TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een nieuwe bron maken

Een nieuwe bron maken

 1. Open Clusterbeheer.
 2. Dubbelklik in de consolestructuur op de map Groepen.
 3. Klik in het deelvenster op de groep waaraan u de bron wilt toevoegen.
 4. Wijs in het menu Bestand de opdracht Nieuw aan en klik vervolgens op Bron.
 5. Typ in de wizard Nieuwe bron de juiste gegevens in de vakken Naam en Beschrijving, klik op de juiste gegevens in Brontype en Groep en klik op Volgende.
 6. Voeg mogelijke eigenaars van de bron toe of verwijder deze, en klik op Volgende.
 7. Als u afhankelijkheden wilt toevoegen, klikt u op een bron onder Beschikbare bronnen en klikt u vervolgens op Toevoegen.
  Als u afhankelijkheden wilt verwijderen, klikt u op een bron onder Bronafhankelijkheden en klikt u vervolgens op Verwijderen.
 8. Herhaal stap 7 voor eventuele extra bronafhankelijkheden en klik vervolgens op Volgende.
 9. Stel eigenschappen in voor de bron in het dialoogvenster Parameters voor bron, waarbij bron de naam van het brontype is.
  De dialoogvensters voor verschillende brontypen bevatten verschillende configuratiegegevens.
  Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over het instellen van broneigenschappen.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • U opent Clusterbeheer als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Clusterbeheer.
 • Voordat u een bron aan een cluster toevoegt, moet u controleren of het volgende waar is:
  • Het brontype is een van de basistypen die beschikbaar zijn in de Windows Server 2003-familie, of een aangepast brontype dat afkomstig is van de bronleverancier.
  • Er bestaat al een groep binnen het cluster waarvan de bron deel gaat uitmaken.
  • Alle afhankelijke bronnen zijn gemaakt.
 • Als een bron regelmatig uitvalt, kan dit gevolgen hebben voor de bijbehorende bronmonitor en andere bronnen die samenwerken met die bronnenbeheerder. Daarom is het raadzaam een afzonderlijke bronmonitor te gebruiken voor elke bron die in het verleden vaker is uitgevallen.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft