Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Ntdsutil.exe (Active Directory Directory Services Maintenance Utility)

Hoe werkt Ntdsutil.exe?

Ntdsutil.exe is een opdrachtregelprogramma dat beheervoorzieningen biedt voor Active Directory. Met Ntdsutil.exe kunt u databaseonderhoud voor Active Directory uitvoeren, single-masterbewerkingen beheren en besturen, toepassingsmappartities maken en metagegevens verwijderen die zijn achtergelaten door domeincontrollers die niet zijn gedegradeerd met de wizard Active Directory Installation (DCPromo.exe).

Voor wie is deze voorziening van belang?

Deze voorziening is van toepassing op het hulpprogramma Ntdsutil.exe en is alleen van belang voor Active Directory-beheerders.

Welke nieuwe functionaliteit is aan deze voorziening toegevoegd in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Algemene verbeteringen

Gedetailleerde beschrijving

Dankzij Ntdsutil.exe hoeft de beheerder de volgende taken in de opdracht ntdsutil metadata cleanup niet meer uit te voeren:

 • Maak met de opdracht ntdsutil metadata cleanup connectionsverbinding met een domeincontroller.
 • Gebruik de opdracht ntdsutil metadata cleanup Select Operation Target om het domein, de site en de server van Active Directory weer te geven en te selecteren.

In Windows Server 2003 Service Pack 1 zijn twee nieuwe varianten van deze opdracht beschikbaar.

 • Ntdsutil "metadata cleanup" "remove selected server" ServerObject
  Als u deze opdracht gebruikt, geeft u het DN-naampad op van het serverobject (ServerObject) van de domeincontroller waarvan u de metagegevens wilt verwijderen. Het serverobject is het bovenliggende object van het object met NTDS-instellingen in de configuratiecontainer. Voor de domeincontroller met de naam DC1 in de standaard-eerste-sitenaam van het forest contoso.com, bijvoorbeeld, is het DN-pad van het serverobject cn=DC1, cn=servers, cn=standaard-eerste-sitenaam, cn=configuratie, dc=contoso, dc=com. Als het DN-pad spaties bevat, plaatst u het gehele DN-pad tussen aanhalingstekens.
 • Ntdsutil "metadata cleanup" "remove selected server" ServerObject on TargetDC
  Deze opdracht is gelijk aan de opdracht hierboven, maar biedt de beheerder de mogelijkheid de domeincontroller (TargetDC) op te geven waarop de verwijdering wordt uitgevoerd. TargetDC moet als de DNS- of NetBIOS-naam van de domeincontroller worden ingevoerd.

Wat is het belang van deze wijziging? Welke risico's worden hierdoor beperkt?

Deze wijziging is van groot belang voor de bruikbaarheid van deze opdracht voor het verwijderen van metagegevens.

Wat werkt er anders?

Vanuit het menu metadata cleanup hoeft de gebruiker niet meer naar het menu connections of het menu select operations target te gaan om de gewenste status in te stellen.

Welke bestaande functionaliteit is gewijzigd in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Verbeterde voorziening voor het verwijderen van metagegevens

Gedetailleerde beschrijving

De opdracht voor het verwijderen van metagegevens is zodanig in Windows Server 2003 Service Pack 1 verbeterd dat metagegevens in Active Directory worden verwijderd.

Wat werkt er anders? Zijn er consequenties die hiermee samenhangen?

De bestaande opdracht remove selected server in het menu metadata cleanup van Ntdsutil.exe is uitgebreid met nieuwe functionaliteit.

Vóór Service Pack 1 werden met deze opdracht alleen de volgende bewerkingen uitgevoerd:

 • Het object met NTDS-instellingen voor de domeincontroller verwijderen.
 • Alle handmatig en automatisch binnenkomende verbindingen naar de domeincontroller die wordt verwijderd, verwijderen.
 • Het bijbehorende FRS-lidobject van de domeincontroller uit de Sysvol-replicaset verwijderen.

Bij Service Pack 1 worden met deze opdracht ook de volgende bewerkingen uitgevoerd:

 • De computeraccount voor de domeincontroller die wordt verwijderd verwijderen, inclusief FRS-abonneeobjecten.
 • Alle handmatig en automatisch uitgaande Active Directory-verbindingen van de domeincontroller die wordt verwijderd, verwijderen.
 • Inkomende en uitgaande FRS-verbindingen van alle niet-Sysvol-FRS-replicasets waarvan de domeincontroller lid is, verwijderen.
 • Controleren of de domeincontroller die wordt verwijderd functies van een operations-master bevat. Als dit het geval is, wordt met deze opdracht geprobeerd de desbetreffende functies toe te wijzen aan (over te laten nemen door) een actieve domeincontroller die voldoet aan de criteria voor de functies van een operations-master.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft