TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
Expand Minimize

Dialoogvenster: Service-instellingen aanpassen

Van toepassing op: Windows Server 2008

Met deze opties kunt u aangeven hoe Windows Firewall with Advanced Security reageert op verbindingsverzoeken van of aan services.

Het dialoogvenster weergeven
  • Voer de volgende stappen uit wanneer u een firewallregel wilt maken met de wizard Nieuwe firewallregel.

    1. Klik op de pagina Regeltype op Aangepast.

    2. Klik op de pagina Programma, naast Services, op Aanpassen.

  • Klik op Aanpassen op het tabblad Programma's en services als u een bestaande firewallregel wilt wijzigen.

noteNote
In dezelfde firewallregel kunt u zowel een programma als een service opgeven. De regel kan alleen op de aangevraagde verbinding worden toegepast als aan beide voorwaarden is voldaan.

Wanneer u de optie Alleen toepassen op services selecteert, heeft elke service die met de account LocalSystem of NetworkService wordt uitgevoerd, de juiste toegang. Wanneer u een optie selecteert waarbij u een of meer services opgeeft, wordt toegang verleend aan de SID (beveiligings-id) van de opgegeven service.

Toepassen op alle programma's en services

Met deze optie kunt u de regel toepassen op alle processen van het programma dat u bij Programma's hebt opgegeven.

Alleen toepassen op services

Gebruik deze optie om de regel alleen toe te passen op services en niet op andere processen.

Toepassen op deze service

Selecteer in de lijst de service waarop u de regel wilt toepassen.

Toepassen op service met deze korte naam

Geef de korte naam op van de service waarop u de regel wilt toepassen. U kunt een willekeurige korte naam opgeven, zelfs als deze niet in de lijst voorkomt. Verkeerd gespelde korte namen en korte namen waarmee geen service wordt opgegeven, worden genegeerd. Deze optie is handig wanneer u een regel wilt configureren voor een groepsbeleidsobject en de service waarnaar in de regel wordt verwezen niet is geïnstalleerd of niet wordt uitgevoerd op de computer waarop u de regel wijzigt.

See Also

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2016 Microsoft