Certificaten

Van toepassing op: Windows 7, Windows Server 2008 R2

De functie van digitale certificaten groeit snel op afzondelijke computers, op netwerken en over internet. Certificaten kunnen worden gebruikt met weinig of geen tussenkomst van de gebruiker, maar het kan ook belangrijk zijn de inhoud van certificaten te bekijken en te begrijpen, en het gebruik ervan te beheren. U kunt dit doen via de module Certificaten.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: