TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Controle: de toegang tot globale systeemobjecten controleren

Controle: de toegang tot globale systeemobjecten controleren

Beschrijving

Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u of de toegang tot globale systeemobjecten wordt gecontroleerd.

Als dit beleid is ingeschakeld, worden systeemobjecten, zoals mutexen (elkaar uitsluitend), gebeurtenissen, semaforen (vergrendelingsmechanismen die binnen programma's voor bronbeheer en -uitgave worden gebruikt) en DOS-apparaten, gemaakt met een standaard-SACL (System Access Control List, systeemtoegangsbeheerlijst). Als het controlebeleid Objecttoegang controleren ook is ingeschakeld, wordt de toegang tot deze systeemobjecten gecontroleerd.

Opmerking

  • Als u deze beveiligingsinstelling configureert, zijn de wijzigingen pas van kracht nadat u Windows opnieuw hebt gestart.

Standaardinstelling: Uitgeschakeld.

Deze beveiligingsinstelling configureren

U kunt deze beveiligingsinstelling configureren door het betreffende beleid te openen en de consolestructuur als volgt uit te breiden: Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties\

Zie Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject voor specifieke informatie over het configureren van instellingen voor beveiligingsbeleid.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft