TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Interactief aanmelden: gedrag bij verwijderen van smartcard

Interactief aanmelden: gedrag bij verwijderen van smartcard

Beschrijving

Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u wat er gebeurt als de smartcard van een aangemelde gebruiker wordt verwijderd uit de smartcard-lezer.

De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Geen actie
  • Werkstation vergrendelen
  • Afmelden forceren
  • Verbinding verbreken indien een externe Terminal Services-sessie

Als u in het dialoogvenster Eigenschappen van dit beleid op Werkstation vergrendelen klikt, wordt het werkstation vergrendeld als de smartcard wordt verwijderd. Als een gebruiker in dat geval de werkplek verlaat en de smartcard meeneemt, wordt de beveiligde sessie niet verbroken.

Als u in het dialoogvenster Eigenschappen van dit beleid op Afmelden forceren klikt, wordt de gebruiker automatisch afgemeld als de smartcard wordt verwijderd.

Als u op Verbinding verbreken indien een externe Terminal Services-sessie klikt, wordt de verbinding van de sessie verbroken zonder dat de gebruiker wordt afgemeld als de smartcard wordt verwijderd. De gebruiker kan dan de smartcard opnieuw plaatsen en de sessie hervatten op een later tijdstip of op een andere terminal met een smartcardlezer, zonder zich opnieuw aan te melden.

Standaardinstelling: Geen actie.

Deze beveiligingsinstelling configureren

U kunt deze beveiligingsinstelling configureren door het betreffende beleid te openen en de consolestructuur als volgt uit te breiden: Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties\

Zie Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject voor specifieke informatie over het configureren van instellingen voor beveiligingsbeleid.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft