Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een bron verwijderen

Een bron verwijderen

 1. Open Clusterbeheer.
 2. Klik in de consolestructuur op de map Bronnen.
 3. Klik in het detailvenster op de bron die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen in het menu Bestand.
  Waarschuwing
  • Wanneer u een bron verwijdert, worden in Clusterbeheer ook alle bronnen verwijderd die een afhankelijkheid hebben van de verwijderde bron.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • U opent Clusterbeheer als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Clusterbeheer.
 • Een bron kan pas worden verwijderd als deze off line is. Als de bron on line is, wordt deze in Clusterbeheer automatisch off line genomen voordat de bron wordt verwijderd.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft