TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Groepsbereik wijzigen

Het groepsbereik wijzigen

De Windows-interface gebruiken

 1. Open Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op de map die de groep bevat waarvan u het groepsbereik wilt wijzigen.
  Waar?
  • Active Directory: gebruikers en computers/domeinknooppunt/map die de groep bevat
 3. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de groep en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Klik op de tab Algemeen onder Groepsbereik op het groepsbereik.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Accountoperators, de groep Domeinadministrators of de groep Ondernemingsadministrators in Active Directory, of als de benodigde bevoegdheid aan u is overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.
 • U opent Active Directory: gebruikers en computers als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Active Directory: gebruikers en computers.
 • U kunt het groepsbereik alleen wijzigen wanneer het domeinfunctionaliteitsniveau is ingesteld op Windows 2000 native modus of hoger.

Met een opdrachtregel

 1. Open een opdrachtprompt.
 2. Typ het volgende:
  dsmod groupGroeps-DN-scopeL|G|U

 

Waarde Beschrijving

Groeps-DN

De DN-namen van het groepsobject waarvan u het bereik wilt wijzigen.

L|G|U

Hiermee geeft u aan dat u het bereik van de groep wilt instellen op domeingebonden (L), globaal (G), of universeel (U). Als het domein zich nog steeds in de Windows 2000 gemengde modus bevindt, wordt het universele bereik niet ondersteund. Het is bovendien niet mogelijk een domeingebonden groep te converteren naar een globale groep of vice versa.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Accountoperators, de groep Domeinadministrators of de groep Ondernemingsadministrators in Active Directory, of als de benodigde bevoegdheid aan u is overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.
 • U opent een opdrachtprompt als volgt: klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 • U kunt het groepsbereik alleen wijzigen wanneer het domeinfunctionaliteitsniveau is ingesteld op Windows 2000 native modus of hoger.
 • Als u de volledige syntaxis van deze opdracht wilt weergeven, typt u het volgende achter de opdrachtprompt:
  dsmod group /?

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft