Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Systeemobjecten: standaardmachtigingen versterken van globale systeemobjecten (b.v. symbolische koppelingen)

Systeemobjecten: standaardmachtigingen versterken van globale systeemobjecten (b.v. symbolische koppelingen)

Beschrijving

Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u de sterkte van de standaard-DACL (Discretionary Access Ccontrol List, discretionaire toegangsbeheerlijst) voor objecten.

Active Directory houdt een globale lijst bij van gedeelde systeembronnen, zoals DOS-apparaatnamen, mutexen en semaforen. Op deze manier kan worden vastgesteld waar objecten zich bevinden en kunnen objecten worden gedeeld door processen. Elk type object wordt gemaakt met een standaard DACL. In deze lijst is gedefinieerd voor wie het object toegankelijk is en welke machtigingen zijn toegewezen.

Als dit beleid is ingeschakeld, wordt de standaard DACL sterker. In dat geval kunnen gebruikers die geen beheerder zijn, gedeelde objecten lezen. Deze gebruikers kunnen gedeelde objecten die ze niet zelf hebben gemaakt, echter niet wijzigen.

Standaardinstelling: Ingeschakeld.

Deze beveiligingsinstelling configureren

U kunt deze beveiligingsinstelling configureren door het betreffende beleid te openen en de consolestructuur als volgt uit te breiden: Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties\

Zie Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject voor specifieke informatie over het configureren van instellingen voor beveiligingsbeleid.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft