TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Groepen

Groepen

Een groep is een verzameling gebruikers- en computeraccounts, contactpersonen en andere groepen die als een eenheid kunnen worden beheerd. Gebruikers en computers die deel uitmaken van een bepaalde groep worden groepsleden genoemd.

Het gebruik van groepen kan het beheer vereenvoudigen doordat een gemeenschappelijke set machtigingen en rechten kan worden toegewezen aan een groot aantal accounts tegelijk, in plaats van aan elke account afzonderlijk. Zie Toegangsbeheer - overzicht voor een overzicht van machtigingen en rechten.

Groepen kunnen directory-specifiek zijn of alleen van toepassing zijn op een bepaalde computer. Groepen in Active Directory zijn directoryobjecten die zich binnen een containerobject voor een domein of organisatie-eenheid bevinden. Active Directory biedt, bij de installatie, een set standaardgroepen en voorziet tevens in de mogelijkheid om groepen te maken. Zie Standaardgroepen voor meer informatie.

Lokale groepen, die wel beschikbaar zijn op lokale computers maar niet in Active Directory, komen aan bod in Standaard lokale groepen.

Met groepen kunt u het volgende doen in Active Directory:

  • Het beheer vereenvoudigen door machtigingen voor een gedeelde bron toe te wijzen aan een groep, in plaats van aan afzonderlijke gebruikers. Hierdoor krijgen alle leden van die groep dezelfde toegangsmachtigingen voor de bron.
  • Het beheer overdragen door eenmaal gebruikersrechten toe te wijzen aan een groep via Groepsbeleid en vervolgens de leden aan de groep toe te voegen die dezelfde rechten moeten hebben als de groep.
  • E-maildistributielijsten maken. Zie Typen groepen voor meer informatie.

Groepen worden gekenmerkt door hun bereik en hun type. Het bereik van een groep bepaalt in hoeverre de groep wordt toegepast binnen een domein of forest. Zie Groepsbereik voor meer informatie over groepsbeleid. Het groepstype bepaalt enerzijds of een groep kan worden gebruikt voor het toewijzen van machtigingen voor een gedeelde bron (voor beveiligingsgroepen) en anderzijds of een groep alleen kan worden gebruikt voor e-maildistributielijsten (voor distributiegroepen). Zie Typen groepen voor meer informatie over beveiligingsgroepen en distributiegroepen.

Er zijn tevens groepen waarvoor u het lidmaatschap niet kunt wijzigen of weergeven. Dit worden speciale identiteiten genoemd en deze worden gebruikt om verschillende gebruikers te vertegenwoordigen op verschillende tijdstippen, afhankelijk van de omstandigheden. Zo vertegenwoordigt de groep Iedereen alle huidige netwerkgebruikers, inclusief gasten en gebruikers uit andere domeinen. Zie Speciale identiteiten voor meer informatie.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft