Wat zijn certificaatsjablonen?

Van toepassing op: Windows Server 2008 R2

Certificaatsjablonen vormen een integraal deel van een CA (certificeringsinstantie) voor een onderneming. Ze zijn een belangrijk element van het certificaatbeleid voor een omgeving. Certificaatbeleid bestaat uit de reeks regels en indelingen voor het inschrijven, gebruik en beheer van certificaten.

Wanneer een CA een aanvraag voor een certificaat ontvangt, moeten er groepen regels en instellingen op die aanvraag worden toegepast om de gevraagde functie uit te voeren, zoals de uitgifte of vernieuwing van certificaten. De regels kunnen eenvoudig of complex zijn en kunnen op alle gebruikers of specifieke gebruikersgroepen van toepassing zijn. Certificaatsjablonen zijn de reeksen regels en instellingen die op een CA zijn geconfigureerd om op binnenkomende certificaataanvragen te worden toegepast. Certificaatsjablonen geven ook instructies aan de client voor het maken en indienen van een geldige certificaataanvraag.

Certificaten die op een certificaatsjabloon zijn gebaseerd, kunnen alleen door een CA voor een onderneming worden verleend. De sjablonen zijn opgeslagen in AD DS (Active Directory Domain Services) en kunnen door alle CA's in het forest worden gebruikt. Zo heeft de CA altijd toegang tot de huidige standaardsjabloon en wordt er voor consistente toepassing van het certificaatbeleid in het forest gezorgd.

Beheerders van Windows Server 2008-CA's voor ondernemingen kunnen een aantal vooraf gedefinieerde certificaatsjablonen gebruiken. Zie Standaardcertificaatsjablonen voor meer informatie.

Certificaatsjablonen die in Windows Server 2008, Windows Server 2003 en Windows 2000 zijn geïntroduceerd, hebben verschillende configuratieniveaus. Zie Versies van certificaatsjablonen voor meer informatie.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: