Uitgifte- of toepassingenbeleid essentieel maken

Van toepassing op: Windows Server 2008 R2

Elk toepassingen- en uitgiftebeleid dat u definieert, moet worden beschreven door een object-id. Wanneer er een object-id voor een uitgiftebeleid in een uitgegeven certificaat is opgenomen, geeft dit aan dat het certificaat is uitgegeven volgens de uitgiftevereisten van het uitgiftebeleidsobject.

Uitgifte- of toepassingenbeleid is standaard niet essentieel. U kunt ze essentieel maken zodat een certificaat niet onjuist wordt gebruikt. U verhoogt hiermee echter ook de kans dat het certificaat niet met alle toepassingen compatibel is.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Domeinadministrators, Ondernemingsadministrators of een vergelijkbare groep. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Uitgifte- of toepassingenbeleid essentieel maken
  1. Open de module Certificaatsjablonen.

  2. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de certificaatsjabloon die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op het tabblad Uitbreidingsmodules op Uitgiftebeleid of Toepassingenbeleid en klik vervolgens op Bewerken.

  4. Schakel het selectievakje Deze uitbreiding als kritisch markeren in.

  5. Klik op OK.

Aanvullende overwegingen

  • Clients moeten zich opnieuw inschrijven om een certificaat te ontvangen dat is gebaseerd op de gewijzigde sjabloon, als ze al een geldige sjabloon bezitten die is gebaseerd op de oude sjabloon. Zie Alle certificaathouders opnieuw inschrijven voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: