Sjablonen vervangen

Van toepassing op: Windows Server 2008 R2

Het is mogelijk dat u de eigenschappen wilt wijzigen van een type certificaat dat al aan clients is verleend. U maakt hiervoor een bijgewerkte certificaatsjabloon voor dat certificaat en geeft op dat houders van certificaten die op de oude sjabloon zijn gebaseerd, nieuwe certificaten moeten ophalen die op de nieuwe sjabloon zijn gebaseerd. Hierdoor worden certificaathouders gedwongen een nieuw certificaat op te halen vóór de vernieuwingsdatum die in de oorspronkelijke certificaatsjabloon is opgegeven.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Domeinadministrators of een vergelijkbare groep. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een sjabloon vervangen
  1. Open de module Certificaatsjablonen.

  2. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de certificaatsjabloon die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op de tab Vervangen sjablonen.

  4. Klik op Toevoegen.

  5. Klik op een of meer sjablonen die u wilt vervangen, en klik vervolgens op OK.

  6. Breng andere gewenste wijzigingen in de sjabloon aan en klik op OK.

Aanvullende naslaginformatie

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: