Hebt u suggesties? Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een DHCP-server installeren

Een DHCP-server installeren

Alle computers in een TCP/IP-netwerk moeten een IP-adres hebben opdat het netwerk goed kan functioneren. U kunt IP-adressen handmatig op elke computer configureren of u kunt een DHCP-server installeren die automatisch IP-adresleases toewijst aan elke clientcomputer in het netwerk. De meeste clientbesturingssystemen zoeken standaard een IP-adreslease, dus er is geen configuratie op de clientcomputer nodig om een DHCP-netwerk te implementeren.

Voordat een DHCP-server IP-adressen kan gaan leasen aan clientcomputers, moet u een scope maken en activeren. Een scope is een bereik van mogelijke IP-adressen voor een netwerk. Voordat u een scope maakt, moet u ervoor zorgen dat het IP-adresbereik dat u wilt gebruiken over voldoende IP-adressen beschikt voor alle computers in het netwerk. U moet ook bepalen of er apparaten zijn in het netwerk, zoals DNS-servers, WINS-servers of oudere printers, waarvoor statische IP-adressen moeten worden gebruikt. Als er apparaten zijn die statische IP-adressen vereisen, maakt u een uitsluitingsbereik van IP-adressen aan het begin van het IP-adresbereik. Een uitsluitingsbereik is een groep IP-adressen die door de DHCP-server niet worden geleast aan clientcomputers. Als het uitsluitingsbereik eenmaal is gedefinieerd, kunt u aan alle statisch geconfigureerde apparaten een IP-adres toewijzen uit het uitsluitingsbereik.

Tot de meest gangbare taken behoren een DHCP-server installeren, een scope maken en een scope activeren. U kunt deze taken ook uitvoeren vanaf de DHCP beheren vanaf de opdrachtregel. Zie DHCP - procedures voor meer informatie over andere taken voor het beheren van DHCP.

Een DHCP-server installeren

 1. Open de wizard Windows-onderdelen.
 2. Schuif onder Onderdelen naar Netwerkservices en klik hierop.
 3. Klik op Details.
 4. Klik onder Netwerkonderdelen op Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) en klik vervolgens op OK.
 5. Als daarom wordt gevraagd, typt u het volledige pad naar de distributiebestanden van Windows Server 2003. Klik daarna op Doorgaan.
  De vereiste bestanden worden gekopieerd naar de vaste schijf.

Opmerkingen

 • U opent Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Software en klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.
 • DHCP-servers moeten worden geconfigureerd met een statisch IP-adres.

Een nieuwe scope maken

 1. Open DHCP.
 2. Klik in de consolestructuur op de gewenste DHCP-server.
  Waar?
  • DHCP/DHCP-server
 3. Klik in het menu Actie op Nieuwe scope.
 4. Volg de aanwijzingen in de wizard Nieuwe scope.

Opmerkingen

 • U opent DHCP als volgt: klik op Start, klik op Instellingen, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op DHCP.
 • Afhankelijk van het eerste en laatste IP-adres die voor de scope zijn ingesteld, wordt in de DHCP-console een standaardsubnetmasker voorgesteld dat voor de meeste netwerken nuttig is. Als u weet dat voor het netwerk een ander subnetmasker vereist is, kunt u de waarde naar wens aanpassen.
 • Wanneer u een nieuwe scope hebt gemaakt, kan het zijn dat u nog enkele extra taken moet uitvoeren, bijvoorbeeld de scope activeren voor gebruik of scope-opties toewijzen.

Een scope activeren

 1. Open DHCP.
 2. Klik op de gewenste scope in de consolestructuur.
  Waar?
  • DHCP/DHCP-server/Superscope (indien gebruikt)/Scope
 3. Klik op Activeren in het menu Actie.

Opmerkingen

 • U opent DHCP als volgt: klik op Start, klik op Instellingen, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op DHCP.
 • U hoeft een scope alleen te activeren wanneer de leasedistributie voor een nieuwe scope wordt gestart. In dat geval moet u de scope activeren om deze beschikbaar te maken voor DHCP-clients.
 • Activeer een scope pas nadat u de gewenste opties hebt opgegeven.
 • De opdrachtnaam in het menu Actie verandert in Deactiveren zodra de geselecteerde scope is geactiveerd. Deactiveer een scope alleen wanneer u deze permanent uit het netwerk wilt verwijderen.
 • Als u DHCP wilt gebruiken om IP-adresleases toe te wijzen aan clients op een subnet dat door een router is gescheiden van de DHCP-server, moet het doorsturen van DHCP-berichten zijn ingeschakeld op de router. Als u een computer met een product uit de Windows Server 2003-familie gebruikt als router, kunt u de service DHCP Relay-agent gebruiken die wordt geleverd bij de service Routering en RAS. Zie DHCP/BOOTP Relay-agents en De DHCP Relay-agent configureren voor meer informatie.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft