbare cd) en dvd-r (beschrijfbare digitale videoschijf) niet ondersteund.

Oplossing:  Maak een back-up op een ander type medium, zoals een tape of vaste schijf. Als u een cd-rw, cd-r of dvd-r wilt gebruiken als back-upmedium moet u een back-up maken naar een bestand en dat bestand op de cd kopiëren.

Opmerking

  • U kunt Back-up gebruiken om terugzetbewerkingen uit te voeren vanaf een cd-r, cd-rw of dvd-r.

Ik kan een van mijn oude back-uplogboeken niet vinden.

Oorzaak:  Back-up slaat alleen de laatste tien back-uprapporten (logboekbestanden) op.

Oplossing:  Kopieer de back-uplogboekbestanden die u wilt archiveren naar een andere locatie. Door Back-up worden de back-uplogboekbestanden standaard opgeslagen in de map Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTbackup\Data, waarbij gebruikersnaam de naam is van de gebruiker die de back-up heeft uitgevoerd.

Ik wil een back-up voor Automatisch systeemherstel (ASR) uitvoeren, maar mijn computer heeft geen diskettestation.

Oorzaak:  Wanneer u bij een ASR-terugzetbewerking de systeembestanden terugzet, vereist Back-up dat u een diskette met back-upbestanden voor Automatisch systeemherstel in het diskettestation plaatst.

Oplossing:  Voer een back-up voor Automatisch systeemherstel uit zonder het diskettestation. Kopieer de bestanden asr.sif en asrpnp.sif die zich bevinden in de map %systemroot%\repair naar een andere computer die wel een diskettestation heeft. Kopieer die bestanden vervolgens op een diskette.

Belangrijk

  • Voordat u een ASR-terugzetbewerking uitvoert, moet u een diskettestation aansluiten op de computer.

Ik wil een een ASR-terugzetbewerking uitvoeren maar ik beschik niet over de originele diskette die is gemaakt tijdens de back-up voor Automatisch systeemherstel.

Oorzaak:  Wanneer u bij een ASR-terugzetbewerking de systeembestanden terugzet, vereist Back-up dat u een diskette met de back-upbestanden voor Automatisch systeemherstel, asr.sif en asrpnp.sif, in het diskettestation plaatst.

Oplossing:  Wanneer u een back-upbewerking uitvoert voor Automatisch systeemherstel, worden de bestanden asr.sif en asrpnp.sif gekopieerd naar een diskette en ook naar de back-upset voor ASR (op tape of een ander back-upmedium). Als u de diskette kwijtraakt, moet u eerst met behulp van het hulpprogramma Back-up de corresponderende back-upset voor ASR lokaliseren en catalogiseren, en vervolgens de bestanden asr.sif en asrpnp.sif terugzetten op een diskette. Deze bestanden bevinden zich in de map %systemroot%\repair op het back-upmedium. U kunt deze nieuwe ASR-diskette gebruiken om de ASR-terugzetbewerking uit te voeren.

Zie ook:  Catalogi bijwerken; Bestanden terugzetten vanuit een bestand of vanaf een tape

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft