Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Msiexec (opdrachtregelopties)

Msiexec

Met de opdracht Msiexec kunt u vanaf de opdrachtregel installaties, wijzigingen en bewerkingen uitvoeren in Windows Installer.

Een product installeren of configureren

Syntaxis

msiexec /i {Pakket | Productcode}

Parameters

/i
Hiermee installeert of configureert u een product.
Pakket
Hier geeft u de naam van het Windows Installer-pakket op.
Productcode
Hier geeft u de GUID (Globally Unique Identifier) van het Windows Installer-pakket op.

Opmerkingen

 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

Als u een programma wilt installeren vanaf A:\Voorbeeld.msi, typt u:

msiexec /i A:\Voorbeeld.msi

De optie voor de beheerdersinstallatie gebruiken

Syntaxis

msiexec /a Pakket

Parameters

/a
Hiermee past u de parameter voor een administratieve installatie toe.
Pakket
Hier geeft u de naam van het Windows Installer-pakket op.

Opmerkingen

 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Een product repareren

Syntaxis

msiexec /f [p][o][e][d][c][a][u][m][s][v]{Pakket | Productcode}

Parameters

/f
Hiermee schakelt u een of meer parameters in uit de volgende tabel:

 

Opdracht Beschrijving

p

Alleen opnieuw installeren als het bestand ontbreekt.

o

Opnieuw installeren als het bestand ontbreekt of als een oudere versie is geïnstalleerd.

e

Opnieuw installeren als het bestand ontbreekt of als een identieke of oudere versie is geïnstalleerd.

d

Opnieuw installeren als het bestand ontbreekt of als een andere versie is geïnstalleerd.

c

Opnieuw installeren als het bestand ontbreekt of als de opgeslagen controlesom niet overeenkomt met de berekende waarde.

a

Alle bestanden opnieuw installeren.

u

Alle verplichte gebruikersspecifieke registervermeldingen opnieuw schrijven.

m

Alle verplichte computerspecifieke registervermeldingen opnieuw schrijven.

s

Alle bestaande snelkoppelingen overschrijven.

v

Uitvoeren vanuit bron en lokaal pakket opnieuw laden in het cache-geheugen.

Pakket
Hier geeft u de naam van het Windows Installer-pakket op.
Productcode
Hier geeft u de GUID (Globally Unique Identifier) van het Windows Installer-pakket op.

Opmerkingen

 • Bij deze optie worden alle eigenschapswaarden genegeerd die via de opdrachtregel worden opgegeven.
 • De standaardparameter voor deze opdrachtregeloptie is /fpecms.
 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

Als u het installatiepakket wilt repareren, typt u:

msiexec /fpecms Voorbeeld.msi

Een product verwijderen

Syntaxis

msiexec /x {Pakket | Productcode}

Parameters

/x
Hiermee verwijdert u een programma.
Pakket
Hier geeft u de naam van het Windows Installer-pakket op.
Productcode
Hier geeft u de GUID (Globally Unique Identifier) van het Windows Installer-pakket op.

Opmerkingen

 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

Als u een pakket wilt verwijderen, typt u:

msiexec /x Voorbeeld.msi

Een product adverteren

Syntaxis

msiexec /j [{u | m}] Pakket

msiexec {u | m} Pakket/tTransformatielijst

msiexec {u | m} Pakket/gTaal-id

Parameters

/j
Hiermee adverteert u een programma.
u
Hiermee adverteert u naar de huidige gebruiker.
m
Hiermee adverteert u naar alle gebruikers van de computer.
Pakket
Hier geeft u het Windows Installer-pakket op.
/g taal-id
Hier geeft u de taal op.
/t Transformatielijst
Hiermee past u een transformatie toe op het geadverteerde pakket.

Opmerkingen

 • Bij deze optie worden alle eigenschapswaarden genegeerd die via de opdrachtregel worden opgegeven.
 • Als u de toepassing wilt installeren met meer bevoegdheden, typt u /jm.
 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

Als u een pakket wilt adverteren naar alle gebruikers van deze computer, typt u:

msiexec /jm Voorbeeld.msi

Het logboekregistratieniveau instellen

Syntaxis

msiexec /L [i][w][e][a][r][u][c][m][p][v][+][!]Logboekbestand.txt

Parameters

/L
Hiermee geeft u het pad naar het logboekbestand op.
i
Hiermee zorgt u ervoor dat statusberichten worden geregistreerd in het logboek.
w
Hiermee zorgt u ervoor dat niet-fatale waarschuwingsberichten worden geregistreerd in het logboek.
e
Hiermee zorgt u ervoor dat alle foutberichten worden geregistreerd in het logboek.
a
Hiermee zorgt u ervoor dat het opstarten van bewerkingen wordt geregistreerd in het logboek.
r
Hiermee zorgt u ervoor dat bewerkingsspecifieke records worden geregistreerd in het logboek.
u
Hiermee zorgt u ervoor dat aanvragen van gebruikers worden geregistreerd in het logboek.
c
Hiermee zorgt u ervoor dat gebruikersinterfaceparameters worden geregistreerd in het logboek.
m
Hiermee zorgt u ervoor dat berichten over onvoldoende geheugen worden geregistreerd in het logboek.
p
Hiermee zorgt u ervoor dat werkstationeigenschappen worden geregistreerd in het logboek.
v
Hiermee zorgt u ervoor dat uitgebreide uitvoer wordt geregistreerd in het logboek. Als u v wilt gebruiken, geeft u /L*v op.
+
Hiermee voegt u uitvoer toe aan het bestaande bestand.
!
Hiermee stuurt u elke regel door naar het logboek.
*
Hiermee legt u alle informatie vast, behalve de optie v. Dit is een jokerteken.
Logboekbestand .txt
Hier geeft u het pad en de naam op van het tekstlogboekbestand.

Opmerkingen

 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Als u bij het gebruik van het jokerteken in een logboekbestand ook de optie v wilt opnemen, typt u /L*v achter de opdrachtprompt.
 • U kunt de logboekbestandsopties van Windows Installer ook gebruiken bij het herstellen of ongedaan maken van installaties.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

Als u een pakket wilt installeren en een logboekbestand wilt maken voor status-, geheugen- en foutberichten typt u:

msiexec /i Voorbeeld.msi /Lime logbestand.txt

Een update toepassen

Syntaxis

msiexec /p Updatepakket

Parameters

/p
Hiermee wordt een update toegepast.
Updatepakket
Specifieke update.

Opmerkingen

 • Als u een update wilt toepassen op een beheerdersinstallatiepakket, gebruikt u de volgende syntaxis:
  msiexec/pUpdatepakket/aVoorbeeld.msi
 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Een transformatie installeren via de opdrachtregel

Syntaxis

msiexec /i Pakket TRANSFORMS=Transformatielijst

Parameters

/i
Hiermee installeert of configureert u een product.
Pakket
Hier geeft u het Windows Installer-pakket op.
TRANSFORMS=
Hiermee geeft u eigenschappen op om aan te geven welke transformbestanden (.mst) op het pakket moeten worden toegepast.
Transformatielijst
Hier geeft u een lijst met paden op, gescheiden door een puntkomma.

Opmerkingen

 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Een programma installeren en adverteren met een transformatie vanaf de opdrachtregel

Syntaxis

msiexec /i Pakket /j[u][m] /tTransformatielijst

Parameters

/i
Hiermee installeert of configureert u een product.
Pakket
Hier geeft u de naam van het Windows Installer-pakket op.
/j
Hiermee adverteert u een programma. Bij deze optie worden alle eigenschapswaarden genegeerd die via de opdrachtregel worden opgegeven.
u
Hiermee adverteert u naar de huidige gebruiker.
m
Hiermee adverteert u naar alle gebruikers van de computer.
/t
Hiermee past u een transformatie toe op het geadverteerde pakket.
Transformatielijst
Hier geeft u een lijst met paden op, gescheiden door een puntkomma.

Opmerkingen

 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Het niveau van de gebruikersinterface instellen

Syntaxis

msiexec /q{n | b | r | f | n+ | b+ | b-}

Parameters

/qn
Hiermee zorgt u ervoor dat geen gebruikersinterface wordt weergegeven.
/qb
Hiermee geeft u een basisgebruikersinterface weer.
/qr
Hiermee geeft u een gereduceerde gebruikersinterface op waarbij aan het einde van de installatie een modal dialoogvenster wordt weergegeven.
/qf
Hiermee geeft u een volledige gebruikersinterface op waarbij aan het einde een modal dialoogvenster wordt weergegeven.
/qn+
Hiermee zorgt u ervoor dat geen gebruikersinterface wordt weergegeven, behalve een modal dialoogvenster dat aan het einde wordt weergegeven.
/qb+
Hiermee geeft u een basisgebruikersinterface op waarbij aan het einde een modal dialoogvenster wordt weergegeven.
/qb-
Hiermee geeft u een basisgebruikersinterface op zonder dat een modal dialoogvenster wordt weergegeven.

Opmerkingen

 • /qb+- is geen ondersteund gebruikersinterfaceniveau. Het modal dialoogvenster wordt niet weergegeven als de gebruiker de installatie annuleert.
 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

Als u de parameters voor de basisgebruikersinterface wilt weergeven tijdens de pakketinstallatie van Voorbeeld.msi, typt u:

msiexec /qb Voorbeeld.msi

Copyrightgegevens voor Windows Installer weergeven

Syntaxis

msiexec {/? | /h}

Parameters

{ /? | /h}
Hiermee geeft u de copyright- en versiegegevens voor Windows Installer weer.

Opmerkingen

 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

De systeem-API DllRegisterServer aanroepen om zelf de modules te registreren die via de opdrachtregel worden doorgegeven

Syntaxis

msiexec /y Module

Parameters

/y
Hiermee roept u de systeem-API DllRegisterServer aan om zelf de modules te registreren die via de opdrachtregel worden doorgegeven.
Module
Hier geeft u de bestandsnaam van de module op.

Waarschuwing

 • Het onoordeelkundig bewerken van het register kan ernstige gevolgen hebben voor uw systeem. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens op de computer voordat u het register wijzigt.

Opmerkingen

 • Deze optie wordt alleen gebruikt voor registergegevens die niet kunnen worden toegevoegd via de registertabellen van het msi-bestand.
 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de opdracht msiexec /y kunt gebruiken:

msiexec /y my_file.dll

De systeem-API DllUnRegisterServer aanroepen om de registratie van modules die via de opdrachtregel worden doorgegeven, ongedaan te maken

Syntaxis

msiexec /z Module

Parameters

/z
Hiermee roept u de systeem-API DllUnRegisterServer aan om de registratie van modules die via de opdrachtregel worden doorgegeven, ongedaan te maken.
Module
Hier geeft u de bestandsnaam van de module op.

Opmerkingen

 • Deze optie wordt alleen gebruikt voor registergegevens die niet kunnen worden toegevoegd via de registertabellen van het msi-bestand.
 • Bij de opdrachtregelopties voor Windows Installer wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over de opdrachtregelopties voor Windows Installer.

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de opdracht msiexec /z kunt gebruiken:

msiexec /z my_file.dll

Verklaring van de opmaak

 

Opmaak Betekenis

Cursief

Gegevens die de gebruiker moet opgeven

Vet

Elementen die de gebruiker precies moet typen zoals ze worden weergegeven

Weglatingsteken (...)

Parameter die meerdere malen kan worden herhaald op een opdrachtregel

Tussen vierkante haken ([])

Optionele items

Tussen accolades ({}), keuzes gescheiden door sluisteken (|). Voorbeeld: {even|oneven}

Een reeks keuzemogelijkheden waaruit de gebruiker er één moet kiezen

Courier font

Code of programma-uitvoer

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft