Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

De module Beheer van IP-beveiligingsbeleid starten

De module Beheer van IP-beveiligingsbeleid starten

 • Als u de module Beheer van IP-beveiligingsbeleid wilt starten vanuit Microsoft Management Console, doet u het volgende:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ MMC en klik vervolgens op OK.
 2. Klik op Bestand, klik op Module toevoegen/verwijderen en klik vervolgens op Toevoegen.
 3. Klik op Beheer IP-beveiligingsbeleid en vervolgens op Toevoegen.
 4. Selecteer de computer waarvoor u het IPSec-beleid wilt beheren:

   

  Bewerking Actie

  Alleen de computer beheren waarop deze console wordt uitgevoerd

  Klik op Lokale computer.

  Het IPSec-beleid voor alle leden van het domein beheren

  Klik op Het Active Directory-domein waarvan deze computer lid is.

  Het IPSec-beleid beheren voor een domein waarvan de computer waarop deze console wordt uitgevoerd geen deel uitmaakt

  Klik op Een ander Active Directory-domein.

  Een externe computer beheren

  Klik op Andere computer.

 5. Klik achtereenvolgens op Voltooien, Sluiten en OK.
 • Als u de module Beheer van IP-beveiligingsbeleid wilt openen vanuit Groepsbeleid (Active Directory), doet u het volgende:
 1. Open Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op het domein of de organisatie-eenheid waarvoor u groepsbeleid wilt instellen.
  Waar?
  • Active Directory: gebruikers en computers [Naamvandomeincontroller.Naamvandomein]/Domein/Organisatie-eenheid/Onderliggendeorganisatie-eenheid
 3. Klik op Eigenschappen en klik vervolgens op de tab Groepsbeleid.
 4. Klik op Bewerken om het groepsbeleidsobject te openen dat u wilt bewerken. U kunt ook op Nieuw klikken om een nieuw groepsbeleidsobject te maken, en vervolgens op Bewerken klikken.
 5. Klik in de consolestructuur Groepsbeleid op IP-beveiligingsbeleid op Active Directory.
  Waar?
  • Beleidsnaam [Computernaam] Beleid/Computerconfiguratie/Windows-instellingen/Beveiligingsinstellingen/IP-beveiligingsbeleid op Active Directory
 • Als u de module Beheer van IP-beveiligingsbeleid wilt openen vanuit Beleid voor lokale computer, doet u het volgende:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ MMC en klik vervolgens op OK.
 2. Klik op Bestand, klik op Module toevoegen/verwijderen en klik vervolgens op Toevoegen.
 3. Klik op Groepsbeleidsobjecteditor en vervolgens op Toevoegen.
 4. Klik achtereenvolgens op Voltooien, Sluiten en OK.
 5. Klik in de consolestructuur Groepsbeleid op IP-beveiligingsbeleid op lokale computer.
  Waar?
  • Beleid voor lokale computer/Computerconfiguratie/Windows-instellingen/Beveiligingsinstellingen/IP-beveiligingsbeleid op lokale computer

Opmerkingen

 • U kunt op Active Directory gebaseerde IPSec-beleidsregels alleen beheren als u lid bent van de groep Domeinadministrators in Active Directory, of als deze bevoegdheid aan u is overgedragen. U kunt lokaal of extern IPSec-beleid voor een computer alleen beheren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale of externe computer. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunnen ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure uitvoeren. Zie Standaard lokale groepen en Standaardgroepen voor meer informatie.
 • U opent Active Directory: gebruikers en computers als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Active Directory: gebruikers en computers.
 • Klik op Opslaan in het menu Bestand om de console-instellingen op te slaan.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' voor informatie over het bekijken van de opgeslagen console.
 • U kunt IPSec-beleid van Active Directory niet beheren vanaf een computer waarop Windows XP Home Edition wordt uitgevoerd.
 • U kunt beleid in een extern domein alleen beheren als u een computer gebruikt die lid is van een domein dat wordt vertrouwd door het externe domein. U kunt geen beleid in een extern domein configureren vanaf een computer die lid is van een werkgroep (ook wel een zelfstandige computer genoemd).
 • Als u de opgeslagen instellingen wilt wijzigen, start u Microsoft Management Console, voegt u deze module opnieuw toe en slaat u de console op. Als u verschillende configuraties wilt gebruiken, kunt u de console onder een andere naam opslaan.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft