Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een partitie of logisch station verwijderen

Een partitie of logisch station verwijderen

Via de Windows-interface

 1. Open Computerbeheer (lokaal).
 2. Klik in de consolestructuur op Computerbeheer (lokaal), klik op Opslag en klik vervolgens op Schijfbeheer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de partitie, het logische station of het standaardvolume dat u wilt verwijderen en klik op Partitie verwijderen.
  Als in het menu de optie Volume verwijderen wordt weergegeven in plaats van Partitie verwijderen, is het volume een dynamisch volume. Zie 'Verwante onderwerpen' voor informatie over het verwijderen van een dynamisch volume.

Waarschuwing

 • Wanneer u een partitie verwijdert, worden alle gegevens op deze partitie of het logische station verwijderd.
 • Eenmaal verwijderde partities of logische stations kunt u niet herstellen.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren op een lokale computer als u lid bent van de groep Back-upoperators of de groep Administrators op de lokale computer, of als de juiste machtiging aan u is overgedragen. U kunt deze procedure alleen extern uitvoeren als u lid bent van de groep Back-upoperators of de groep Administrators op de externe computer. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.
 • U opent Computerbeheer als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 • Het is niet mogelijk om een OEM-partitie, systeemvolume, opstartvolume of een volume met een actief wisselbestand of een crashdump (geheugendump) te verwijderen.
 • Een uitgebreide partitie kan alleen worden verwijderd als deze leeg is.
  U kunt een uitgebreide partitie pas verwijderen als alle logische stations uit de uitgebreide partitie zijn verwijderd.

Met een opdrachtregel

 1. Open een opdrachtprompt.
 2. Typ het volgende:
  diskpart
 3. Typ het volgende achter de DISKPART-prompt:
  list disk
  Noteer het nummer van de schijf waarvan u de partitie wilt verwijderen.
 4. Typ het volgende achter de DISKPART-prompt:
  select diskn
  Selecteer de schijf n waarvan u de partitie wilt verwijderen.
 5. Typ het volgende achter de DISKPART-prompt:
  list partition
  Noteer het nummer van de partitie die u wilt verwijderen.
 6. Typ het volgende achter de DISKPART-prompt:
  select partitionn
  Selecteer de partitie, n, die u wilt verwijderen.
 7. Typ het volgende achter de DISKPART-prompt:
  delete partition

Waarschuwing

 • Als u een partitie op een dynamische schijf verwijdert, kunnen alle dynamische volumes op de schijf verloren gaan, waardoor beschadigingen aan de schijf kunnen optreden. Gebruik voor het verwijderen van een dynamisch volume liever de opdracht delete volume. Zie 'Verwante onderwerpen' voor informatie over het verwijderen van een dynamisch volume.
 • Wanneer u een partitie verwijdert, worden alle gegevens op deze partitie of het logische station verwijderd.
 • Eenmaal verwijderde partities of logische stations kunt u niet herstellen.

 

Waarde Beschrijving

list disk

Hiermee wordt een overzicht weergegeven van schijven en van informatie over deze schijven, zoals de grootte, de beschikbare hoeveelheid vrije ruimte, of de schijf een standaardschijf is of een dynamische schijf, en of de schijf gebruikmaakt van een MBR (Master Boot Record, hoofdopstartrecord) of een GPT (GUID Partition Table). De schijf die met een sterretje (*) is gemarkeerd, heeft de focus.

select disk

Hiermee wordt de opgegeven schijf geselecteerd en in focus gebracht, waarbij n het nummer van de schijf is.

list partition

Hiermee wordt een overzicht weergegeven van de partities in de partitietabel van de huidige schijf.

select partition n

Hiermee wordt de opgegeven partitie geselecteerd en krijgt deze de focus. Als er geen partitie is opgegeven, wordt met de opdracht select de huidige partitie in focus weergegeven.

delete partition

Hiermee wordt de partitie die de focus heeft van een standaardschijf verwijderd. Het is niet mogelijk om een systeempartitie, opstartpartitie of een partitie met een actief wisselbestand of een crashdump (geheugendump) te verwijderen.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren op een lokale computer als u lid bent van de groep Back-upoperators of de groep Administrators, of als de juiste machtiging aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.
 • U opent een opdrachtprompt als volgt: klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 • Het is niet mogelijk om een OEM-partitie, systeemvolume, opstartvolume of een volume met een actief wisselbestand of een crashdump (geheugendump) te verwijderen.
 • Een uitgebreide partitie kan alleen worden verwijderd als deze leeg is.
  U kunt een uitgebreide partitie pas verwijderen als alle logische stations uit de uitgebreide partitie zijn verwijderd.
 • Op verwisselbare media kunt u met DiskPart geen partities verwijderen.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over DiskPart.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft