Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Controlelijst: een geclusterde IIS-webservice of FTP-service maken

Controlelijst: een geclusterde IIS-webservice of FTP-service maken

Belangrijk

  • Het wordt aanbevolen om de informatie over netwerktaakverdelingsclusters te bekijken voordat u een webserver met maximale beschikbaarheid maakt met behulp van een servercluster. Het kan, afhankelijk van uw eisen, beter zijn om een netwerktaakverdelingscluster te gebruiken om het HTTP-verkeer gelijkmatig over het netwerk te verdelen. Zie Netwerktaakverdelingsclusters voor meer informatie over netwerktaakverdelingsclusters.
    Zie Actuele technische informatie voor de meest recente informatie over serverclusters en hoe deze netwerktaakverdeling kunnen gebruiken.

 

Stap Naslag

Bekijk de serverclusteronderdelen.

Serverclusteronderdelen

Bekijk de clusterbronnen.

Serverclusterbronnen

Bekijk de begrippen voor IIS (Internet Information Services).

IIS-documentatie

Installeer de Microsoft Distributed Transaction Coordinator-bron (DTC).

Distributed Transaction Coordinator

Controlelijst: een bron van het type Distributed Transaction Coordinator installeren

Installeer IIS (Internet Information Services).

IIS-documentatie

Bepaal welke type Internet-service u wilt bieden: FTP-services of web-services.

Als u een FTP-server maakt, moet u de FTP-service en de standaard FTP-site installeren.

Opmerking

  • Er wordt standaard een website geïnstalleerd tijdens de installatie van IIS.

IIS-documentatie

Plan de bronnengroepen.

Groepen plannen

Maak een nieuw cluster.

Een cluster maken

Voeg knooppunten toe aan het cluster.

Extra knooppunten toevoegen aan het cluster

Maak een groep en een virtuele server voor de geclusterde IIS-service.

Controlelijst: een nieuwe groep maken

Controlelijst: een virtuele server voor een servercluster maken

Maak een algemeen-scriptbron voor de IIS-service in de bronnengroep voor de virtuele server die u eerder hebt gemaakt.

Windows Server 2003, Enterprise Edition en Windows Server 2003, Datacenter Edition bevatten twee voorbeeldscripts voor Visual Basic - clusweb.vbs en clusftp.vbs - die u voor dit doeleinde kunt gebruiken. Deze bevinden zich standaard in de map %systemroot%\system32\inetsrv.

Belangrijk

  • Het wordt aanbevolen om de algemeen-scriptbron die is geconfigureerd voor IIS afhankelijk te maken van een netwerknaambron (zodat externe clients hiertoe toegang hebben) en een fysieke-schijfbron (of een andere opslagapparaat). De netwerknaam zelf is afhankelijk van het IP-adres (dat overeenkomt met de virtuele hoofdmap).
  • Als u een algemeen-scriptbron gebruikt om als host op te treden voor meerdere websites, wordt het aanbevolen om dezelfde versie van IIS uit te voeren op alle knooppunten in het cluster.

Opmerking

  • U kunt de scritps clusweb.vbs en clusftp.vbs uitvoeren vanaf een niet-Windows Server 2003, Enterprise Edition- of een Windows Server 2003, Datacenter Edition-computer door te verwijzen naar de map %systemroot%\system32\inetsrv van Windows Server 2003, Enterprise Edition of Windows Server 2003, Datacenter Edition waar deze zich bevinden.

Controlelijst: een algemeen-scriptbron installeren

Eigenschappen voor bronnen instellen Bronafhankelijkheden wijzigen

Configureer de IIS-bindingen.

Als u een FTP-site wilt configureren voor het verwerken van aanvragen die naar een virtuele server worden verzonden, moet u de FTP-site zo configureren dat deze kan luisteren naar het IP-adres van de virtuele server. U kunt dit doen door een IP-adres toe te wijzen aan een FTP-site.

Als u een website wilt configureren voor het verwerken van aanvragen die naar een virtuele server worden verzonden, moet u de website zo configureren dat deze kan luisteren naar het IP-adres en/of de naam van de virtuele server. De naam van de virtuele server kan worden gebruikt als de waarde voor de Host-header van de website. U kunt dit doen door een IP-adres en/of waarden voor de Host-header toe te wijzen aan een website.

IIS-documentatie

Synchroniseer IIS op alle knooppunten door de opdracht IIScnfg.vbs /copy te gebruiken om de IIS-configuratie naar andere knooppunten te kopiëren.

IIS-documentatie

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft