Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Inleidende informatie over Windows Deployment Services

Bijgewerkt: mei 2008

Van toepassing op: Windows Server 2008

Over deze handleiding

De volgende informatie over deze documentatie is van belang:

 • This guide applies only to the Windows Deployment Services server role for Windows Server 2008. It does not apply to the Windows Deployment Services update (which is included in the Windows AIK and Windows Server 2003 SP2). For more information about the Windows Deployment Services update, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81031.

 • In deze gids wordt voornamelijk aandacht besteed aan de volledige installatie van Microsoft® Windows® Deployment Services (rolservice van implementatiebeheer). Zie Transportserver gebruiken voor informatie over de configuratie en het gebruik van de rolservice van Transport Server.

 • Zie de Stapsgewijze handleiding voor Windows Deployment Services in Windows Server 2008 voor meer informatie over de installatie en configuratie van deze rol.

 • U kunt een e-mailbericht sturen naar wdsdoc@microsoft.com als u op- of aanmerkingen over deze handleiding hebt.

In dit onderwerp

Wat is Windows Deployment Services?

De functie Windows Deployment Services in Windows Server 2008 is de bijgewerkte en herziene versie van RIS (Remote Installation Services). Met Windows Deployment Services kunt u Windows-besturingssystemen installeren, met name Windows Vista® en Windows Server 2008. U kunt nieuwe computers configureren via een netwerkinstallatie. Dit betekent dat u het besturingssysteem niet persoonlijk op elke computer of rechtstreeks vanaf cd of dvd hoeft te installeren. De onderdelen van Windows Deployment Services kunnen worden onderverdeeld in de drie volgende categorieën:

 • Serveronderdelen. Tot deze onderdelen behoren een PXE-server (Pre-Boot Execution Environment) en een TFTP-server (Trivial File Transfer Protocol). Hiermee kan een client via het netwerk worden opgestart zodat er een besturingssysteem kan worden geladen en geïnstalleerd. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een gedeelde map en opslaglocatie voor installatiekopieën, die opstartkopieën, installatiekopieën en bestanden specifiek voor opstarten via het netwerk bevatten. Verder wordt gebruikgemaakt van een netwerklaag, een multicast-onderdeel en een diagnoseonderdeel.

 • Clientonderdelen . Tot deze onderdelen behoren een grafische gebruikersinterface (GUI) die binnen Windows PE (Windows Pre-Installation Environment) wordt uitgevoerd. Als een gebruiker een installatiekopie van een besturingssysteem selecteert, wordt via de clientonderdelen aan de serveronderdelen doorgegeven dat de installatiekopie moet worden geïnstalleerd.

 • Beheeronderdelen. Deze onderdelen omvatten een verzameling hulpprogramma's waarmee u de server, installatiekopieën van het besturingssysteem en de accounts van clientcomputers kunt beheren.

Nieuw in Windows Deployment Services

De RIS-onderdelen zijn in Windows Deployment Services voor Windows Server 2008 op diverse punten gewijzigd. Ook de onderdelen van Windows Deployment Services die u op computers met Windows Server 2003 kunt installeren, zijn op bepaalde punten gewijzigd. Beide typen wijzigingen worden in de volgende secties besproken.

 

Wijzigingen ten opzichte van RIS Wijzigingen ten opzichte van Windows Deployment Services in Windows Server 2003
 • De mogelijkheid om Windows Vista en Windows Server 2008 te implementeren

 • Windows PE als het besturingssysteem waarmee wordt opgestart

 • Installatie op basis van installatiekopieën met behulp van Windows image-bestanden (WIM-bestanden)

 • De mogelijkheid gegevens en installatiekopieën over te brengen met behulp van multicast-functionaliteit

 • De mogelijkheid om gegevens en installatiekopieën over te brengen door middel van multicast-functionaliteit op een zelfstandige server (als u Transport Server installeert)

 • Een krachtiger PXE-serveronderdeel dat kan worden uitgebreid

 • Een nieuwe indeling van het opstartmenu voor het selecteren van besturingssystemen

 • Een nieuwe grafische gebruikersinterface waarmee u installatiekopieën kunt selecteren en installeren, en Windows Deployment Services-servers en -clients kunt beheren

 • De mogelijkheid gegevens en installatiekopieën over te brengen met behulp van multicast-functionaliteit

 • De mogelijkheid om gegevens en installatiekopieën over te brengen door middel van multicast-functionaliteit op een zelfstandige server (als u Transportserver gebruiken installeert)

 • Geen ondersteuning voor RISETUP-installatiekopieën of OSChooser-schermen

 • Een verbeterde TFTP-server

 • Ondersteuning voor opstarten via het netwerk van x64-computers met EFI-interface (Extensible Firmware Interface)

 • Rapportage van installatiestatistieken (zie Logboekregistratie en tracering)

Voordelen van Windows Deployment Services

Windows Deployment Services biedt de volgende installatie- en implementatievoordelen:

 • Minder complexe installaties en lagere kosten ten gevolge van inefficiënte handmatige installatieprocessen

 • Installatie via het netwerk van Windows-besturingssystemen zoals Windows Vista en Windows Server 2008

 • Installatie van Windows-installatiekopieën op computers zonder besturingssysteem

 • Ondersteuning voor gemengde omgevingen met Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003

 • Een complete oplossing voor de installatie van Windows-besturingssystemen op clientcomputers en servers

 • Gebaseerd op standaardinstallatietechnologieën voor Windows Server 2008, zoals Windows PE, WIM-bestanden (.wim) en installatie op basis van installatiekopieën

Beheerprogramma's

 • MMC-module Windows Deployment Services. Met deze console kunt u op eenvoudige wijze schijfkopieën, computers en algemene serverinstellingen beheren. U kunt bijna alle taken uitvoeren vanuit de MMC-module (u kunt geen clientcomputers voorbereiden voor installatie, maar u kunt de module gebruiken om het beleid voor automatisch toevoegen in te stellen en wachtende computers goed te keuren of af te wijzen). De module is niet beschikbaar als u de rolservice Transport Server gebruikt.

 • Het opdrachtregelprogramma WDSUTIL. Met deze tool kunt u de volledige functionaliteit van de server beheren. Bovendien kunt u met WDSUTIL scripts maken voor veelvoorkomende taken. De vereiste opdrachten kunnen worden uitgevoerd door eenvoudige batchbestanden omdat de opdrachten geen interactieve gebruikerssessies vereisen.

Veelgebruikte scenario's

Hieronder volgen enkele veelvoorkomende scenario's voor Windows Deployment Services.

Scenario één: kleine bedrijven

Fabrikam NV is een fabrikant van handdoeken met speciale ontwerpen. Het is een klein bedrijf met één kantoor. Monica Brink, de IT-beheerder van Fabrikam, is verantwoordelijk voor het onderhoud van de IT-infrastructuur van het bedrijf, die bestaat uit 25 clientcomputers met Windows XP SP2 Professional en één server met Windows Server 2003 met SP2. De server functioneert als afdrukserver, Webserver, Exchange-server, DNS (Domain Name System), DHCO-server (Dynamic Host Configuration Protocol) en domeincontroller. De computers zijn met elkaar verbonden via een 100-MBps Ethernet-verbinding.

Monica heeft opdracht gekregen om de clientcomputers naar het Windows Vista-besturingssysteem en de server naar Windows Server 2008 te migreren. Omdat alle computers hiervoor tijdelijk buiten werking moeten worden gesteld (zodat het hele kantoor feitelijk stil komt te liggen), moet zij deze overstap zo snel mogelijk maken.

In het verleden installeerde Monica nieuwe besturingssystemen op elke computer apart. Dit kostte haar ongeveer 45 minuten per computer, ofwel bijna 19 uur voor alle clientcomputers samen. Monica was daardoor drie dagen lang niet beschikbaar voor andere werkzaamheden. Daarna had ze bijna evenveel tijd nodig om de toepassingen op elke computer te installeren.

Monica is de enige IT-medewerkers bij Fabrikam. Dat betekent dat ze ook nog eens de andere gebruikers wegwijs moet maken in het nieuwe besturingssysteem. Hoe minder tijd ze daarom besteedt aan de installatie, hoe beter. Om de tijd die ze kwijt is met installeren te beperken, kiest Monica voor Windows Deployment Services. Hiermee kan ze:

 • Tijd besparen door verschillende installaties tegelijk uit te voeren

 • Een aangepaste installatiekopie gebruiken met vooraf geïnstalleerde toepassingen

 • Een installatiekopie maken met de wizard Installatiekopie maken voor Windows Deployment Services

Om te beginnen doet Monica het volgende:

 1. Ze werkt de server bij naar Windows Server 2008.

 2. Ze installeert de serverrol Windows Deployment Services.

 3. Ze voegt het bestand Boot.wim toe vanaf het Windows Server 2008-medium (dat een Windows PE-installatiekopie, het Setup.exe en ondersteunende bestanden bevat).

 4. Ze voegt het bestand Install.wim vanaf het Windows Vista-medium aan de Windows Deployment Services-server toe met behulp van de MMC-module.

 5. Ze maakt met behulp van de MMC-module een vastleginstallatiekopie op basis van de opstartkopie die ze in stap 3 heeft toegevoegd. Deze kopie bevat Windows PE en een wizard die haar aangepaste installatiekopie vastlegt in de vorm van een WIM-bestand.

Alle gebruikers bij Fabrikam hebben dezelfde desktophardware. Al deze hardware is gekocht bij dezelfde leverancier. Om op elke computer een standaardinstallatiekopie met het besturingssysteem en de vooraf geïnstalleerde toepassingen te installeren, doet Monica het volgende:

 1. Ze start een referentiecomputer op vanaf het netwerk en installeert hier het bestand Install.wim op. Dit bevat de standaardversie van Windows Vista.

 2. Ze installeert Microsoft Office, de toepassing die het bedrijf gebruikt om handdoeken te ontwerpen en de nieuwste stuurprogramma's vanaf de website van de fabrikant.

 3. Ze voert de generalisatiefase voor het besturingssysteem uit met Sysprep.

 4. Ze start de computer opnieuw op in de vastleginstallatiekopie.

 5. Ze legt het besturingssysteem opnieuw vast met de wizard Installatiekopie vastleggen en uploadt het rechtstreeks naar de Windows Deployment Service-server.

Nu is Monica klaar om de nieuwe besturingssystemen te installeren. Ze hoeft geen gebruikersgegevens te migreren, omdat alle medewerkers hun gebruikersgegevens opslaan op een server (en niet op hun harde schijf). Ze start een van de clientcomputers opnieuw op en drukt op F12 om een opstartprocedure via het netwerk uit te voeren. Hiermee start ze het bestand Boot.wim op, dat haar stapsgewijs door het installatieproces leidt. Ze selecteert de gewenste schijfpartitie en installatiekopie, en de installatie begint. Terwijl ze wacht tot de installatiekopie wordt toegepast op de eerste computer, start ze een tweede computer op. Hierop start ze hetzelfde proces als op de eerste computer.

Scenario twee: middelgrote bedrijven

Handelsmaatschappij Noordewind is een scheepvaartmaatschappij met drie kantoren: een hoofdkantoor in Rotterdam en filialen in IJmuiden en Hamburg. Ron van Dam is een van de zes IT-medewerkers bij Noordewind. Het is zijn taak om de in totaal 250 clientcomputers te onderhouden die bij de medewerkers van het bedrijf in gebruik zijn. De meeste hiervan zijn desktopcomputers, maar de verkoopmedewerkers gebruiken laptops voor klantpresentaties. Er staan 200 computers in het hoofdkantoor en 25 in elk filiaal. Elke site heeft een intern netwerk met een snelheid van 100 MBps (MB per seconde); de filialen zijn verbonden met het kantoor in Rotterdam door een T1-lijn. Ron heeft drie servers in het kantoor in Rotterdam, en één in elk filiaal. De servers worden extern beheerd.

Rons supervisor heeft hem de opdracht gegeven om Windows Vista te installeren in het hele bedrijf. Voorheen zouden daar vele tripjes naar IJmuiden en Hamburg voor nodig zijn geweest (waaraan uiteraard nogal wat reiskosten verbonden zijn), en het zou Ron weken hebben gekost om de klus te klaren. Hij wil Windows Deployment Services gebruiken om Windows Vista extern te installeren. Het bedrijfsbeleid staat echter maar één DHCP-server toe in het bedrijfsnetwerk, en deze server staat in het hoofdkantoor in Rotterdam. Externe installatie van installatiekopieën op alle 50 computers in de filialen zou de verbinding zwaar overbelasten.

Ron kiest voor Windows Deployment Services, omdat hij via installatie zonder toezicht het volgende kan doen:

 • Windows Vista installeren op de computers in de filialen zonder dat hij er zelf bij hoeft te zijn

 • Installatiekopieën leveren aan de servers op de filialen via zijn bestaande replicatieoplossing, en

 • Het netwerkverkeer tussen de filialen en het hoofdkantoor tot een minimum beperken door middel van opstarten via verwijzing met PXE

Ron configureert de Windows Deployment Services-server in het hoofdkantoor om alle aanvragen voor opstarten via het netwerk van de filialen door te verwijzen naar de lokale servers. Deze leveren de opstartprogramma's en vervolgens de installatiekopieën aan. Dit beperkt het verkeer op de lijn tussen de kantoren tot een minimum.

Ron heeft twee standaard besturingssysteemconfiguraties: een voor de desktopcomputers en een voor de laptops met verkooppresentaties en stuurbestanden voor projectors. Daarom maakt hij twee installatiekopieën: een met de desktopconfiguratie en een met de laptopconfiguratie (zonder toepassingen). Hij slaat alle gebruikersgegevens op een van de servers op, zodat hij Widows Vista kan installeren zonder rekening te houden met eventuele bestaande gegevens op de clientcomputers.

Ron maakt twee bestanden voor installatie zonder toezicht met Windows System Image Manager (Windows SIM), een voor de desktopcomputers en een voor de laptops. Met deze bestanden kan Ron de installatie automatiseren, zodat hij niet persoonlijk bij de installatie op elke afzonderlijke clientcomputer aanwezig hoeft te zijn. De bestanden zorgen ook voor de installatie van Microsoft Office en van de bedrijfstoepassing die het bedrijf gebruikt om te verpakkingen te tracken. Ron koppelt de bestanden voor installatie zonder toezicht aan de installatiekopieën met de beheertools van Windows Deployment Services.

Daarna levert Ron aan alle computers een opstartprogramma aan met AD DS (Active Directory® Domain Services). De computer wordt opgestart zonder dat er een gebruiker op F12 hoeft te drukken, waarbij aan alle desktops en laptops automatisch de juiste installatiekopie wordt toegewezen. Ron heeft elke computer zo geconfigureerd dat deze, wanneer hij opnieuw wordt opgestart, automatisch opstart vanaf het netwerk met de juiste installatiekopie. Nadat de installatiekopie is toegepast, wordt elke computer automatisch toegevoegd aan het bedrijfsdomein en opnieuw opgestart. Deze keer wordt gebruikgemaakt van een opstartprogramma waarvoor F12 wel moet worden ingedrukt (zodat de computer wordt opgestart vanaf de harde schijf en het installatieproces wordt voltooid). Dit voorkomt een opstartloop, waarin de computer steeds weer zou worden opgestart in Setup. Wanneer de installatie is voltooid, kan de gebruiker zich op de computer aanmelden.

Scenario drie: grote bedrijven

Shu Ito is netwerkarchitect voor WideWorld Importeurs, een grote onderneming met 5000 medewerkers en kantoren over de hele wereld. De belangrijkste medewerkerscentra bevinden zich in de Verenigde Staten en Duitsland, en er zijn nog 13 filialen in andere landen. Shu beschikt over vijf servers in het centrum in de VS, twee in dat in Duitsland, en één in elk filiaal. De servers in de centra zijn verbonden met het bedrijfs-Ethernet door middel van netwerkinterfacekaarten (NIC's) van 1 GBps (GB per seconde); de andere computers hebben NIC's van 100 MBps. De centra zijn verbonden via T3-lijnen, de andere locaties via T1-lijnen. Alle servers worden gehuurd op basis van tweejarige leasecontracten.

WideWorld Importeurs wil de 200 computers van de boekhoudafdeling vervangen door computers met Windows Vista. Shu wil bovendien graag een Windows Server 2008-installatiekopie installeren op elke nieuw geleasde server in het kantoor in de VS. De servers in het kantoor in Duitsland en de filialen vallen onder de verantwoordelijkheid van het lokale management. Op dit moment wordt de installatie van computers bij WideWorld Importeurs uitgevoerd met RIS, en Shu wil dat de bestaande computerbouwprocedures bij de overstap naar Windows Deployment Services worden behouden. Bovendien is het van belang dat elke computer wordt geïnstalleerd met een besturingssysteem in de taal van het land of de regio.

Shu kiest voor Windows Deployment Services omdat hij daarmee het volgende kan doen:

 • De juiste taalpakketten gebruiken om het vereiste aantal installatiekopieën te beperken

 • Alle Windows Deployment Services-servers beheren vanaf één computer

 • Scripts schrijven om veelvoorkomende beheertaken te automatiseren

Shu werkt zijn servers bij naar Windows Server 2008, zodat hij de Windows Deployment Services-servers met behulp van de beheerprogramma's van Windows Deployment Services extern kan initialiseren en configureren. Vervolgens maakt hij de installatiekopieën. Verreweg de meeste installaties zijn Engels of Duits, dus maakt hij voor elk van deze talen een Windows Vista-installatiekopie. De andere talen zullen worden geïnstalleerd met behulp van externe taalpakketten. De toepassingen zullen worden gedownload met SMS (Systems Management Server). Shu uploadt eerst de installatiekopieën en taalpakketten naar de Windows Deployment Services-server. Daarna maakt hij een Windows Server 2008-installatiekopie.

Shu maakt bestanden voor installatie zonder toezicht met Windows SIM. Hij kopieert vervolgens de installatiekopieën, taalpakketten en bestanden voor installatie zonder toezicht met FRS (File Replication service) naar de Windows Deployment Services-servers in de hele wereld. Van de boekhoudcomputers die WideWorld Importeurs in gebruik heeft, staan er 150 in het kantoor in de VS en 30 in het kantoor in Duitsland. De overige computers zijn verspreid over de andere landen. Om de status en de gegevens van de oude computers te behouden, slaat Shu alle gegevens en gebruikersconfiguraties met behulp van USMT (User State Migration Tool) op in een gedeelde map op de primaire Windows Deployment Services-server. Vervolgens configureert hij elke computer om op te starten vanaf de lokale Windows Deployment Services-server en om een geautomatiseerde opstartprocedure te starten met behulp van de bestanden voor installatie zonder toezicht. Zodra de installatie is voltooid, voert Shu een taak uit met USMT om de gebruikersgegevens over te zetten naar elke nieuwe computer.

Zodra de lease van een server is verlopen en de server wordt vervangen, kan Shu met behulp van Windows Deployment Services zijn Windows Server 2008-installatiekopie op dezelfde manier installeren als hij voorheen deed met RIS.

Scenario vier: een aangepaste installatie met Transport Server

Jan Bos is IT-engineer voor serveronderhoud bij Data Corporation, een datacenter. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 300 servers die worden gebruikt door de belangrijkste klanten van Data Corporation. Eén van deze klanten is Avontuur.Net.

Avontuur.Net heeft 40 servers in gebruik waarop het bedrijf een banenwebsite (ondersteund door een database) draait voor circusartiesten. Na de release van een populaire film over het circusleven verwacht Avontuur.Net een toename in het gebruik van hun website. Ze bestellen tien extra servers om het verwachte verkeer af te handelen.

Jan wil op deze servers besturingssystemen installeren met behulp van Windows Deployment Services. Omdat in deze omgeving AD DS niet is geïnstalleerd, kan hij de standaard Windows Deployment Services-oplossing niet gebruiken. In plaats daarvan slaat hij configuratie-informatie voor zijn computers op in een SQL Server-database. Daarnaast wil hij de schijven partitioneren in een standaardconfiguratie en gegevens kopiëren voor de databaseservers en de webservers, voordat hij de installatie zonder toezicht start. Jan kiest voor Windows Deployment Services omdat hij daarmee:

 • Een plug-in kan schrijven die de configuratiegegevens voor de computers leest uit een ander gegevensarchief dan AD DS (het gegevensarchief is doorgaans een database of een onopgemaakt bestand)

 • Scripts kan schrijven waarmee (in Windows PE) voorinstallatietaken worden uitgevoerd en Setup wordt aangeroepen om het besturingssysteem te installeren

Jan maakt in zijn database tien computeraccounts aan voor zijn tien nieuwe servers en vult deze met de vereiste informatie. Vervolgens schrijft hij een PXE provider (een plug-in die informatie uitleest uit de database en doorstuurt naar Windows Deployment Services). Hij maakt een aangepaste opstartkopie die, naast Windows PE, opstartscripts bevat om de schijven te partitioneren en de gegevens te kopiëren. Daarnaast legt hij een van zijn bestaande servers als installatiekopie vast met ImageX.

Na deze voorbereidende taken sluit Jan zijn servers aan op een netwerk en start ze op. De servers worden opgestart in Windows PE met behulp van de configuratie die is opgeslagen in de database. Vervolgens worden Jans scripts uitgevoerd om de computers voor te bereiden voor de installatie. Als laatste stap starten de scripts ImageX op om het besturingssysteem toe te passen op elke computer.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft