TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Serverschaalbaarheid

Serverschaalbaarheid

In dit onderwerp vindt u een beknopt overzicht van de functies die de schaalbaarheid van servers ondersteunen. Het onderwerp is verdeeld in drie secties: Nieuwe en bijgewerkte functies sinds Windows Server 2003 (zonder SP1), Nieuwe en bijgewerkte functies sinds Windows NT 4.0 en Nieuwe en bijgewerkte functies sinds Windows 2000.

Zie Nieuwe voorzieningen voor meer informatie over de nieuwe voorzieningen in deze release.

Schaalbaarheid is de mate waarin een computer, service of toepassing kan worden uitgebreid om tegemoet te komen aan toenemende prestatie-eisen. Bij serverclusters is schaalbaarheid de mogelijkheid een of meer systemen aan een bestaand cluster toe te voegen wanneer de totale belasting groter is dan de verwerkingscapaciteit. De producten uit de Windows Server 2003-familie zijn schaalbaar van werkgroepen tot bedrijfsdatacentrales en ondersteunen (maximaal) 64 processors en geavanceerde I/O. De Windows Server 2003-familie omvat daarnaast geïntegreerde netwerktaakverdeling en multiprocessor-optimalisatie voor zakelijke toepassingen.

Nieuwe en bijgewerkte functies sinds Windows Server 2003 (zonder SP1)

Het Windows Server 2003-besturingssysteem met Service Pack 1 (SP1) biedt de volgende verbeteringen (ten opzichte van Windows Server 2003 zonder SP1) die bijdragen aan een betere serverschaalbaarheid:

Physical Address Extension (PAE)
Voor ondersteuning van Data Execution Prevention (DEP), ook wel bekend als no-execute page protection, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
  • PAE wordt automatisch ingeschakeld op computers met Windows Server 2003 met Service Pack 1 en Windows XP met Service Pack 2 wanneer DEP ook is ingeschakeld op een computer met een processor die de functie voor no-execute page protection ondersteunt. 
  • Wanneer de modus PAE is ingeschakeld op computers met Windows Server 2003, Standard Edition met Service Pack 1 en Windows XP met Service Pack 2, wordt de fysieke adresruimte beperkt tot 4 gigabytes (GB). Door de fysieke adresruimte te beperken tot 4 GB worden problemen met stuurprogrammacompatibiliteit met de modus PAE voorkomen.

Nieuwe en bijgewerkte functies sinds Windows NT 4.0

De Windows Server 2003-familie biedt de volgende verbeteringen (ten opzichte van Windows NT) die bijdragen aan een hoger schaalbaarheidsniveau van servers:

Hardwareschaalbaarheid
Door een product uit de Windows Server 2003-familie te kiezen kunt u profiteren van het groeiend aantal scherp geprijsde computers met meerdere processors.
I2O-ondersteuning
Met de nieuwe I2O-architectuur (ook wel Intelligent Input/Output genoemd) zijn op de servers betere I/O-prestaties mogelijk doordat bepaalde I/O-handelingen voor rekening van een secundaire processor komen. Met I2O worden I/O-prestaties verbeterd in toepassingen met hoge bandbreedte, zoals netwerkvideo-, groupware- en client/server-verwerkingstoepassingen.
Verbeteringen voor symmetrische MP-verwerking
De producten uit de Windows Server 2003-familie kunnen worden gebruikt met een of met meer CPU's die voldoen aan de standaard voor SMP (Symmetric Multiprocessing). Met SMP kan het besturingssysteem threads op elke beschikbare processor uitvoeren. Hierdoor kunnen toepassingen meerdere processors gebruiken wanneer er extra rekenkracht nodig is om de capaciteiten van het systeem te verhogen. Verder zijn de prestaties van de SMP-vergrendeling en het register verbeterd en wordt een groter aantal Terminal Server-sessies ondersteund.
Netwerktaakverdeling
Met Netwerktaakverdeling, voorheen bekend als WLBS (Windows NT Load Balancing Service), wordt binnenkomend TCP/IP-verkeer over meerdere servers verdeeld. De clustertoepassingen, en dan vooral webservertoepassingen, kunnen meer verkeer verwerken, hebben een hogere mate van beschikbaarheid en bieden betere reactietijden.
Serverclusters (alleen Windows Server 2003, Enterprise Edition en Windows Server 2003, Datacenter Edition )
Serverclusters zorgen voor een hoge mate van beschikbaarheid, schaalbaarheid en beheersbaarheid voor belangrijke bronnen en toepassingen. Meerdere servers (knooppunten) in een cluster communiceren continu met elkaar. Als een van de knooppunten in het cluster niet beschikbaar is ten gevolge van een fout of onderhoudswerkzaamheden, wordt de service direct overgenomen door een ander knooppunt (dit proces wordt 'failover' genoemd). Gebruikers met toegang tot het cluster hebben constant verbinding met de bronnen op de server. Zie Windows Clustering voor meer informatie.
Enterprise Memory Architecture ( Windows Server 2003, Enterprise Edition en Windows Server 2003, Datacenter Edition , maar niet de 64-bits versies)
Met Enterprise Memory Architecture kunt u toepassingen die beter werken met grote hoeveelheden fysiek geheugen, uitvoeren in Windows Server 2003, Enterprise Edition. Als u toepassingen gebruikt die zijn geschreven met Address Windowing Extensions (AWE) API, kunt u de prestaties van deze toepassingen verbeteren door meer fysiek geheugen toe te wijzen aan de geheugenruimte voor virtuele adressen. Op systemen met 2 tot 4 GB geheugen kunt u bovendien het toepassingsgeheugen nauwkeuriger instellen. Dit heet ook wel 4-gigabyte-tuning (4GT). Hierdoor kunt u maximaal 3 GB van de virtueel adres-geheugenruimte toewijzen aan toepassingen (door minder geheugen aan het besturingssysteem te geven).

Nieuwe en bijgewerkte functies sinds Windows 2000

De Windows Server 2003-familie biedt de volgende verbeteringen (ten opzichte van Windows 2000) die bijdragen aan een hoger schaalbaarheidsniveau van servers:

IIS 6.0 (Internet Information Services)
IIS 6.0 (Internet Information Services) is een webserver die de basis vormt van de Windows Server 2003-familie en bestaande webtoepassingen en webservices. IIS 6.0 beschikt over een exclusieve toepassingsmodus, waarin de code van toepassingen in een afgeschermde omgeving wordt uitgevoerd. Verder ondersteunt IIS 6.0 web-gardens, waarin equivalente processen op een computer elk een gedeelte van de aanvragen ontvangen die normaal worden verwerkt in één proces, hetgeen tot verbeterde schaalbaarheid in multiprocessoromgevingen leidt.Opmerking
  • IIS wordt standaard niet geïnstalleerd bij nieuwe installaties van Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition en Windows Server 2003, Datacenter Edition. U kunt het later toevoegen met de wizard Deze server configureren of met het onderdeel Software.
Verbeteringen in Netwerktaakverdeling
Netwerktaakverdeling heeft in deze release een aantal verbeteringen ondergaan:
  • Netwerktaakverdeling kan nu worden gekoppeld aan meerdere netwerkadapters, zodat u meerdere onafhankelijke clusters op elke host kunt configureren. Zie Virtuele clusters voor meer informatie over virtuele clusters.
  • Netwerktaakverdeling gebruikt IGMP-ondersteuning (Internet Group Management Protocol) om grote hoeveelheden verkeer op de switches te beperken. Het verkeer dat voor een netwerktaakverdelingscluster is bestemd, wordt alleen via de poorten voor de clusterhosts geleid en niet via alle switchpoorten.
  • Met Beheer van netwerktaakverdeling kunt u nieuwe clusters voor Netwerktaakverdeling maken en kunt u clusters en alle bijbehorende hosts configureren en beheren vanaf één lokale of externe computer.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft