Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Standaardinstellingen voor IPSec-beleid herstellen

Standaarinstellingen voor IPSec-beleid herstellen

  1. Maak een console met IP-beveiligingsbeleid. U kunt ook een opgeslagen consolebestand met IP-beveiligingsbeleid openen.
  2. Klik in de consolestructuur op IP-beveiligingsbeleid op naam.
  3. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op Standaardbeleid herstellen.
  4. Klik op Ja wanneer daarom wordt gevraagd.

Belangrijk

  • Als u de standaardinstellingen voor IPSec-beleid herstelt, worden eventuele wijzigingen in het oorspronkelijke beleid overschreven, ook als de naam van het oorspronkelijke standaardbeleid is gewijzigd. Als u een standaardbeleid hebt gewijzigd en u wilt niet dat deze wijzigingen worden overschreven, moet u het standaardbeleid niet herstellen.

Opmerkingen

Informatie over functionele verschillen

  • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft