TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Netwerktoegang: machtigingen voor Iedereen toepassen op anonieme gebruikers

Netwerktoegang: machtigingen voor Iedereen toepassen op anonieme gebruikers

Beschrijving

Hiermee bepaalt u welke extra machtigingen worden toegekend voor anonieme verbindingen met de computer.

Anonieme gebruikers mogen bepaalde activiteiten uitvoeren, zoals het inventariseren van domeinaccounts en netwerkshares. Dit komt van pas wanneer een beheerder bijvoorbeeld toegang aan gebruikers wil verlenen in een vertrouwd domein waarvoor geen wederzijdse vertrouwensrelatie wordt onderhouden. De beveiligings-id Iedereen wordt standaard verwijderd uit het token voor anonieme verbindingen. Machtigingen die zijn toegekend aan de groep Iedereen, zijn dus niet van toepassing op anonieme gebruikers. In dat geval hebben anonieme gebruikers alleen toegang tot bronnen waarvoor ze expliciet een machtiging hebben gekregen.

Als dit beleid is ingeschakeld, wordt de beveiligings-id Iedereen toegevoegd aan het token voor anonieme gebruikers. In dat geval hebben anonieme gebruikers toegang tot elke bron waarvoor de groep Iedereen een machtiging heeft gekregen.

Standaardinstelling: Uitgeschakeld.

Deze beveiligingsinstelling configureren

U kunt deze beveiligingsinstelling configureren door het betreffende beleid te openen en de consolestructuur als volgt uit te breiden: Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties\

Zie Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject voor specifieke informatie over het configureren van instellingen voor beveiligingsbeleid.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft