TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

De lijst met IPSec-beleid exporteren

De lijst met IPSec-beleid exporteren

  1. Maak een console met IP-beveiligingsbeleid. U kunt ook een opgeslagen consolebestand met IP-beveiligingsbeleid openen.
  2. Klik in de consolestructuur op IP-beveiligingsbeleid op naam.
  3. Klik op Actie en klik vervolgens op Lijst exporteren.
  4. Typ de naam van het bestand waarin u de geselecteerde IPSec-beleidsregel of de weergegeven lijst met IPSec-beleidsregels wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Opmerkingen

  • U kunt op Active Directory gebaseerde IPSec-beleidsregels alleen beheren als u lid bent van de groep Domeinadministrators in Active Directory, of als deze bevoegdheid aan u is overgedragen. U kunt lokaal of extern IPSec-beleid voor een computer alleen beheren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale of externe computer. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunnen ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure uitvoeren. Zie Standaard lokale groepen en Standaardgroepen voor meer informatie.
  • Als u een console met IP-beveiligingsbeleid wilt maken, start u de module IP-beveiligingsbeleid. Om een opgeslagen modulebestand te openen opent u MMC. Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie.
  • Met deze procedure wordt niet het IPSec-beleid zelf geëxporteerd, maar alleen een lijst in tekstvorm van elk beleid dat wordt weergegeven in het detailvenster.
  • Zie 'Verwante onderwerpen' voor informatie over het exporteren van IP-beveiligingsbeleid.

Informatie over functionele verschillen

  • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft