TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Netsh-opdrachten voor AAAA

Netsh-opdrachten voor AAAA

U kunt de opdrachten in de AAA-context van Netsh gebruiken om de configuratie te tonen en in te stellen van de AAAA-database voor verificatie, machtiging, accounting en controle die wordt gebruikt door de Internet Authentication Service (IAS) en de Routing and Remote Access-service. De AAAA-database wordt ook wel de IAS-database (Ias.mdb) genoemd. Opdrachten in de AAAA-context van Netsh worden voornamelijk gebruikt voor de volgende bewerkingen:

 • De configuratie van een IAS-server, inclusief registersleutels en de IAS-database (ias.mdb), exporteren als een Netsh-script met de opdracht dump of een van de show-opdrachten.
 • De configuratie importeren op een andere IAS-server met de opdracht netsh exec en een Netsh-script met de opdracht set config.

U kunt deze opdrachten uitvoeren vanaf de opdrachtprompt van de Windows Server 2003-familie of vanaf de opdrachtprompt voor de AAAA-context van Netsh. Deze opdrachten werken alleen vanaf de Windows Server 2003-opdrachtprompt als u eerst netsh aaaa typt voordat u de opdrachten en parameters typt volgens de onderstaande syntaxis. Er zijn mogelijk functionele verschillen tussen Netsh-contextopdrachten in Windows 2000 en de Windows Server 2003-familie.

Zie Netsh - overzicht en Een netsh-context openen voor meer informatie over Netsh.

Overzicht van Netsh AAAA-opdrachten

dump

Hiermee wordt de configuratie van het IAS-databasebestand (Ias.mdb) weergegeven als een Netsh-opdrachtscript.

Syntaxis

dump

Opmerkingen

 • Met de opdracht dump wordt het Netsh-opdrachtscript weergegeven dat u kunt gebruiken om de configuratie te dupliceren van de server met IAS of de Routing and Remote Access-service, waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Het Netsh-opdrachtscript bevat de configuratie van de IAS-server, inclusief de registersleutels en het databasebestand (Ias.mdb), als een groot gegevensblok in een gecomprimeerde tekstindeling. Binnen het script wordt dit grote gegevensblok gebruikt door de opdracht set config om de configuratie van een opgeslagen gegevensblok te importeren in een bestaande IAS-database op dezelfde of op een andere computer met behulp van de opdracht netsh exec. Als u het Netsh-opdrachtscript wilt opslaan in een bestand, typt u: netsh aaaa show config >Pad\Bestand.txt
 • De opdracht dump wordt niet ondersteund op computers waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd.

set config

Hiermee configureert u de IAS-server en IAS-database (Ias.mdb) met de registersleutels en database die zijn geïmporteerd uit het opgegeven gegevensblok.

Syntaxis

set config [type={server_settings | clients | connection_request_policies | logging | remote_access_policies] blob=Gegevensblok}

Parameters

blob= Gegevensblok
Vereist. Hiermee geeft u het bestand op met de configuratie van de IAS-server, inclusief registersleutels en IAS-database (las.mdb), in een gecomprimeerde tekstindeling zoals dit is uitgevoerd door de opdracht dump of show.
type=
Hiermee geeft u het type gegevens op dat u uit het Gegevensblok wilt importeren in de configuratie van de lokale server.
server_settings
Hiermee geeft u op dat de instellingen van de serverconfiguratie uit het Gegevensblok worden geïmporteerd naar de lokale server. De geïmporteerde instellingen bevatten de beschrijving van de server, instellingen voor het systeemgebeurtenislogboek, registersleutels en poorten die specifiek worden gebruikt voor de IAS-service.
clients
Hiermee geeft u op dat de instellingen voor RADIUS-clients, zoals weergegeven in de IAS-console, uit het Gegevensblok worden geïmporteerd naar de lokale server.
connection_request_policies
Hiermee geeft u op dat de IAS-instellingen voor Verbindingsaanvraag verwerken, inclusief Beleid voor verbindingsaanvragen en Externe RADIUS-servergroepen, uit het Gegevensblok worden geïmporteerd naar de lokale server.
logging
Hiermee geeft u aan dat de IAS-instellingen voor Logboekregistratie van RAS uit het Gegevensblok worden geïmporteerd naar de lokale server.
remote_access_policies
Hiermee geeft u aan dat de IAS-instellingen voor RAS-beleid uit het Gegevensblok worden geïmporteerd naar de lokale server.

Opmerkingen

 • Het handmatig uitvoeren van de opdracht set config wordt niet ondersteund. Deze opdracht wordt alleen gebruikt binnen een Netsh-opdrachtscript dat is gemaakt met de opdracht dump of show.
 • Als u de versie wilt bekijken van de IAS-database waarop het Netsh-script wordt uitgevoerd, gebruikt u de opdracht show version. Scripts die ouder zijn dan de scripts die zijn gemaakt met Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition en Windows Server 2003, Datacenter Edition worden ondersteund.
 • De configuratie van IAS-servers die worden uitgevoerd op producten uit de Windows 2000 Server-familie kan met set config worden geïmporteerd in producten uit de Windows Server 2003-familie. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.

show clients

Hiermee geeft u de lijst met RADIUS-clients voor de lokale IAS-server weer.

Syntaxis

show clients

Opmerkingen

 • Met deze opdracht wordt een dump gemaakt van de lijst met RADIUS-clients van de IAS-server waarop de opdracht wordt uitgevoerd. In de IAS-console wordt deze lijst met clients weergegeven bij RADIUS-clients.
 • Het Netsh-opdrachtscript bevat de instellingen van de lokale server, inclusief de registersleutels en de IAS-database (Ias.mdb), als een groot gegevensblok in een gecomprimeerde tekstindeling. Als u de configuratie wilt importeren in een bestaande IAS-server op dezelfde of een andere computer, kunt u de opdracht netsh exec gebruiken. Als u het Netsh-opdrachtscript in een bestand wilt opslaan, typt u netsh aaaa show clients >Pad\Bestand.txt bij een opdrachtprompt.
 • Deze opdracht is niet beschikbaar op computers waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd.

show config

Hiermee wordt de configuratie van het IAS-databasebestand (Ias.mdb) weergegeven als een Netsh-opdrachtscript.

Syntaxis

show config

Opmerkingen

 • De opdracht show config werkt hetzelfde als de opdracht dump.
 • Met de opdracht show config wordt het Netsh-opdrachtscript weergegeven dat u kunt gebruiken om de configuratie te dupliceren van de server met IAS of de Routing and Remote Access-service waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Het Netsh-opdrachtscript bevat de configuratie van de IAS-server, inclusief registersleutels en de IAS-database (Ias.mdb), als een groot gegevensblok in een gecomprimeerde tekstindeling. Als u de configuratie wilt importeren in een bestaande IAS-server op dezelfde of een andere computer, kunt u de opdracht netsh exec gebruiken. Als u het Netsh-opdrachtscript in een bestand wilt opslaan, typt u netsh aaaa show config >Pad\Bestand.txt bij een opdrachtprompt.
 • Deze opdracht is niet beschikbaar op computers waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd.

show connection_request_policies

Hiermee geeft u de configuratie van het beleid voor het verwerken van verbindingsaanvragen van de IAS-server in scriptindeling weer.

Syntaxis

show connection_request_policies

Opmerkingen

 • Met deze opdracht geeft u voor de IAS-server waarop de opdracht wordt uitgevoerd het beleid weer voor het verwerken van verbindingsaanvragen. In de IAS-console wordt dit beleid weergegeven bij Verbindingsaanvraag verwerken. Het beleid omvat Beleid voor verbindingsaanvragen en Externe RADIUS-servergroepen.
 • Het Netsh-opdrachtscript bevat de lokale serverinstellingen als een groot gegevensblok in een gecomprimeerde tekstindeling. Als u de configuratie wilt importeren in een bestaande IAS-server op dezelfde of een andere computer, gebruikt u de opdracht netsh exec. Als u het Netsh-opdrachtscript in een bestand wilt opslaan, typt u netsh aaaa show connection_request_policies >Pad\Bestand.txt bij een opdrachtprompt.
 • Deze opdracht is niet beschikbaar op computers waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd.

show logging

Hiermee geeft u de configuratie voor logboekregistratie voor de lokale IAS-server weer.

Syntaxis

show logging

Opmerkingen

 • Met deze opdracht geeft u voor de IAS-server waarop de opdracht wordt uitgevoerd de configuratie voor RAS-logboekregistratie weer. In de IAS-console wordt deze informatie weergegeven bij Logboekregistratie van RAS.
 • Het Netsh-opdrachtscript bevat de lokale serverinstellingen als een groot gegevensblok in een gecomprimeerde tekstindeling. Als u de configuratie wilt importeren in een bestaande IAS-server op dezelfde of een andere computer, gebruikt u de opdracht netsh exec. Als u het Netsh-opdrachtscript in een bestand wilt opslaan, typt u netsh aaaa show logging >Pad\Bestand.txt bij een opdrachtprompt.
 • Deze opdracht is niet beschikbaar op computers waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd.

show remote_access_policies

Hiermee worden alle objecten binnen het RAS-beleid weergegeven.

Syntaxis

show remote_access_policies

Opmerkingen

 • Met deze opdracht geeft u voor de IAS-server waarop de opdracht wordt uitgevoerd het RAS-beleid weer. In de IAS-console wordt deze informatie weergegeven bij RAS-beleid.
 • Het Netsh-opdrachtscript bevat de lokale serverinstellingen als een groot gegevensblok in een gecomprimeerde tekstindeling. Als u de configuratie wilt importeren in een bestaande IAS-server op dezelfde of een andere computer, gebruikt u de opdracht netsh exec. Als u het Netsh-opdrachtscript in een bestand wilt opslaan, typt u netsh aaaa show remote_access_policies >Pad\Bestand.txt bij een opdrachtprompt.
 • Deze opdracht is niet beschikbaar op computers waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd.
 • De volgende registersleutels en -waarden worden weergegeven:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\ControlProtocols\BuiltIn\DefaultDomain\REG_SZ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Policy\Allow LM Authentication\REG_DWORD
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Policy\Default User Identity\REG_SZ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Policy\User Identity Attribute\REG_DWORD
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Policy\Override User-Name\REG_DWORD

show server_settings

Hiermee wordt de configuratie van de lokale IAS-server weergegeven als een Netsh-opdrachtscript.

Syntaxis

show server_settings

Opmerkingen

 • Met deze opdracht geeft u voor de IAS-server waarop de opdracht wordt uitgevoerd de configuratie van de serverinstellingen weer. Deze instellingen omvatten:
  • serverbeschrijving
  • instellingen voor accounting- en verificatiegebeurtenissen in het logboek met systeemgebeurtenissen
  • poorten die door de service worden gebruikt
  • registersleutels en hun waarden
  In de IAS-console wordt deze informatie weergegeven bij Eigenschappen.
 • Het Netsh-opdrachtscript bevat de lokale serverinstellingen als een groot gegevensblok in een gecomprimeerde tekstindeling. Binnen het script wordt dit grote gegevensblok gebruikt om de configuratie van een opgeslagen gegevensblok met behulp van de opdracht netsh exec te importeren in een bestaande IAS-server op dezelfde of op een andere computer. Als u het Netsh-opdrachtscript in een bestand wilt opslaan, typt u netsh aaaa show server_settings >Pad\Bestand.txt bij een opdrachtprompt.
 • Deze opdracht is niet beschikbaar op computers waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd.
 • De volgende registersleutels en -waarden worden weergegeven:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IAS\Parameters\Allow SNMP Set\REG_DWORD
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout\MaxDenials\REG_DWORD
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout\ResetTime\REG_DWORD
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IAS\Parameters\Ping User-Name\REG_SZ

show version

De versie van de IAS-database.

Syntaxis

show version

Voorbeelden

Als u het Netsh-opdrachtscript wilt weergeven waarin de IAS-database in de huidige staat wordt getoond, typt u:

show config

Als u de versie wilt weergeven van de IAS-database die op een server wordt uitgevoerd, typt u:

show version

Verklaring van de opmaak

 

Opmaak Betekenis

Cursief

Gegevens die de gebruiker moet opgeven

Vet

Elementen die de gebruiker precies moet typen zoals ze worden weergegeven

Weglatingsteken (...)

Parameter die meerdere malen kan worden herhaald op een opdrachtregel

Tussen vierkante haken ([])

Optionele items

Tussen accolades ({}), keuzes gescheiden door sluisteken (|). Voorbeeld: {even|oneven}

Een reeks keuzemogelijkheden waaruit de gebruiker er één moet kiezen

Courier font

Code of programma-uitvoer

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft