Een registersleutel of -waarde verwijderen

Van toepassing op: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Als u een vermelding in het register wilt zoeken of wijzigen, gebruikt u de Register-editor. Nadat u de Register-editor hebt geopend, kunt u een registersleutel of -waarde verwijderen.

CautionWaarschuwing
Het onoordeelkundig bewerken van het Register kan ernstige gevolgen hebben voor uw systeem. Maak daarom eerst een back-up van belangrijke gegevens op de computer voordat u wijzigingen aanbrengt in het register.

noteOpmerking
Als u een fout maakt waardoor de computer niet meer op de juiste wijze wordt opgestart, kunt u het register terugzetten. Zie Het register terugzetten voor instructies.

Een registersleutel of -waarde verwijderen
  1. Klik in de Register-editor op de sleutel of vermelding die u wilt verwijderen.

  2. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken.

    noteOpmerking
    U kunt sleutels en waarden uit het register verwijderen. U kunt een vooraf gedefinieerde sleutel (zoals HKEY_CURRENT_USER) echter niet verwijderen of de naam van een vooraf gedefinieerde sleutel wijzigen.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: