TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Automatisch systeemherstel - overzicht

Automatisch systeemherstel - overzicht

Met Automatisch systeemherstel (ASR) kunt u regelmatig ASR-sets maken als onderdeel van een algemeen plan voor systeemherstel in geval van systeemfouten. Gebruik ASR als laatste redmiddel voor herstel van het systeem. Gebruik deze optie pas nadat u alle andere opties hebt geprobeerd, zoals het opstarten in de veilige modus en het herstellen van de laatste bekende juiste configuratie. Zie Opstartopties voor meer informatie over deze en andere herstelopties.

ASR is een hersteloptie die uit twee delen bestaat: een back-up maken en het systeem herstellen. U kunt de back-up maken met behulp van de wizard Automatisch systeemherstel voorbereiden in Back-up. De wizard Automatisch systeemherstel voorbereiden maakt een back-up van de systeemstatusgegevens, systeemservices en alle schijven die aan de onderdelen van het besturingssysteem zijn gekoppeld. Verder wordt er een diskette gemaakt met informatie over de back-up, de schijfconfiguraties (standaardvolumes en dynamische volumes) en de manier waarop het systeem kan worden hersteld.

U kunt verdergaan naar het herstelgedeelte van ASR door op F2 te drukken wanneer hierom wordt gevraagd door Setup in de tekstmodus. Automatisch systeemherstel leest de schijfconfiguraties van de diskette en herstelt in ieder geval alle schijfhandtekeningen, volumes en partities op de schijven die nodig zijn voor het starten van de computer. (Er wordt geprobeerd alle schijfconfiguraties te herstellen, maar dit kan onder bepaalde omstandigheden onmogelijk zijn.) Vervolgens wordt een eenvoudige installatie van Windows uitgevoerd, waarna de herstelprocedure automatisch wordt gestart. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de back-upset die door de wizard Automatisch systeemherstel voorbereiden is gemaakt.

Opmerkingen

  • Gegevensbestanden worden niet hersteld door Automatisch systeemherstel. Maak regelmatig een back-up van gegevensbestanden en herstel deze als het systeem weer werkt.
  • Met Alle gegevens op deze computer in de eenvoudige wizard kunt u ook een ASR-diskette en een ASR-set maken.
  • ASR ondersteunt alleen FAT16-volumes tot 2,1 GB. ASR ondersteunt geen FAT16-partities van 4 GB met een clustergrootte van 64 kB. Als uw systeem FAT16-partities van 4 GB bevat, moet u deze converteren van FAT16 naar NTFS voordat u Automatisch systeemherstel gebruikt.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft