Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Handleiding voor de upgrade naar Windows Server 2008

Van toepassing op: Windows Server 2008

Dit document bevat informatie over het uitvoeren van een upgrade naar het Windows Server® 2008-besturingssysteem. Behandeld worden hoe u de upgrade moet uitvoeren, welke scenario's worden ondersteund, veelgestelde vragen en bekende problemen met betrekking tot het upgradeproces. Naast dit document wordt u aangeraden  Releaseopmerkingen voor Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99299) te lezen. Dit bevat informatie over alle bekende problemen met betrekking tot dit product.

Indien mogelijk, wordt u aangeraden een nieuwe installatie van Windows Server 2008 uit te voeren. Zie Windows Server 2008 installeren (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104824) voor meer informatie over het uitvoeren van een nieuwe installatie.

Als u besluit dat u een upgrade naar Windows Server 2008 wilt uitvoeren in plaats van een nieuwe installatie, kunt u zich met dit document voorbereiden op de upgrade. Dit document wordt doorlopend bijgewerkt zodra zich nieuwe upgradekwesties voordoen.

In dit document

Zie de pagina over bekende problemen tijdens een upgrade naar Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830) voor informatie over bekende problemen die u mogelijk ervaart tijdens een upgrade en oplossingen voor deze problemen.

Informatie over voorinstallatie

Dit gedeelte bevat informatie die u moet doornemen en stappen die u moet nemen voordat u een upgrade uitvoert naar Windows Server 2008.

Aanvullende vereisten aan schijfruimte voor Active Directory-domeincontrollers

Als de database en de logboekbestanden van Active Directory in een van de volgende mappen zijn geplaatst, moet u zorgen dat het volume tenminste twee maal zoveel ruimte heeft als door de database wordt gebruikt en dat er logboekbestanden beschikbaar zijn, voordat u Windows Server 2008 installeert:

 • %SystemRoot%

 • %ProgramFiles%

 • %SystemDrive%\Program Files

 • %ProgramFiles(x86)%

 • %SystemDrive%\build

 • %SystemDrive%\InstalledRepository

 • %ProfilesFolder%

 • %ProgramData%

 • %SystemDrive%\Documents and Settings

Zie de pagina over het bijwerken van Active Directory-domeinen naar Windows Server 2008 AD DS-domeinen (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=89032) voor meer informatie.

Voordat u Setup start

Voordat u de upgrade Windows Server 2008 start, doet u het volgende als voorbereiding op de installatie:

 • Test uw toepassingen. U moet uw bedrijfstoepassingen en niet-Microsoft-toepassingen testen voordat u de upgrade uitvoert op uw productieservers. Zie de pagina over overwegingen met betrekking tot toepassingen tijdens de upgrade naar Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110831) voor specifieke instructies over het testen van uw toepassingen.

 • Zorg ervoor dat alle software voor de kernelmodus op x64-systemen is ondertekend. In de x64-versie van Windows Server 2008, moet alle software voor de kernelmodus (inclusief stuurprogramma's en een aantal virussen op diep niveau) die op de computer worden uitgevoerd, zijn ondertekend. Als uw toepassingen gebruikmaken van niet-ondertekende software voor de kernelmodus (hetgeen vaak voorkomt in veel firewall- en antivirusprogramma's) wordt de upgrade mogelijk geblokkeerd totdat u de toepassing verwijdert. Als een toepassing zich niet geheel laat verwijderen, kan dit de upgrade blijven blokkeren.

 • Maak een back-up van uw servers. De back-up moet alle gegevens en configuratiegegevens bevatten die nodig zijn voor de werking van die computer. Het is van groot belang om een back-up van configuratiegegevens voor servers uit te voeren, vooral voor servers die netwerkinfrastructuur bieden, zoals DHCP-servers (Dynamic Host Configuration Protocol). Wanneer u de back-up uitvoert, moet u ook de opstart- en systeempartities en de gegevens van de systeemstatus meenemen. U kunt ook een back-up maken van configuratiegegevens door een back-upset te maken voor automatisch systeemherstel.

 • Wees u ervan bewust dat u Windows Server 2008 na installatie niet meer kunt verwijderen. Als de upgrade is voltooid, kunt u Windows Server 2008 niet verwijderen. Als de installatie tijdens de upgrade echter mislukt, kunt u de installatie weer terugdraaien tot het vorige besturingssysteem.

 • Zorg ervoor dat uw toepassingen compatibel zijn. Nadat u de optie Upgrade hebt gekozen, krijgt u in de wizard Setup een dialoogvenster te zien waarin zich een koppeling bevindt naar informatie over de compatibiliteit van toepassingen. Klik op de koppeling en raadpleeg de informatie over de toepassingen die op uw computer zijn geïnstalleerd, voordat u doorgaat met de upgrade.

  Daarnaast kunt u de website van de leverancier van de toepassingen op uw computer raadplegen om:

  • vast te stellen of de toepassing tijdens de gehele upgrade naar Windows Server 2008 wordt ondersteund.

  • te verifiëren of de leverancier de toepassing ondersteunt op Windows Server 2008.

 • de bekende problemen te bekijken. Lees de pagina over bekende problemen tijdens een upgrade naar Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830) voor informatie over specifieke upgradekwesties.

Ondersteunde upgradepaden

In de volgende tabel staat welke besturingssystemen een upgrade naar Windows Server 2008 kunnen uitvoeren.

noteNote
Met uitzondering van Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, is deze tabel zowel van toepassing op 32-bits als x64-bits versies. Upgrades van de ene architectuur naar de andere (32-bits naar x64-bits of andersom) worden echter niet ondersteund.

 

Besturingssysteem Opties voor de upgrade
 • Windows Server 2003 R2, Standard Edition.

 • Windows Server 2003 Standard Edition met Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Standard Edition met Service Pack 2 (SP2)

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Standard

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Standard zonder Hyper-V™-technologie

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Enterprise

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Enterprise zonder Hyper-V

 • Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition

 • Windows Server 2003 Enterprise Edition met Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Enterprise Edition met Service Pack 2 (SP2)

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Enterprise

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Enterprise zonder Hyper-V

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Datacenter

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Datacenter zonder Hyper-V

 • Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition

 • Windows Server 2003 Datacenter Edition met Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Datacenter Edition met Service Pack 2 (SP2)

 • Volledige installatie van Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Standard

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Standard zonder Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise zonder Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Enterprise zonder Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise zonder Hyper-V

Upgrade uitvoeren voor serverfuncties

De volgende tabel bevat informatie over upgrades van serverfuncties naar Windows Server 2008. Als een van deze functies op uw server is geïnstalleerd, leest u de specifieke upgrade-informatie voor bewerkingen en de aanbevelingen die op die functie zijn toegespitst.

 

 • Serverfunctie

 • Upgrade-informatie

AD CS (Active Directory Certificate Services)

Als u certificeringsinstanties (CA's) in uw organisatie hebt, raadpleegt u Een certificeringsinstantie naar een andere computer verplaatsen

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110934).

Active Directory Domain Services (AD DS)

Zie Active Directory-domeinen upgraden naar AD DS-domeinen in Windows Server 2008 voor meer informatie

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=89032).

Active Directory Federation Services (AD FS)

Er zijn geen problemen bekend bij de upgrade van AD FS van Windows Server 2003 R2 naar AD FS in Windows Server 2008.

Zie Nieuwe functies in AD FS in Windows Server 2008 voor meer informatie over de nieuwe voorzieningen in AD FS voor Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85684).

Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

Zie voor meer informatie Bijlage B: Upgrade uitvoeren van ADAM naar AD LDS

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110935).

AD RMS (Active Directory Rights Management Services)

Deze documentatie wordt nog ontwikkeld.

Toepassingsserver

U kunt de functie Toepassingsserver niet migreren van Windows Server 2003 naar Windows Server 2008. Deze is opnieuw opgebouwd voor Windows Server 2008 en bevat standaard ondersteuning voor toepassingen die zijn ontworpen met .NET Framework 3.0-onderdelen, zoals Windows Communication Foundation (WCF), Windows Workflow Foundation (WF) en Windows Presentation Foundation (WPF). Toepassingsserver biedt optionele functieservices die voorzieningen activeren in Windows Server 2008 (zoals WAS-ondersteuning (Windows Process Activation Service) voor niet-HTTP-protocollen, delen van TCP-poorten en ondersteuning voor IIS 7.0). Als u vanaf Windows Server 2003 of een eerder besturingssysteem een upgrade van uw server uitvoert naar Windows Server 2008 en u maakt gebruik van de mogelijkheden van de functie van toepassingsserver, moet u de functie van toepassingsserver opnieuw installeren met behulp van de wizard Functies toevoegen in Serverbeheer. Als u Windows Server 2008 met de juiste toepassingsservices configureert door de wizard Functies toevoegen te gebruiken, werken uw toepassingen correct nadat u ze verplaatst van Windows Server 2003 naar Windows Server 2008.

Zie Veelgestelde vragen over de functie Toepassingsserver voor meer informatie

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110936).

DHCP-server

Deze documentatie wordt nog ontwikkeld.

DNS-server

In sommige gevallen worden domeinnamen die niet in eerdere versies van Windows Server werden geblokkeerd, wel geblokkeerd in Windows Server 2008. Mogelijk ervaart u problemen als u vervolgens het ISATAP- (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) of het WSUAD-protocol (Web Proxy Auto-Discovery Protocol) implementeert of verwijdert.

Zie Algemene queryblokkeerlijst voor DNS-server voor meer informatie

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110937).

Faxserver

Wanneer u een upgrade uitvoert voor een faxserver van Windows Server 2003 naar Windows Server 2008, wordt de functie Faxserver tijdens de upgrade automatisch geïnstalleerd. Er blijven echter alleen bepaalde instellingen behouden tijdens de upgrade:

 • U moet Gedeelde fax opnieuw configureren.

 • Alle instellingen op het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen van Fax Service-beheer worden teruggesteld op de standaardwaarden.

 • Gebruikersaccounts voor faxen (Faxgebruikers en Faxrouteringsassistenten) zijn voorzieningen in Windows Server 2008, die niet worden gemaakt wanneer u een upgrade uitvoert. U moet deze accounts handmatig maken.

Bestandsservices

De opdracht Wbadmin vervangt de opdracht Ntbackup die in eerdere versies van Windows voorkwam. U kunt met behulp van Wbadmin geen back-ups herstellen die u met Ntbackup hebt gemaakt.

Er is een versie van Ntbackup beschikbaar als download voor gebruikers van Windows Server 2008 en Windows Vista die back-ups willen herstellen die ze met Ntbackup hebben gemaakt. Met deze versie van Ntbackup kunt u alleen oude back-ups herstellen. U kunt het niet gebruiken om nieuwe back-ups te maken op computers waarop Windows Server 2008 of Windows Vista wordt uitgevoerd.

Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82917 als u deze versie van Ntbackup wilt downloaden.

Hyper-V

Deze documentatie wordt nog ontwikkeld.

NAP (Network Access Protection)

Als u NAP wilt inschakelen, moet u een upgrade uitvoeren voor de volgende serverfuncties en functieservices in Windows Server 2003 naar de opgegeven serverfunctie of functieservice van Windows Server 2008:

 • Voer een upgrade uit van IAS (Internet Authentication Service) naar Netwerkbeleidserver (van toepassing op alle NAP-uitvoeringsmethoden).

 • Voer een upgrade uit van VPN naar VPN (RRAS) (alleen van toepassing op de VPN-uitvoeringsmethode).

 • Voer een upgrade uit van DHCP naar DHCP (alleen van toepassing op de DHCP-uitvoeringsmethode).

 • Voer een upgrade uit van TS-gateway naar TS-gateway (alleen van toepassing op de TS-gateway-uitvoeringsmethode).

Zie Nieuwe functies in Routering en RAS voor meer informatie

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111013).

Afdrukservices

Alle bestaande printers en printerstuurprogramma's worden verwijderd wanneer u een upgrade uitvoert naar Windows Server 2008, dus het is belangrijk om een back-up te maken van alle printers voordat u aan de upgrade begint. Dit doet u door de MMC-module Afdrukbeheer te gebruiken op een Windows Vista-computer of een Windows Server 2008-computer.

Zie Afdrukservices migreren voor meer informatie

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110939).

Services voor streaming media

Zie het Windows Media Server Platform bijwerken voor meer informatie

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110940).

Terminal Services

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Terminal Services verderop in dit document.

UDDI Services

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Webserver

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Windows DS

Zie de Stapsgewijze handleiding voor de functie Windows Deployment Services voor meer informatie.

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84628).

WSUS

Deze documentatie wordt nog ontwikkeld.

Terminal Services

Een upgrade uitvoeren van een Windows Server 2003-terminalserver

Er zijn geen problemen bekend bij het uitvoeren van een upgrade van een Windows Server 2003-terminalserver naar het Windows Server 2008-besturingssysteem. Alle instellingen en configuraties blijven behouden tijdens de upgrade.

Een terminalserver waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd, kan echter alleen communiceren met een Terminal Services-licentieserver waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd en op de licentieserver moeten TS CAL's (Terminal Services client access licenses) voor Windows Server 2008 zijn geïnstalleerd.

Een upgrade uitvoeren van een Terminal Services-licentieserver waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd

Er zijn geen problemen bekend bij het uitvoeren van een upgrade van een Terminal Services-licentieserver waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, naar het Windows Server 2008-besturingssysteem. Alle instellingen en configuraties blijven behouden tijdens de upgrade. Na het uitvoeren van de upgrade, moet u de licentieserver activeren bij Microsoft Clearinghouse.

Zie “Terminal Services-licentieservers activeren" in de Help bij TS-licentiebeheer in de technische bibliotheek van Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101640) voor meer informatie over het activeren van een licentieserver waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd.

Een licentieserver waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd en de juiste TS CAL's zijn geïnstalleerd, kan terminalservers ondersteunen met de volgende besturingssystemen:

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2003 R2

 • Windows Server 2003

 • Windows 2000

Een terminalserver waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd, kan alleen communiceren met een licentieserver waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd.

noteNote
Als u op de Windows Server 2003-licentieserver een back-up hebt gemaakt van de database voor TS-licentieverlening, moet u niet proberen die back-up te herstellen op de licentieserver nadat deze is bijgewerkt tot Windows Server 2008. Als u dat wel zou proberen, worden alle niet-verleende TS CAL's in de database voor TS-licentieverlening niet hersteld en moet u contact opnemen met Microsoft Clearinghouse om die niet-verleende TS CAL's te herstellen. Nadat u een upgrade uitvoert van de licentieserver naar Windows Server 2008, moet u een nieuwe back-up maken van de database voor TS-licentieverlening.

Een upgrade uitvoeren van een Terminal Services Session Directory-server waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd

Als u een upgrade uitvoert van een Windows Server 2003-server waarop de Terminal Services Session Directory-service wordt uitgevoerd, naar Windows Server 2008, wordt de functieservice Terminal Services Session Broker (TS Session Broker) automatisch geïnstalleerd.

noteNote
In Windows Server 2008 is de naam van de voorziening Terminal Services Session Directory gewijzigd in TS Session Broker.

Wanneer u een upgrade uitvoert van de server, blijft de Terminal Services Session Directory-database niet behouden. Als de servernaam echter hetzelfde blijft, worden de terminalservers die volgens de configuratie die Terminal Services Session Directory-server gebruiken, weer opgenomen in de farm in TS Session Broker en wordt de database automatisch opnieuw opgebouwd.

Wanneer u de upgrade uitvoert, raden we u aan gebruikers geen toegang te geven tot de terminalserverfarm totdat alle terminalservers weer zijn opgenomen in de farm in TS Session Broker. Als u niet wacht totdat de database opnieuw is opgebouwd, kunnen gebruikers mogelijk geen verbinding meer krijgen met bestaande sessies.

Hoewel het opnieuw opbouwen van de database automatisch plaatsvindt, kunt u afdwingen dat de terminalservers opnieuw in de farm worden opgenomen door instellingen voor TS Session opnieuw toe te passen in TS Session Broker (of Terminal Services Session Directory-instellingen toe te passen als de terminalservers op Windows Server 2003 draaien). Dit kunt u doen door Configuratie van Terminal Services op elke terminalserver in de farm te gebruiken, door WMI (Windows Management Instrumentation) te gebruiken of door Groepsbeleidsinstellingen opnieuw toe te passen.

Als u de Terminal Services Session Directory-service op een servicecluster uitvoert, wordt u aangeraden de bron voor de Terminal Services Session Directory-service uit de cluster te verwijderen voordat u de upgrade uitvoert.

Beperkingen bij een upgrade

De volgende beperkingen gelden als u een upgrade uitvoert naar Windows Server 2008:

 • U moet beschikken over een Windows Server 2003-besturingssysteem met  Service Pack 1 of een Windows Server 2003-besturingssysteem met Service Pack 2 om een upgrade te kunnen uitvoeren naar Windows Server 2008. 

 • U kunt geen upgrade uitvoeren naar een versie van het besturingssysteem dat minder voorzieningen heeft dan het besturingssysteem dat momenteel op uw computer wordt uitgevoerd. U kunt Windows Server 2003 Datacenter Edition bijvoorbeeld alleen upgraden naar Windows Server 2008 Datacenter Edition.

 • Voor de besturingssystemen Windows Server 2003 voor op Itanium-gebaseerde computers en Windows Server 2003 Web Edition kan geen upgrade worden uitgevoerd. Als u een van deze versies hebt, moet u een nieuwe installatie uitvoeren en de gegevens van deze computers naar het nieuwe besturingssysteem migreren.

 • Upgrades worden ondersteund voor x86- en x64-computers, maar niet van de ene architectuur naar de andere. U kunt bijvoorbeeld geen upgrade uitvoeren van een x86-computer naar een x64-computer, zelfs als de server waarvoor u de upgrade uitvoert, x64-platforms ondersteunt.

 • Upgrades van de ene taal naar de andere worden niet ondersteund.

 • U kunt geen upgrade uitvoeren voor de failoverclusters van Windows Server 2003 naar Windows Server 2008. Voordat u een upgrade uitvoert, moet u Failover Clustering verwijderen. Zie artikel 93519 in de Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110946) voor meer informatie.

 • Het uitvoeren van een upgrade van Windows Server 2003 naar een Server Core-installatie van Windows Server 2008 wordt niet ondersteund.

Veelgestelde vragen over upgrades

Welke wijzigingen zijn aangebracht in Windows Server 2008 ten opzichte van Windows Server 2003?

Windows Server 2008 bevat voorzieningen die zijn bijgewerkt vergeleken met Windows Server 2003 en voorzieningen die uniek zijn voor Windows Server 2008.

Zie Wijzigingen in de functionaliteit van Windows Server 2008 ten opzichte van Windows Server 2003 met SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110947) voor meer informatie over deze wijzigingen.

Zijn er hulpmiddelen waarmee ik voorbereidingen kan treffen voor de upgrade naar Windows Server 2008?

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar:

 

Hulpprogramma Beschrijving

Windows Server Catalog

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80785)

Biedt een uitgebreide lijst met software en hardware die zijn getest en goed zijn bevonden voor Windows Server 2003 en Windows Server 2008.

noteNote
Als een toepassing, apparaat of systeem voorkomt in de Windows Server Catalog, wil dat niet zeggen dat er ondersteuning is tijdens of na de upgrade naar Windows Server 2008.

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Solution Accelerator

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110948)

Voert een inventaris uit en beoordeelt deze, zodat u uw migratie naar Windows Server 2008 beter kunt plannen.

Omvat beoordelingen van hardware, aanbevelingen voor virtualisatie en een inventaris van geïnstalleerde software voor migratie naar Windows Server 2008.

noteNote
Het hulpprogramma MAP vindt alleen toepassingen die zijn geïnstalleerd met behulp van Programma's en onderdelen.

Het hulpprogramma MAP is meer geschikt ter referentie dan als compleet hulpprogramma.

Werkt samen met Windows Server 2008-software

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110964)

Stelt de mate van compatibiliteit van toepassingen met Windows Server 2008 vast.

Dit hulpprogramma is een hooggeautomatiseerde zelftest (duurt twee-vier uur). Het is ontworpen om de tijd terug te brengen die nodig is voor het ontwikkelen en testen van commerciële en maattoepassingen. Na voltooiing ontvangt u een gedetailleerde samenvatting van de testresultaten.

Als de test Werkt met Windows Server 2008 wordt doorstaan, geeft dit aan dat de resultaten van de toepassing:

 • zijn geverifieerd door een onafhankelijke onderneming (niet-Microsoft).

 • voorkomen in de Windows Server Catalog.

gecertificeerd zijn voor Windows Server 2008-software

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110962)

gecertificeerd zijn voor Windows Server 2008-hardware

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110961)

Test bedrijfskritische LOB-toepassingen en hardwareapparaten en -systemen. Deze tests dienen om te voldoen aan de door Microsoft aanbevolen werkwijzen voor beveiliging, beschikbaarheid en betrouwbaarheid en aan de basisprincipes van Windows.

Gebruik deze tests nadat u de resultaten van de test Werkt met Windows Server-software hebt verkregen. Deze test duurt 3-5 dagen.

Toepassingen en hardware die aan deze hoge standaard voldoen, ontvangen het logo Certified for Windows Server 2008 en worden opgenomen in de Windows Server Catalog.

Verder zijn de volgende hulpbronnen nog beschikbaar:

 

Bron Beschrijving

De Windows Server-portal Innovate On

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87625)

Biedt het volgende:

 • Gratis tools voor toepassingsvoorbereiding en -certificering voor Windows Server 2008

 • Hulpbronnen voor marketing

 • Hulpbronnen voor onafhankelijke softwareleveranciers

Technisch forum op MSDN over compatibiliteit en certificering van toepassingen

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110951)

Technisch forum met antwoorden op vragen over compatibiliteit van toepassingen en certificering van software met betrekking tot Windows Server 2008.

MSDN Developer Center for Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110952)

Portal met hulpbronnen voor toepassingsontwikkeling en testen.

Forum op TechNet over migratie

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110954)

Technisch forum over aanbevolen werkwijzen met betrekking tot het migratieproces voor Windows Server 2008.

Wat voor soort ondersteuning is er beschikbaar tijdens het upgradeproces?

Wanneer u een upgrade uitvoert van een Windows Server 2003-besturingssysteem naar Windows Server 2008, biedt Microsoft technische ondersteuning voor de volgende onderdelen:

 • Het besturingssysteem

 • In Windows geleverde software

 • Microsoft-toepassingen

De geboden ondersteuning is in overeenstemming met de overeenkomst voor technische ondersteuning die in uw organisatie geldt en het beleid voor technische ondersteuning van Microsoft.

In Windows geleverde software wordt gedefinieerd als alle software of softwareonderdelen, rollen of functies die worden geleverd bij Windows Server of die aan Windows Server worden geleverd via Windows Update. Hiertoe behoren Microsoft-hulpprogramma's en -toepassingen.

noteNote
Mogelijk bestaan er scenario's waarin een Windows Server-onderdeel, rol of functie een upgrade niet ondersteunt. In het Compatibiliteitsrapport wordt melding gemaakt van deze scenario's tijdens de installatie van Windows Server 2008.

Als u problemen ervaart tijdens de upgrade naar Windows Server 2008, verleent Microsoft-klantondersteuning u assistentie tijdens het herstel van de upgrade van uw Windows Server 2003-omgeving naar een werkende staat, zelfs als niet-Windows-software de problemen heeft veroorzaakt.

 • Als er een back-up van het besturingssysteem beschikbaar is, volgt Klantondersteuning processen voor noodherstel om u te helpen uw serveromgeving te herstellen tot de staat van vóór de upgrade. Herstel van gegevens wordt niet gegarandeerd.

 • Als er geen back-up beschikbaar is, helpt Klantondersteuning u zo snel mogelijk te herstellen tot een werkende staat. Klantondersteuning helpt u bijvoorbeeld om Windows Server 2003 opnieuw te installeren en om een upgrade naar Windows Server 2008 uit te voeren.

Tijdens het herstelproces maakt Microsoft gebruik van de diensten van onafhankelijke softwareleveranciers, onafhankelijke hardwareleveranciers en OEM's (original equipment manufacturers), dit ter beoordeling van Microsoft, om te helpen toepassings- of besturingssysteemgegevens veilig te stellen.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft