TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een nieuw servercertificaat aanvragen bij een online CA

U kunt met de wizard Webservercertificaat, die beschikbaar is in IIS-beheer, een nieuw servercertificaat aanvragen, dat onmiddellijk door een on line CA wordt geïnstalleerd.

ImportantBelangrijk
U moet lid zijn van de groep Administrators op de lokale computer om de volgende procedure(s) te kunnen uitvoeren. Het wordt aangeraden u bij de computer aan te melden met een account die niet in de groep Administrators voorkomt en vervolgens de opdracht runas te gebruiken om IIS-beheer uit te voeren als beheerder. Typ het volgende achter de opdrachtprompt: runas /user:naam_beheerdersaccount "mmc systemroot\system32\inetsrv\iis.msc".

Procedures

Een nieuw servercertificaat aanvragen bij een on line CA
  1. Dubbelklik in IIS-beheer op de lokale computer en dubbelklik op de map Websites.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de website of op het bestand waarvoor u een certificaat wilt aanvragen en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op het tabblad Mapbeveiliging of Bestandsbeveiliging onder Beveiligde communicatie op Servercertificaat.

  4. Klik in de wizard Webservercertificaat op Een nieuw certificaat maken.

  5. Selecteer Aanvraag onmiddellijk versturen naar on line certificeringsinstantie op de wizardpagina Uitgestelde of onmiddellijke aanvraag.

  6. Voer de overige stappen van de wizard Webservercertificaat uit en klik op Voltooien.

Verwante onderwerpen

  • Zie Servercertificaten verkrijgen voor informatie over het verkrijgen van certificaten.
  • Zie SSL and Certificates voor algemene informatie over certificaten.
  • Zie "Certificate Services" in de Help en ondersteuning van Windows Server 2003 voor informatie over on line certificeringsinstanties.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft