TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

RIS (Remote Installation Services) voor 64-bits besturingssystemen

Hoe werkt RIS?

RIS maakt de installatie van een besturingssysteem op computers in de hele organisatie een stuk eenvoudiger. Door de techniek in deze voorziening kunnen computers tijdens het opstartproces verbinding maken met een netwerkserver, terwijl een lokale installatie van Windows door de server wordt geregeld. U kunt RIS gebruiken om de juiste configuratie van het besturingssysteem op een nieuwe computer te installeren of om een betrouwbare configuratie van een besturingssysteem terug te zetten op een computer waarop een storing is opgetreden.

Voor wie is deze voorziening van belang?

Deze voorziening is van belang voor IT-professionals die RIS willen gebruiken voor implementatie van x64-besturingssysteemkopieën in een onderneming.

Welke nieuwe functionaliteit is aan deze voorziening toegevoegd in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Ondersteuning voor kopieën van een x64-besturingssysteem

Gedetailleerde beschrijving

In Windows Server 2003 bood RIS ondersteuning voor de installatie van Windows Server 2003 voor Itanium-computers met RISETUP. In Windows Server 2003 SP1 biedt RIS nu ondersteuning voor de distributie van zowel RISETUP- als RIPREP-kopieën voor de x64-architectuur.

Er zijn twee methoden om kopieën van een besturingssysteem toe te voegen aan een RIS-computer: RISETUP en RIPREP. RISETUP-kopieën worden gebaseerd op de cd-roms met Windows. Wanneer de kopieën worden toegevoegd, moet een pad worden opgegeven naar de installatiebestanden van Windows, hetzij op een cd of op een netwerkshare. RISETUP-kopieën worden in het algemeen op een van de volgende drie manieren toegevoegd:

 • Via de optie Setup van Remote Installation Services in het menu Start van de RIS-server. U start de wizard Setup van Remote Installation Services als volgt: klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Systeembeheer aan en klik op Een nieuwe installatiekopie van het besturingssysteem aan deze server toevoegen.
 • Via de optie Een nieuwe installatiekopie toevoegen op het tabblad Eigenschappen van de RIS-server in de MMC-module (Microsoft Management Console) Active Directory - gebruikers en computers.
 • Door de opdracht RISETUP /add uit te voeren vanaf een opdrachtprompt op de RIS-server.

RIPREP-kopieën zijn ook kopieën op basis van het bestandssysteem die zich op een RIS-server bevinden. Anders dan RISETUP-kopieën lijken RIPREP-kopieën echter meer op de vaste-schijfkopieën die kunnen worden gemaakt met hulpprogramma's voor het maken van schijfkopieën van andere aanbieders en met het Sysprep-hulpprogramma (Windows System Preparation). RIPREP-kopieën worden gemaakt door de RIPREP-wizard (Riprep.exe) uit te voeren op een hoofdcomputer waarop het gewenste besturingssysteem en de gewenste toepassingen en instellingen aanwezig zijn, en de specifieke aanpassingen die moeten worden vastgelegd en gedistribueerd naar clientcomputers in de organisatie.

Dankzij de wijzigingen in Windows Server 2003 SP1 kunnen RISETUP- en RIPREP-kopieën die zijn gemaakt voor x64-besturingssystemen worden gedistribueerd vanaf een RIS-server met elke willekeurige architectuur, of het nu een 32-bits besturingssysteem, een x64-besturingssysteem of een Itanium-besturingssysteem is.

Wat is het belang van deze wijziging?

Dankzij deze wijziging is een snelle distributie mogelijk van x64-versies van Windows Server 2003 en Windows XP binnen een onderneming, omdat RIS kan worden gebruikt als distributiemechanisme voor kopieën.

Wat werkt er anders?

Ter ondersteuning van RIPREP- en RISETUP-kopieën op basis van x64 zijn verschillende voorzieningen aan RIS toegevoegd.

RISETUP

Vanaf Windows Server 2003 SP1 kunnen er RISETUP-kopieën op basis van x64 worden toegevoegd aan de RIS-server. Vóór Windows Server 2003 SP1 leidde het toevoegen van een RISETUP-kopie op basis van x64 tot het volgende foutbericht:

Kan een bestand niet vinden dat nodig is voor het installeren van de installatiekopie op de server.

Dit kan aangeven dat de installatiekopiebron is beschadigd of dat de bron geen geldige Windows-installatiebron is.

Controleer of het opgegeven pad wijst naar een geldige installatiebron van Windows.

Deze fout trad op omdat RISETUP vóór Windows Server 2003 SP1 geen structuur bevatte voor x64-kopieën als u de bronmedia bekeek. RISETUP trof wel een i386-map aan op de bron-cd met de kopie, maar niet alle bestanden die voor de bron waren gedefinieerd, werden aangetroffen. Daarom werd vastgesteld dat er bestanden ontbraken in de bron van de kopie en werd het bijbehorende foutbericht weergegeven.

Er waren ook wijzigingen in RISETUP nodig om de x64-versie van RIPREP in de map \\RIS_Server\RemInst\Admin\amd64 op te nemen. De x64-versie van RIPREP wordt alleen geleverd bij x64-edities van Windows (zowel client als server). Het is echter mogelijk x64-kopieën te distribueren vanaf x86- en Itanium-RIS-servers met Windows Server 2003 SP1. In deze gevallen zouden de x64-versies van de RIPREP-bestanden zich normaal gesproken niet op de x86- en Itanium-servers bevinden.

Voor elke RIPREP-kopie is een ondersteunende RISETUP-kopie nodig. Dus voordat er een RIPREP-kopie kan worden gemaakt van een x64-versie van Windows Server 2003 SP1, moet een RISETUP-kopie van een x64-versie van Windows Server 2003 SP1 worden geladen naar de RIS-server. De eerste keer dat RISETUP wordt geladen voor de x64-kopie, worden de benodigde 64-bits bestanden voor RIPREP (Riprep.exe, Riprep.inf, en Setupcl.exe) gekopieerd vanaf de locatie van de x64-versie van de RISETUP-kopie (hetzij een installatiekopie zonder submappen of een cd) en in de map \RemoteInstall\Admin\amd64 geplaatst. Bovendien wordt met een controlemechanisme voor de bestandsversie nagegaan of de nieuwste versies van Riprep.exe, Riprep.inf en Setupcl.exe op de RIS-server staan. Als de bestandsversies in de gekopieerde x64-versie van de RISETUP-kopie nieuwer zijn dan de bestaande x64-versies op de RIS-server, worden de versies op de RIS-server bijgewerkt zodat ze de nieuwste beschikbare versies van de bestanden bevatten. Dit is de gewenste procedure aangezien Riprep.exe, Riprep.inf en Setupcl.exe compatibel zijn met eerdere versies. Als de bestaande x64-versies in de gekopieerde x64-kopie van RISETUP hetzelfde zijn als of ouder zijn dan de bestaande x64-versie op de RIS-server, blijven de bestanden op de RIS-server ongewijzigd.

De wizard Client installeren

RIS bevat de wizard Client installeren, die de gebruiker ondersteunt bij het installeren van een besturingssysteem. De schermen van deze wizard zijn eenvoudige tekstbestanden in OSCML-indeling (OS Chooser Markup Language) en worden opgeslagen met de extensie .OSC.

U kunt deze schermen naar wens aanpassen en hierin bijvoorbeeld telefoonnummers van de helpdesk opnemen, extra contactgegevens of andere aanvullende informatie, met behulp van HTML 2.0 (Hypertext Markup Language). De schermen van de wizard Client installeren staan in de map RemoteInstall\OSChooser\Language.

De schermen van de wizard Client installeren zijn in Windows Server 2003 SP1 zodanig gewijzigd dat er kan worden gekozen uit een 32-bits of 64-bits besturingssysteem wanneer beide besturingssystemen beschikbaar zijn als installatieopties.

Er is een nieuw OSC-scherm, X8664.osc, toegevoegd. Met behulp van dit scherm en de bijbehorende registerinstellingen kan de systeembeheerder de selectie van besturingssystemen beperken of filteren op basis van architectuur voor x64-RIS-clients.

Met de x64-architectuur kan op computers een 32-bits of 64-bits besturingssysteem worden uitgevoerd. Om hulp te bieden bij dit selectieproces wordt het nieuwe OSC-scherm x8664.osc in de map RemoteInstall\OSChooser\Language geplaatst als de eerste Windows Server 2003 SP1 RISETUP-installatiekopie wordt gekopieerd. Als de RISETUP-kopie van Windows Server 2003 SP1 de eerste kopie is die naar de RIS-server wordt geüpload, wordt het nieuwe scherm X8664.osc standaard gekopieerd. Als er bestaande kopieën aanwezig zijn op de RIS-server op het moment dat de eerste kopie van Windows Server 2003 SP1 wordt toegevoegd, moet bij de installatie worden gekozen voor het overschrijven (eventueel na het maken van een reservekopie) van de OSC-schermen om het nieuwe scherm weer te geven.

noteOpmerking
Als sprake is van aangepaste acties of automatische procedures in de OSC-schermen, kan het overschrijven van de OSC-schermen bij het uitvoeren van RISETUP voor een kopie ertoe leiden dat deze aanpassingen verloren gaan.

Het scherm X8664.osc wordt gebruikt om vast te stellen of de keuzemogelijkheden voor het besturingssysteem die aan de eindgebruiker worden weergegeven, 32-bits x86-besturingssystemen of 64-bits x64-besturingssystemen betreffen wanneer de clientcomputer vanaf waar wordt opgestart, een x64-computer betreft. Dit wordt geregeld via een handmatige selectie van de juiste installatieoptie in X8664.osc. Er kan ook een nieuwe registerinstelling, DefaultPlatformforX8664, die te vinden is in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BINLSVC\Parameters, worden gebruikt om ervoor te zorgen dat voor alle x64-clients slechts de kopieën voor één architectuur (x86 of x64) te zien zijn. Als de registerwaarde bijvoorbeeld is ingesteld op i386, worden alleen i386-besturingssystemen weergegeven in OSChoice.osc. Als de registerwaarde is ingesteld op amd64, worden alleen x64-besturingssystemen weergegeven in OSChoice.osc. Als de registerwaarde niet is ingesteld, vraagt het x8664.osc-scherm om invoer door de gebruiker. De gebruiker heeft dan twee keuzemogelijkheden:

 • De 32-bits versie van Microsoft Windows installeren
 • De 64-bits versie van Microsoft Windows installeren

Als de gebruiker de eerste optie kiest, kan voor de installatiekopie alleen uit 32-bits besturingssystemen worden gekozen. Als er slechts één kopie van een 32-bits besturingssysteem beschikbaar is, gaat de wizard direct verder naar Warning.osc. Als de gebruiker de tweede optie kiest, kan voor de installatiekopie alleen uit 64-bits besturingssystemen worden gekozen. Als er maar één 64-bits besturingssysteem is, gaat CIW rechtstreeks naar warning.osc.

Enkele andere punten ter verduidelijking van de nieuwe werking van de schermen van X8664.osc:

 • Het scherm X8664.osc is alleen zichtbaar op x64-clientcomputers. Op computers met x86- en Itanium-besturingssystemen is het nieuwe scherm niet te zien.
 • Als er geen RISETUP-kopieën van Windows Server 2003 SP1 (of kopieën van Windows XP Professional x64 Edition) beschikbaar zijn op de RIS-server, is er niets te merken van de nieuwe werking van de schermen. Dit komt doordat het nieuwe scherm X8664.osc pas naar de server wordt gekopieerd wanneer de eerste RISETUP-kopie van Windows Server 2003 SP1 (of Windows XP Professional x64 Edition) wordt geüpload.
 • Als het nieuwe scherm X8664.osc niet is gekopieerd bij het uploaden van de eerste x64-RISETUP-kopie (bijvoorbeeld als de beheerder heeft besloten de huidige OSC-schermen te behouden en de nieuwe OSC-schermen niet te kopiëren bij het maken van een x64-RISETUP-kopie), is de nieuwe functionaliteit niet beschikbaar. De nieuwe functionaliteit waarbij x64-RIS-clientcomputers alleen x86-versies van kopieën van 32-bitsbesturingssystemen of x64-versies van 64-bits besturingssystemen kunnen zien, werkt alleen als de nieuwe OSC-schermen zijn gekopieerd en de registerwaarde op de juiste manier is ingesteld.
 • Een derde optie, om de standaardversie van Windows te installeren, is zichtbaar in de bron van het scherm X8664.osc. Met deze optie kan het scherm X8664.osc automatisch worden verwerkt zonder tussenkomst van de gebruiker. Deze optie wordt in de volgende situaties gebruikt:
  • Als de clientcomputer waarmee wordt opgestart, geen x64-computer is. Als de clientcomputer een x86- of Itanium-computer is, wordt de installatie via de wizard Client installeren automatisch voortgezet en wordt de gebruiker niet gevraagd om gegevens in te voeren in X8664.osc.
  • Als een RISETUP-kopie van Windows Server 2003 SP1 voor x86- of Itanium-computers op een RIS-server wordt geplaatst waarop Windows Server 2003 zonder servicepack 1 wordt uitgevoerd. In dit geval kan het nieuwe scherm X8664.osc op een RIS-Server met Windows Server 2003 worden geplaatst als de optie voor het vervangen van de OSC-schermen is geselecteerd bij het uploaden van de kopie. Aangezien de RIS-server niet is bijgewerkt, kunnen de nieuwe opties 32-bits versie van Windows installeren en 64-bits versie van Windows installeren in X8664.osc niet worden verwerkt. Aangezien de standaardoptie de enige menuoptie is die is ingevuld, wordt deze verwerkt en wordt het scherm overgeslagen.

Het menu Onderhoud en probleemoplossing

64-bits hulpprogramma's voor onderhoud en probleemoplossing zijn beschikbaar voor gebruikers via de wizard Client installeren. Hiertoe is het bestaande tools.osc-scherm aangepast en is een nieuw CIW-venster, Tlchoice.osc, geïmplementeerd.

U kunt twee routes bewandelen bij het kiezen van een installatiekopie van een besturingssysteem voor implementatie in de wizard Client installeren. Bij de eerste route kiest u Automatische installatie of Aangepaste installatie in het Choice.osc-scherm. Als u een van deze twee opties kiest, wordt er een computeraccount aangemaakt in Active Directory, als dat nog niet is gebeurd. In het eerste geval maakt Remote Installation Services de account voor de gebruiker op basis van beleid dat is opgeslagen in Active Directory. In het laatste geval kan de gebruiker bij het maken van de computeraccount de computernaam en de locatie (bijvoorbeeld organisatie-eenheid) kiezen. Bij de tweede route kiest u de menuoptie Onderhoud en probleemoplossing in het Choice.osc-scherm. Bij deze installatiemethode wordt er geen computeraccount gemaakt. De meest gebruikelijke manier om een besturingssysteem te starten met de menuoptie Onderhoud en probleemoplossing is het starten van Windows PE (Windows Preinstallation Environment) als hulpmiddel bij de implementatie van het besturingssysteem. Omdat Windows PE meestal een tijdelijk besturingssysteem is, dat wordt gebruikt om een computer tijdelijk te starten en de installatiekopie van een besturingssysteem toe te passen, is het niet nuttig om op dat moment een computeraccount te maken in Active Directory.

Er zijn twee manieren waarop Windows PE-installatiekopieën via de menuoptie Onderhoud en probleemoplossing in het Choice.osc-scherm beschikbaar kunnen worden gesteld:

 • Door ‘Imagetype=WinPE’ in te stellen in het gedeelte [OSChooser] van het antwoordbestand Ristndrd.sif.
 • Door een map \Tools te maken op hetzelfde niveau als \Images (bijvoorbeeld \RemoteInstall\Setup\Taal\Tools) en de mapstructuur met de Windows PE-installatiekopie in de map \Tools te plaatsen.

Op X64-computers kunnen 32-bits en 64-bits hulpprogramma's voor onderhoud en probleemoplossing worden uitgevoerd. Om de gebruiker te helpen bij het selectieproces, is het Tools.osc-scherm bijgewerkt. De gebruiker kan nu kiezen uit twee opties:

 • 32-bits hulpprogramma's weergeven
 • 64-bits hulpprogramma's weergeven

Bij keuze van de eerste optie worden alleen 32-bits hulpprogramma's weergegeven in het nieuwe Tlchoice.osc-scherm. Bij keuze van de tweede optie worden alleen 64-bits hulpprogramma's weergegeven in het Tlchoice.osc-scherm. De functionaliteit van het venster Tools.osc is verplaatst naar het Tlchoice.osc-scherm.

Een toelichting bij de nieuwe schermen Tools.osc en Tlchoice.osc:

 • Het Tools.osc-scherm wordt alleen weergegeven op x64-clients. Het scherm wordt niet weergegeven op X86- en Itanium-clients.
 • Als er geen RISETUP-kopieën van Windows Server 2003 SP1 (of kopieën van Windows XP Professional x64 Edition) beschikbaar zijn op de RIS-server, is er niets te merken van de nieuwe werking van de schermen. Het nieuwe Tlchoice.osc-scherm en het bijgewerkte tools.osc-scherm worden dan namelijk niet naar de server gekopieerd totdat de RISETUP-installatiekopie voor Windows Server 2003 SP1 (of Windows XP Professional x64 Edition) de eerste keer wordt geüpload.
 • Wanneer het nieuwe Tlchoice.osc-scherm en het bijgewerkte Tools.osc-scherm niet zijn gekopieerd als de eerste x64 RISETUP-installatiekopie wordt geüpload (bijvoorbeeld doordat de beheerder ervoor heeft gekozen om de bestaande versie van OSC-scherm te behouden en de nieuwe OSC-schermen bij het maken van de x64 RISETUP-installatiekopie niet te kopiëren) is de nieuwe functionaliteit niet beschikbaar. Voor de nieuwe functie waarmee ervoor wordt gezorgd dat x64 RIS-clientsystemen alleen x86 32-bits of x64 64-bits hulpmiddelen voor onderhoud en probleemoplossing kunnen bekijken, moeten de nieuwe OSC-schermen aanwezig zijn en moet de registerwaarde correct zijn geconfigureerd.
 • Dezelfde registerwaarde die het gedrag van x8664.osc bepaalt bij de opties Automatische installatie en Aangepaste installatie, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ BINLSVC\Parameters\DefaultPlatformForX8664 (REG_SZ), bepaalt ook het gedrag voor Onderhoud en probleemoplossing.

In sommige situaties wordt het Tools.osc-scherm automatisch verwerkt zonder dat interactie van de gebruiker vereist is. Hiervoor wordt de optie Standaardhulpprogramma's weergeven in de schermbron van Tools.osc gebruikt. Deze optie wordt gebruikt in de volgende omstandigheden:

 • De clientcomputer die wordt gestart, is niet op x64 gebaseerd. Als de clientcomputer een x86- of Itanium-computer is, wordt de installatie via de wizard Client installeren automatisch voortgezet en wordt de gebruiker niet gevraagd om gegevens in te voeren in Tools.osc.
 • Er wordt een RISETUP-kopie van Windows Server 2003 SP1 x86 of Itanium geplaatst op een Windows Server 2003 RTM RIS-server. Het is mogelijk dat het nieuwe Tools.osc op een RIS-server met Windows Server 2003 RTM wordt geplaatst als bij het uploaden van de Windows Server 2003 SP1-installatiekopie de optie is gekozen voor vervanging van OSC-schermen. Omdat het RIS-serverprogramma niet is bijgewerkt met Windows Server 2003 Service Pack1, beschikt de RIS-server niet over de logica om de nieuwe opties 32-bits hulpprogramma's weergeven en 64-bits hulpprogramma's weergeven van het Tools.osc-scherm te verwerken. Omdat de standaardoptie de enige vooraf ingevulde optie is, wordt deze verwerkt en wordt het scherm overgeslagen.
noteOpmerking
Als gevolg van de wijzigingen in Windows Server 2003 SP1 is de volgorde van de menuopties van Onderhoud en probleemoplossing als volgt gewijzigd:

Welke instellingen zijn toegevoegd of gewijzigd in Windows Server 2003 Service Pack 1?

 

Naam instelling Locatie Vorige standaardwaarde Standaardwaarde Mogelijke waarden

DefaultPlatformForX8664

HKLM\System \CurrentControlSet \Services\BINLSVC \Parameters

N.v.t.

Niet ingesteld

Niet ingesteld

(Platformtype moet door gebruikers worden geselecteerd in X8664.osc)

i386

(Alleen x86-kopieën weergeven in OSChoice.osc)

amd64

(Alleen x64-kopieën weergeven in OSChoice.osc)

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft