Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Help: Windows Firewall beheren via het Configuratiescherm

Windows Firewall beheren via het Configuratiescherm

De meest gebruikte manier om de instellingen van Windows Firewall te configureren op een afzonderlijke computer is met het onderdeel Windows Firewall in het Configuratiescherm. U moet lid zijn van de groep Administrators op de lokale computer om instellingen van het onderdeel Windows Firewall in het Configuratiescherm te kunnen configureren. Als u geen lid bent van de groep Administrators, worden alle instellingen van Windows Firewall grijs weergegeven.

De gebruikersinterface van Windows Firewall bestaat uit drie tabs: het tabblad Algemeen, het tabblad Uitzonderingen en het tabblad Geavanceerd.

Tabblad Algemeen

Op het tabblad Algemeen kunt u Windows Firewall voor alle verbindingen in- en uitschakelen. De instellingen kunnen als volgt worden geconfigureerd:

 

Instelling Beschrijving

Ingeschakeld

Windows Firewall wordt ingeschakeld voor alle netwerkverbindingen die zijn geselecteerd op het tabblad Geavanceerd. Windows Firewall wordt alleen ingeschakeld voor het toestaan van gevraagd verkeer en binnenkomend verkeer dat is toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen.

Geen uitzonderingen toestaan

Alleen gevraagd binnenkomend verkeer wordt toegestaan. Binnenkomend verkeer dat is toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen, wordt niet toegestaan. De instellingen op het tabblad Uitzonderingen worden genegeerd en alle netwerkverbindingen worden beveiligd, ongeacht de instellingen op het tabblad Geavanceerd. Daarnaast geeft Windows Firewall standaard geen melding weer wanneer een programma probeert ongevraagd binnenkomend verkeer te detecteren.

Uitgeschakeld

Windows Firewall wordt hierdoor uitgeschakeld. Deze instelling wordt niet aanbevolen, met name voor netwerkverbindingen die direct toegankelijk zijn vanaf het Internet, tenzij u al een hostfirewall gebruikt van een andere fabrikant dan Microsoft.

Onder Windows Server 2003 is de standaardinstelling voor Windows Firewall Uitgeschakeld voor alle bestaande verbindingen en alle verbindingen die worden gemaakt. Wanneer u Windows Firewall inschakelt, kan dit invloed hebben op de communicatie van programma's of services die vertrouwen op ongevraagd binnenkomend verkeer. In dit geval moet u vaststellen welke programma's niet meer werken en deze toevoegen aan de lijst met uitzonderingen, of vaststellen welke poorten worden gebruikt door de programma's en deze poorten toevoegen aan de lijst met uitzonderingen.

Tabblad Uitzonderingen

Op het tabblad Uitzonderingen kunt u de volgende instellingen configureren:

 

Instelling UI-element Beschrijving

Uitzonderingen voor programma's en poorten

Knop Programma toevoegen

Knop Poort toevoegen

Knop Bewerken

Hiermee wordt het dialoogvenster Programma toevoegen opgeroepen, waarin u een programma kunt selecteren uit een lijst of kunt bladeren naar het uitvoerbare bestand (.exe-bestand) van een programma.

Hiermee wordt het dialoogvenster Poort toevoegen opgeroepen, waarin u een naam voor de uitzondering van de poort, een poortnummer en een poorttype (TCP of UDP) kunt opgeven.

Hiermee wordt het dialoogvenster Een poort bewerken of het dialoogvenster Programma bewerken opgeroepen, waarin u de instellingen kunt wijzigen voor de uitzondering voor de poort of het programma.

Alle programma's of services die vanuit het tabblad Uitzonderingen zijn ingeschakeld, zijn ingeschakeld voor alle verbindingen die zijn geselecteerd op het tabblad Geavanceerd.

Zie Help: wat zijn Windows Firewall-uitzonderingen? voor meer informatie over uitzonderingen voor programma's.

Bereikopties voor programma's en poorten

Knop Bereik wijzigen

Deze knop is beschikbaar in de dialoogvensters Poort toevoegen, Programma toevoegen, Een poort bewerken en Programma bewerken. Er zijn drie bereikopties:

  • Elke computer (inclusief de computers op het Internet)
  • Alleen dit netwerk (subnet)
  • Aangepaste lijst

Zie Help: wat zijn bereikopties voor Windows Firewall? voor meer informatie over bereikopties.

Meldingen van Windows Firewall

Selectievakje Melding weergeven als Windows Firewall een programma blokkeert

Schakel dit selectievakje in of uit om te configureren hoe Windows Firewall meldingen verwerkt.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, geeft Windows Firewall een melding weer wanneer een programma dat niet in de lijst met uitzonderingen staat, probeert binnenkomend verkeer te detecteren.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden er geen meldingen weergegeven.

Zie Help: wat zijn Windows Firewall-meldingen? voor meer informatie over meldingen.

Tabblad Geavanceerd

Op het tabblad Geavanceerd kunt u de volgende instellingen configureren:

 

Instelling Beschrijving

Instellingen van netwerkverbinding

Hiermee worden de volgende instellingen geconfigureerd:

  • Afzonderlijke verbinding opgeven waarop Windows Firewall wordt ingeschakeld. Als u Windows Firewall wilt inschakelen op een verbinding, schakelt u het selectievakje in naast de naam van de verbinding. Als u Windows Firewall wilt uitschakelen op een verbinding, schakelt u het selectievakje uit. Standaard is Windows Firewall ingeschakeld op alle netwerkverbindingen. Als een netwerkverbinding niet wordt weergegeven in Instellingen van netwerkverbinding, betreft het een afwijkende netwerkverbinding, zoals een aangepast inbelprogramma van een Internet-provider (ISP).
    Als u alle selectievakjes uitschakelt in Instellingen van netwerkverbinding, wordt uw computer niet beveiligd door Windows Firewall, zelfs als u op het tabblad Algemeen de optie Ingeschakeld hebt geselecteerd. Ook worden de instellingen in Instellingen van netwerkverbinding genegeerd als u de optie Geen uitzonderingen toestaan hebt geselecteerd op het tabblad Algemeen. In dat geval worden namelijk alle interfaces beveiligd.
  • Geavanceerde instellingen opgeven voor een afzonderlijke netwerkverbinding. Klik op de naam van de netwerkverbinding en klik vervolgens op Instellingen. Het dialoogvenster Geavanceerde instellingen wordt weergegeven.
    Op het tabblad Services van het dialoogvenster Geavanceerde instellingen kunt u specifieke services configureren (alleen met betrekking tot de TCP- of UDP-poort). Op het tabblad ICMP kunnen bepaalde typen ICMP-verkeer worden ingeschakeld.

Logboekregistratie van beveiligingsgegevens

U configureert opties voor logboekregistratie van Windows Firewall door te klikken op Instellingen in Logboekregistratie van beveiligingsgegevens. Hiermee roept u het dialoogvenster Logboekinstellingen op, waarin u kunt configureren of verwijderde pakketten of geslaagde verbindingspogingen moeten worden vastgelegd in het logboek en waarin u de naam, locatie en maximumgrootte van het logboekbestand kunt opgeven. De standaardnaam van het logboekbestand is pfirewall.log en de standaardlocatie is de systeemhoofdmap. De standaard maximumgrootte is 4096 kilobyte (kB).

ICMP-instellingen

U configureert uitzonderingen voor ICMP (Internet Control Message Protocol) door te klikken op Instellingen in ICMP. Hiermee roept u het dialoogvenster ICMP op, waarin u de typen binnenkomende ICMP-berichten kunt in- en uitschakelen die Windows Firewall toestaat voor alle verbindingen die zijn geselecteerd op het tabblad Geavanceerd. ICMP-berichten worden gebruikt voor diagnostische doeleinden, het rapporteren van foutcondities en configuratiedoeleinden. Standaard zijn er geen ICMP-berichten toegestaan in de lijst.

Standaardinstellingen

Standaardinstellingen van Windows Firewall herstellen. Alle vermeldingen in de lijst met uitzonderingen worden verwijderd en alle instellingen en opties worden teruggezet in de oorspronkelijke staat. Door te klikken op Standaardinstellingen wordt tevens Windows Firewall ingeschakeld op alle verbindingen, waardoor uw programma's en systeemservices problemen kunnen ondervinden (aangezien dit niet de standaardinstelling is). Verder kunnen Internet-verbinding delen en Netwerkbrug hierdoor problemen ondervinden.

Opmerking

  • Als een instelling wordt beheerd via Groepsbeleid of als u niet beschikt over de beheerdersrechten die nodig zijn om een instelling te configureren, wordt de desbetreffende instelling grijs weergegeven wanneer u het onderdeel Windows Firewall in het Configuratiescherm opent.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft