Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Benodigde machtigingen en gebruikersrechten voor het maken en terugzetten van back-ups

Benodigde machtigingen en gebruikersrechten voor het maken en terugzetten van back-ups

U kunt alleen een back-up maken van bestanden en mappen als u over bepaalde machtigingen en gebruikersrechten beschikt. Als administrator of back-upoperator bent in een lokale groep, kunt u een back-up maken van alle bestanden en mappen op de lokale computer waarop de lokale groep van toepassing is. En als u administrator of back-upoperator bent op een domeincontroller, kunt u lokaal een back-up maken van elk bestand en elke map op elke computer in het domein of op elke computer in een domein waarmee u een wederzijdse vertrouwensrelatie hebt. Als u echter geen administrator of back-upoperator bent en u wilt toch een back-up maken van bestanden, moet u de eigenaar van de bestanden en mappen zijn waarvan u een back-up wilt maken of moet u één of meer van de onderstaande machtigingen hebben voor de desbetreffende bestanden en mappen: Lezen, Lezen en uitvoeren, Wijzigen of Volledig beheer.

Bovendien moet u er zeker van zijn dat er geen schijfquotumbeperkingen gelden, waardoor u geen toegang tot een vaste schijf kunt krijgen. U kunt geen back-up maken van gegevens als deze beperkingen gelden. U kunt controleren of er schijfquotumbeperkingen gelden door met de rechtermuisknop op de schijf te klikken waarop u gegevens wilt opslaan, op Eigenschappen te klikken en vervolgens op het tabblad Quotum te klikken.

U kunt ook de toegang tot een back-upbestand beperken door het selectievakje Alleen de eigenaar en beheerder toegang tot de back-upgegevens geven in te schakelen in het dialoogvenster Gegevens van back-uptaak Als u deze optie selecteert, kan alleen een beheerder of de gebruiker die het back-upbestand heeft gemaakt, de bestanden en mappen terugzetten.

Opmerkingen

  • U kunt Back-up alleen lokaal gebruiken. U kunt geen back-up maken van een externe computer.
  • Voor systeemstatusgegevens kunt u alleen een back-up- en terugzetbewerking uitvoeren op een lokale computer. U kunt evenmin een back-up- of terugzetbewerking uitvoeren voor de systeemstatusgegevens op een externe computer, ook niet als u administrator bent op de externe computer.

Zie Leden van een lokale groep identificeren en Aanbevolen procedures voor machtigingen en gebruikersrechten voor meer informatie.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft