Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Aanbevolen procedures voor back-ups

Aanbevolen procedures voor back-ups

 • Ontwikkel strategieën voor het maken en terugzetten van back-ups en test deze.
  Met een goed plan kunt u uw gegevens snel herstellen als deze verloren gaan.
 • Train uw personeel.
  Bij netwerken met minimale of gemiddelde beveiliging kunt u de rechten voor het maken en voor het terugzetten van back-ups toekennen aan verschillende gebruikers. Zorg ervoor dat het personeel met rechten voor het terugzetten van gegevens alle benodigde taken kan uitvoeren, voor het geval de systeembeheerder niet beschikbaar is.
  Zorg ervoor dat in een netwerk met maximale beveiliging alleen systeembeheerders bestanden mogen terugzetten.
 • Maak een back-up van alle gegevens op de systeem- en opstartvolumes en van de systeemstatus.
  Maak de back-up van de gegevens op alle volumes en de back-up van de systeemstatusgegevens tegelijkertijd. Met deze voorzorgsmaatregel bent u voorbereid op het onwaarschijnlijke geval dat zich een schijffout voordoet.
 • Maak een back-upset voor Automatisch systeemherstel.
  Maak altijd een back-upset voor Automatisch systeemherstel (ASR) wanneer het besturingssysteem wordt gewijzigd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nieuwe hardware en stuurprogramma's installeert of een servicepack uitvoert. Met een back-upset voor Automatisch systeemherstel kunt u een systeemfout makkelijker herstellen. Maak tegelijkertijd een back-up van alle gegevensvolumes. Door ASR wordt alleen het systeem beschermd, dus van gegevensvolumes moet afzonderlijk een back-up worden gemaakt.
 • Maak een back-uplogboek.
  Maak voor elke back-up een logboek en druk dit logboek af, zodat u de informatie bij de hand hebt. Bewaar deze afdrukken in één band om het zoeken naar bepaalde bestanden gemakkelijker te maken. Het back-uplogboek is handig bij het terugzetten van gegevens. U kunt het afdrukken of lezen in een teksteditor. Bovendien kunt u in het afgedrukte logboek een bestand opsporen, mocht de tape met de catalogus van de back-upset beschadigd raken.
 • Bewaar kopieën.
  Bewaar minimaal drie kopieën van de media. Bewaar minimaal één kopie op een andere locatie onder gecontroleerde omstandigheden.
 • Test de terugzetprocedures.
  Test de procedures voor het terugzetten regelmatig om te controleren of de back-ups van de bestanden in orde zijn. Op die manier kunt u tekortkomingen in de hardware opsporen die bij softwareverificatie onopgemerkt blijven.
 • Beveilig de apparatuur en media.
  Zorg voor een goede beveiliging van het opslagapparaat en de back-upmedia. Het is mogelijk dat iemand toegang krijgt tot de gegevens op een gestolen medium door deze terug te zetten op een andere server waarvoor die persoon beheerder is.
 • Maak op effectieve wijze back-ups van het servercluster.
  U kunt het servercluster alleen effectief terugzetten na verlies van toepassingsgegevens of quorum, of na een storing in een afzonderlijk knooppunt of het volledige cluster, als u de volgende stappen uitvoert wanneer u het maken van back-ups voorbereidt:
  1. Voer een ASR-back-up uit op elk knooppunt in het cluster.
  2. Maak een back-up van de clusterschijven van elk knooppunt.
  3. Maak een back-up van elke afzonderlijke toepassing (bijvoorbeeld MS Exchange of MS SQL Server) die op de knooppunten wordt uitgevoerd.
  Zie Back-ups van serverclusters maken en terugzetten voor meer informatie. Zie de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het maken van back-ups van toepassingen in een cluster.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft