TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een bron off line nemen

Een bron off line nemen

 1. Open Clusterbeheer.
 2. Klik in de consolestructuur op de map Bronnen.
 3. Klik in het detailvenster op de gewenste bron.
 4. Klik in het menu Bestand op Off line nemen.
  Waarschuwing
  • Wanneer u een bron off line neemt, worden alle bronnen die van die bron afhankelijk zijn, ook off line genomen.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • U opent Clusterbeheer als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Clusterbeheer.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft