Hebt u suggesties? Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Stapsgewijze handleiding voor het configureren van netwerktaakverdeling met Terminal Services in Windows 2008:

Bijgewerkt: februari 2008

Van toepassing op: Windows Server 2008

Deze stapsgewijze handleiding bevat instructies voor het configureren van netwerktaakverdeling met Terminal Services.

Het gebruik van netwerktaakverdeling met Terminal Services biedt de voordelen van verhoogde beschikbaarheid, schaalbaarheid en betere taakverdelingsprestaties, evenals mogelijkheden om een groot aantal Terminal Services-clients te verdelen over een groep terminalservers.

Overzicht van netwerktaakverdeling met Terminal Services

Met netwerktaakverdeling wordt verkeer over verschillende servers verdeeld met behulp van het TCP/IP-netwerkprotocol. U kunt netwerktaakverdeling gebruiken met een terminalserverfarm om de prestaties van afzonderlijke terminalservers te verbeteren door sessies gelijkmatig over meerdere servers te verdelen.

Terminal Services Session Broker (TS Session Broker), dat wordt geleverd bij Windows Server® 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise en Windows Server 2008 Datacenter, houdt sessies bij waarvan de verbinding is verbroken in de terminalserverfarm en zorgt ervoor dat de verbinding van de gebruikers met deze sessies opnieuw tot stand wordt gebracht. Verder kunt u met TS Session Broker sessies gelijkmatig verdelen tussen terminalservers in een farm. Deze functionaliteit wordt geleverd door de taakverdelingfunctie van TS Session Broker. Deze voorziening voor taakverdeling van sessies vereist echter wel een taakverdelingsmechanisme aan het front-end om de verzoeken voor aanvangsverbinding naar de terminal-serverfarm te kunnen distribueren. U kunt een taakverdelingsmechanisme zoals round robin DNS, netwerktaakverdeling of een hardwaresysteem gebruiken voor het distribueren van de verzoeken voor aanvangsverbinding. Door NLB samen met de taakverdelingsfunctie van TS Session Broker te implementeren, kunt u profiteren van zowel de taakverdelingsfunctionaliteit en detectie van serverstoringen van NLB, en de taakverdelingsfunctionaliteit op sessiebasis en beperking per server van het aantal in behandeling zijnde aanmeldverzoeken, die beschikbaar zijn bij TS Session Broker.

noteNote
Als u de taakverdelingsvoorziening van TS Session Broker wilt gebruiken, moeten alle terminalservers in de farm Windows Server 2008 uitvoeren. Zie Stapsgewijze handleiding voor TS Session Broker Taakverdeling in Windows Server 2008 voor meer informatie over de taakverdelingsvoorziening van TS Session Broker.

Als u een terminalserverfarm implementeert met behulp van netwerktaakverdeling, moet elke server aan alle gebruikers diensten verlenen. Ter vergemakkelijking hiervan moet u alle voor gebruikers specifieke informatie, systeeminformatie en gemeenschappelijke gegevens op een toegankelijke plaats opslaan, zoals op een back-endbestandsserver.

Onderdelen van Terminal Services

Terminal Services heeft twee onderdelen die van belang zijn voor het instellen van taakverdeling: de Terminal Services Session Broker-service en de module Configuratie van Terminal Services.

Terminal Services Session Broker-service

Door deze service wordt een database samengesteld waarin de terminalserversessies worden bijgehouden in een terminal-serverfarm met taakverdeling. Deze database levert informatie aan de terminalserver, die wordt gebruikt om gebruikers te verbinden met bestaande sessies.

Als de TS Session Broker-service wordt gestart, wordt de lokale groep Sessiemapcomputers gemaakt. Standaard bevat deze groep geen leden. U moet de afzonderlijke terminalservers of groepen kiezen die u wilt laten deelnemen aan de Terminal Services Session Broker-service, en het groepslidmaatschap voor de groep Sessiemapcomputers handmatig wijzigen.

De Terminal Service Session Broker-service wordt automatisch gestart nadat u de functieservice TS Session Broker hebt geïnstalleerd op de server die u wilt gebruiken om gegevens van gebruikerssessies bij te houden voor een terminalserverfarm met taakverdeling. U kunt één enkele TS Session Broker-server gebruiken om gebruikerssessies op meerdere farms te volgen omdat deze taak de server slechts minimaal belast.

Wanneer u de functieservice TS Session Broker installeert, worden de volgende wijzigingen aangebracht op de lokale computer:

 • De Terminal Services Session Broker-service wordt geïnstalleerd. De service wordt standaard ingesteld op Gestart en Automatisch.

 • De lokale groep Sessiemapcomputers wordt gemaakt.

Installatievereisten
 • De server waarop u de functieservice TS Session Broker installeert, moet lid zijn van een domein.

 • De server met Windows Server 2008 waarop u de functieservice TS Session Broker installeert, hoeft geen terminalserver te zijn en op deze server hoeft Extern bureaublad niet te zijn ingeschakeld.

noteNote
Als u de functieservice TS Session Broker op een domeincontroller installeert, is de groep Sessiemapcomputers een lokale domeingebonden groep die beschikbaar is op alle domeincontrollers.

Installatieprocedure

Als de functieservices van Terminal Services nog niet zijn geïnstalleerd, gebruikt u de volgende procedure voor het installeren van de functieservice TS Session Broker.

De TS Session Broker-rolservice installeren
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Serverbeheer.

 2. Klik onder Functieoverzicht op Functies toevoegen.

 3. Bekijk de pagina Voordat u begint in de wizard Functies toevoegen en klik op Volgende.

 4. Schakel op de pagina Serverfuncties selecteren het selectievakje Terminal Services in en klik op Volgende.

 5. Klik op de pagina Terminal Services op Volgende.

 6. Schakel op de pagina Functieservices selecteren het selectievakje TS Session Broker in en klik op Volgende.

 7. Controleer op de pagina Bevestiging van items die voor installatie zijn geselecteerd, of TS Session Broker wordt weergegeven en klik op Installeren.

 8. Klik op de pagina Installatieresultaten op Sluiten.

De module Configuratie van Terminal Services

Deze module maakt deel uit van elke terminalserver. Terminalservers die samen de terminalserverfarm vormen, communiceren met TS Session Broker om te controleren of gebruikers op transparante wijze opnieuw worden verbonden met de oorspronkelijke server die als host optreedt voor de sessies waarvan de verbinding is verbroken. Het proces is als volgt:

 1. Als de gebruiker zich aanmeldt bij de terminalserverfarm, verstuurt de terminalserver die het initiële aanmeldingsverzoek van de client ontvangt een query naar de TS Session Broker-server.

 2. De TS Session Broker-server controleer de gebruikersnaam in de database en verzendt het resultaat naar de server die de aanvraag heeft verzonden. Vervolgens gebeurt het volgende:

  • Als er voor de gebruiker geen verbroken sessies bestaan, wordt de aanmelding voortgezet op de server die als host optreedt voor de initiële verbinding.

  • Als voor de gebruiker een verbroken sessie op een andere server bestaat, wordt de clientsessie doorgegeven aan de betreffende server en wordt het aanmelden voortgezet.

Vereisten voor het gebruik van netwerktaakverdeling op een terminalserver

Voor het gebruik van netwerktaakverdeling moet een computer over het volgende beschikken:

 • Ten minste een netwerkadapter voor taakverdeling.

 • Alleen TCP/IP voor de adapter waarvoor netwerktaakverdeling is ingeschakeld. Voeg aan deze adapter geen andere protocollen (zoals IPX) toe.

 • Alle hosts in het netwerktaakverdelingscluster moet zich in hetzelfde subnet bevinden.

 • Zorg ervoor dat de clients van het cluster toegang hebben tot dit subnet.

 • Alle terminalservers in de terminalserverfarm moeten aan hetzelfde domein worden toegevoegd.

Stappen voor het configureren van netwerktaakverdeling met Terminal Services

Voer de volgende stappen uit om netwerktaakverdeling te configureren met Terminal Services:

Stap 1: Een Terminal Server-farm instellen met TS Session Broker.

Stap 2: Netwerktaakverdeling installeren.

Stap 3: Een netwerktaakverdelingscluster maken.

Stap 1: Een Terminal Server-farm instellen met TS Session Broker.

Als u een terminalserver TS Session Broker wilt laten gebruiken, moet u de computeraccount voor de terminalserver aan de lokale groep Sessiemapcomputers op de TS Session Broker-server toevoegen.

ImportantImportant
U moet deze procedure uitvoeren op de server waarop u de functieservice TS Session Broker hebt geïnstalleerd.

Een terminalserver aan de lokale groep Sessiemapcomputers toevoegen
 1. Klik op de TS Session Broker-server op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.

 2. Vouw in het linkerdeelvenster Lokale gebruikers en groepen uit en klik op Groepen.

 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de groep Sessiemapcomputers en klik op Eigenschappen.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers, computers of groepen selecteren op Objecttypen.

 6. Schakel het selectievakje Computers in en klik op OK.

 7. Zoek de computeraccount voor de terminalserver die u wilt toevoegen, en voeg deze account toe.

 8. Klik opOK als u dit hebt uitgevoerd.

U kunt een terminalserver configureren om deze toe te voegen aan een farm in TS Session Broker met behulp van de module Configuratie van Terminal Services.

noteNote
De volgende stappen kunnen alleen worden uitgevoerd als de Terminal Server-functieservice is geïnstalleerd.

Instellingen van TS Session Broker configureren
 1. Start de module Configuratie van Terminal Services. Klik hiertoe op Start, wijs Systeembeheer aan, wijs Terminal Services aan en klik vervolgens op Configuratie van Terminal Services.

 2. Dubbelklik in het gebied Instellingen bewerken onder TS Session Broker op Lid van een farm in TS Session Broker.

 3. Schakel op het tabblad TS Session Broker het selectievakje Deelnemen aan een farm in TS Session Broker in.

 4. Typ de naam van de TS Session Broker-server in het vak Naam of IP-adres van de TS Session Broker-server.

  noteNote
  De TS Session Broker-server is de server waarop u de functieservice TS Session Broker hebt geïnstalleerd.

 5. Typ de naam van de farm die u wilt laten deelnemen in het tekstvak Farmnaam in TS Session Broker in TS Session Broker.

  ImportantImportant
  TS Session Broker gebruikt een farmnaam om te bepalen welke servers zich in dezelfde terminalserverfarm bevinden. U moet dezelfde farmnaam gebruiken voor alle servers die zich in dezelfde terminalserverfarm met taakverdeling bevinden. Hoewel de naam van de farm in TS Session Broker niet hoeft te zijn geregistreerd in Active Directory® Domain Services, wordt u aangeraden dezelfde naam te gebruiken die u in DNS gebruikt voor de terminalserverfarm. (De naam van de terminalserverfarm in DNS is de virtuele naam die clients gebruiken om verbinding te maken met de terminalserverfarm). Als u een nieuwe farmnaam typt, wordt er een nieuwe farm gemaakt in TS Session Broker en wordt de server aan de farm toegevoegd. Als u een bestaande farmnaam typt, wordt de server aan de bestaande farm in TS Session Broker toegevoegd.

 6. Als u wilt deelnemen aan taakverdeling in TS Session Broker, doet u het volgende:

  1. Schakel het selectievakje Deelnemen aan taakverdeling van Session Broker in. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u gebruikmaken van taakverdeling op sessiebasis via TS Session Broker en van de beperking per server aan het aantal in behandeling zijnde aanmeldverzoeken.

  2. Desgewenst kunt u in het vak Relatief gewicht van deze server in de farm het gewicht van de server wijzigen. Als u een relatieve waarde voor het gewicht toewijst, kunnen de taken beter worden verdeeld tussen krachtige en minder krachtige servers in de farm. De standaardwaarde is 100. Het gewicht van de server is relatief. Als u daarom aan de ene server een waarde van 100 toewijst en aan de andere een waarde van 200, zal de server met het relatieve gewicht van 200 twee keer zoveel sessies ontvangen.

 7. Ga na of u wilt gebruikmaken van de mogelijkheid om IP-adressen om te leiden. Het selectievakje Omleiding van IP-adres gebruiken is standaard ingeschakeld. Als u het selectievakje uitschakelt, schakelt de server over op de modus voor het omleiden van tokens.

 8. Schakel in het vak Selecteer de IP-adressen die voor het opnieuw verbinden moeten worden gebruikt het selectievakje in naast elk IP-adres dat u wilt gebruiken. Houd rekening met het volgende:

  • Het IP-adres dat wordt gebruikt om opnieuw verbinding te maken mag niet hetzelfde zijn als het IP-adres van het cluster. Als u het IP-adres van het cluster selecteert, kunt u er niet zeker van zijn dat de verbinding met dezelfde sessie wordt hersteld.

  • Alleen het als eerste geselecteerde IPv4-adres zal worden gebruikt door clients die Verbinding met extern bureaublad 5.2 en ouder uitvoeren.

  • Het gebruik van IPv6-adressen wordt afgeraden als de terminalserverfarm servers bevat waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd.

 9. Klik opOK als u de stappen hebt uitgevoerd.

Stap 2: Netwerktaakverdeling installeren

U moet netwerktaakverdeling installeren op de netwerkadapter die u wilt gebruiken voor de RDP-verbinding (Remote Desktop Protocol).

De wizard Onderdelen toevoegen openen en netwerktaakverdeling installeren
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Serverbeheer. Klik in het gebied Onderdelenoverzicht van het hoofdvenster van Serverbeheer op Onderdelen toevoegen.

  -- of --

  Klik in het venster Eerste configuratietaken, in het gebied Deze server aanpassen, op Onderdelen toevoegen.

 2. Schakel in de wizard Onderdelen toevoegen het selectievakje naast Windows Netwerktaakverdeling in.

 3. Klik op Installeren.

noteNote
U hebt tevens de mogelijkheid om netwerktaakverdeling te installeren met de volgende opdracht: Servermanagercmd.exe - install nlb bij een opdrachtprompt.

Stap 3: Een netwerktaakverdelingscluster maken

U configureert het netwerktaakverdelingscluster door drie typen parameters te configureren:

 1. Hostparameters, die specifiek zijn voor elke host in een netwerktaakverdelingscluster.

 2. Clusterparameters, die gelden voor een netwerktaakverdelingscluster in zijn totaliteit.

 3. Poortregels, die bepalen hoe het cluster functioneert. Standaard verdeelt een poortregel alle TCP/IP-verkeer gelijkelijk over alle servers. Wanneer u netwerktaakverdeling in een Terminal Services-omgeving gebruikt, moet u deze standaardregels wijzigen.

noteNote
Wanneer u Beheer van netwerktaakverdeling gebruikt, moet u lid zijn van de groep Administrators op de host die u configureert, of de juiste bevoegdheid moet aan u zijn overgedragen. Als u een cluster of host configureert door Beheer van netwerktaakverdeling uit te voeren vanaf een computer die geen deel uitmaakt van het cluster, hoeft u geen lid te zijn van de groep Administrators op die computer. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u deze procedure het beste uitvoeren met Uitvoeren als.

Een netwerktaakverdelingscluster maken
 1. U opent Beheer van netwerktaakverdeling door te klikken op Start, Systeembeheer en Beheer van netwerktaakverdeling. U kunt Beheer van netwerktaakverdeling ook openen door Nlbmgr te typen bij een opdrachtprompt.

 2. Klik met de rechtermuisknop op Netwerktaakverdelingsclusters en klik op Nieuw cluster.

 3. Maak een verbinding met de host die u wilt toevoegen aan het nieuwe cluster. Voer de naam van de host in bij Host en klik vervolgens op Verbinding maken.

 4. Selecteer de interface die u wilt gebruiken voor het cluster en klik op Volgende. (De interface bevat het virtuele IP-adres en ontvangt het te verdelen clientverkeer.)

 5. In Hostparameters selecteert u een waarde bij Prioriteit (unieke host-id). De parameter geeft een unieke id voor elke host aan. De host met de laagste numerieke prioriteit van alle huidige leden van het cluster verwerkt al het netwerkverkeer van het cluster dat niet in een poortregel is opgenomen. U kunt deze prioriteiten negeren of een taakverdeling instellen voor specifieke poortbereiken door regels op te geven op het tabblad Poortregels van het dialoogvenster Eigenschappen voor netwerktaakverdeling. Klik op Volgende om door te gaan.

 6. Klik in IP-adressen van cluster op Toevoegen en typ het IP-adres van het cluster dat door alle hosts in het cluster wordt gedeeld. Netwerktaakverdeling voegt dit IP-adres toe aan de TCP/IP-stack op de geselecteerde interface van alle hosts die zijn geselecteerd voor deelname aan het cluster. Netwerktaakverdeling ondersteunt geen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Omdat DHCP wordt uitgeschakeld op elke interface die door netwerktaakverdeling wordt geconfigureerd, moeten de IP-adressen statisch zijn. Klik op Volgende om door te gaan.

 7. In Clusterparameters typt u waarden bij IP-adres en subnetmasker (voor IPv6-adressen is geen subnetmasker vereist). Een Volledige Internet-naam is niet vereist voor het gebruik van netwerktaakverdeling met Terminal Services.

 8. In Werkingsmodus van cluster klikt u op Unicast om aan te geven dat voor clusterbewerkingen een unicast-MAC-adres (Media Access Control) moet worden gebruikt. In de unicast-modus wordt het MAC-adres van het cluster toegewezen aan de netwerkadapter van de computer. Daarbij wordt geen gebruikgemaakt van het in de netwerkadapter ingebouwde MAC-adres. Wij raden u aan de standaardinstellingen voor unicast te accepteren. Klik op Volgende om door te gaan.

 9. In Poortregels klikt u op Bewerken om de standaardpoortregels te wijzigen. Configureer de regels als volgt:

  Geef bij Poortbereik een bereik op tussen 3389 en 3389, zodat de nieuwe regel alleen wordt toegepast op RDP-verkeer.

  Selecteer bij Protocollen de optie TCP als het specifieke TCP/IP-protocol waarop de poortregel betrekking moet hebben. De regel is alleen van toepassing op het netwerkverkeer voor het opgegeven protocol. Verkeer waarop de poortregel geen betrekking heeft, wordt verwerkt door de standaardhost.

  Selecteer bij Filtermodus de optie Meervoudige host, waarmee u aanduidt dat meerdere hosts in het cluster netwerkverkeer afhandelen voor deze poortregel.

  Selecteer bij Affiniteit (alleen van toepassing op de filtermodus Meervoudige host) de optie Geen als u van plan bent TS Session Broker te gebruiken. Selecteer Eén als u niet van plan bent om TS Session Broker te gebruiken.

 10. Klik op Voltooien om het cluster te maken.

  Als u meer hosts aan het cluster wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op het nieuwe cluster en kiest u Host aan cluster toevoegen. Configureer de hostparameters (met inbegrip van hostprioriteit en unieke IP-adressen) voor de toegevoegde hosts aan de hand van de instructies die golden voor het configureren van de eerste host. Omdat u hosts toevoegt aan een reeds geconfigureerd cluster, blijven alle globale clusterparameters hetzelfde.

Softwarefouten en feedback vastleggen

Als u fouten vindt in dit document of problemen ondervindt bij het configureren van netwerktaakverdeling met Terminal Services, moet u een fout vastleggen, zodat wij het probleem kunnen corrigeren. Raadpleeg de instructies op de website van Microsoft Connect (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49779) voor informatie over het vastleggen van fouten. Wij zijn tevens geïnteresseerd in uw aanvragen voor onderdelen en algemene feedback over netwerktaakverdeling.

Volg de instructies op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55105) als u feedback wilt geven over deze stapsgewijze handleiding. In het gebied voor opmerkingen op de website moet u de naam opgeven van deze stapsgewijze handleiding.

Aanvullende bronnen

In de volgende bronnen vindt u aanvullende informatie over netwerktaakverdeling en Terminal Services:

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2016 Microsoft