TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

IPSec-services opnieuw starten

De IPSec-service opnieuw starten

De Windows-interface gebruiken

 1. Start Services.
 2. Klik met de rechermuisknop op IPSec-services.
 3. Klik op Opnieuw starten.

Belangrijk

 • Door het stoppen en opnieuw starten van de IPSec-service kan de verbinding worden verbroken met alle computers die IPSec gebruiken van de computer waarop de IPSec-service is gestopt. In dat geval is er geen verdere communicatie met die computer meer mogelijk. Zie 'Verwante onderwerpen' voor het oplossen van problemen en het in deze situatie herstellen van een verbroken verbinding.

Opmerkingen

 • U kunt op Active Directory gebaseerde IPSec-beleidsregels alleen beheren als u lid bent van de groep Domeinadministrators in Active Directory, of als deze bevoegdheid aan u is overgedragen. U kunt lokaal of extern IPSec-beleid voor een computer alleen beheren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale of externe computer. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunnen ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure uitvoeren. Zie Standaard lokale groepen en Standaardgroepen voor meer informatie.
 • U opent Services als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Services.
 • Het kan nodig zijn de IPSec-service opnieuw te starten als u het volgende wilt doen:
  • Oude beveiligingskoppelingen wissen.
  • Zachte beveiligingskoppelingen wissen.
  • Een IPSec-beleid geforceerd downloaden van Active Directory naar domeinclients.
 • Als de IPSec-service niet wordt gestart, gebruikt u Logboeken om te controleren wat hiervan de oorzaak kan zijn. Zie Verwante onderwerpen voor meer informatie.

Met een opdrachtregel

 1. Open een opdrachtprompt.
 2. Typ het volgende:
  net stop policyagent & net start policyagent

Belangrijk

 • Door het stoppen en opnieuw starten van de IPSec-service kan de verbinding worden verbroken met alle computers die IPSec gebruiken van de computer waarop de IPSec-service is gestopt. In dat geval is er geen verdere communicatie met die computer meer mogelijk. Zie 'Verwante onderwerpen' voor het oplossen van problemen en het in deze situatie herstellen van een verbroken verbinding.

Opmerkingen

 • U kunt op Active Directory gebaseerde IPSec-beleidsregels alleen beheren als u lid bent van de groep Domeinadministrators in Active Directory, of als deze bevoegdheid aan u is overgedragen. U kunt lokaal of extern IPSec-beleid voor een computer alleen beheren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale of externe computer. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunnen ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure uitvoeren. Zie Standaard lokale groepen en Standaardgroepen voor meer informatie.
 • U opent een opdrachtprompt als volgt: klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 • Op een computer met de Routing and Remote Access-service en Windows 2000 Server of een Windows Server 2003-besturingssysteem moet u de volgende procedure gebruiken om de IPSec-service opnieuw te starten:
  1. Stop de Routing and Remote Access-service met de opdracht net stop remoteaccess.
  2. Stop en start de IPSec-service opnieuw met de opdracht net stop policyagent & net start policyagent.
  3. Start de Routing and Remote Access-service met de opdracht net start remoteaccess.
 • Het kan nodig zijn de IPSec-service opnieuw te starten als u het volgende wilt doen:
  • Oude beveiligingskoppelingen wissen.
  • Zachte beveiligingskoppelingen wissen.
  • Een IPSec-beleid geforceerd downloaden van Active Directory naar domeinclients.
 • Als de IPSec-service niet wordt gestart, gebruikt u Logboeken om te controleren wat hiervan de oorzaak kan zijn. Zie Verwante onderwerpen voor meer informatie.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachten net start en net stop.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft