Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Oplossingen voor vaker voorkomende problemen

Oplossingen voor vaker voorkomende problemen

Wat is er aan de hand?

Ik heb meer Help-informatie nodig over het werken met Telefoonlijstbeheer.

Oplossing: Open het menu Help in het dialoogvenster van Telefoonlijstbeheer, klik op Wat is dit? en klik vervolgens op het onderdeel waarover u meer wilt weten. Er verschijnt een bericht met informatie over het onderdeel. In andere dialoogvensters kunt u op ? klikken en vervolgens op het onderdeel waarover u meer wilt weten.

Ik kan niet posten naar de Phone Book-service (PBS).

Mogelijke oplossingen:

Controleer het volgende:

 • De server is ingeschakeld.
 • U hebt verbinding met het netwerk.
 • FTP is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd op de PBS-server.
 • FTP is niet ingesteld op Alleen anonieme verbindingen toestaan.
 • Schrijftoegang is ingeschakeld voor de virtuele FTP-map.
 • De servernaam of het serveradres, de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn juist opgegeven in het dialoogvenster Opties. Lege wachtwoorden en wachtwoorden met spaties worden niet ondersteund.
 • U hebt u aangemeld met een account met de machtiging om te schrijven naar de vaste schijf op de server. Hiertoe behoren machtigingen voor de FTP-service, shares en bestanden (alleen voor NTFS).
 • U hebt verbinding met de PBS-host. Ga met PING en TRACERT na of de TCP/IP-verbinding juist is geconfigureerd.
 • De proxy-instellingen in Internet Explorer zijn juist geconfigureerd. Mogelijk is de proxy gewijzigd of opnieuw ingesteld.
 • Zaken die met firewalls te maken hebben, veroorzaken geen problemen.

Zie ook: Machtigingen vroeg instellen, Schrijftoegang instellen voor de virtuele FTP-map en FTP-accounts instellen voor bekende gebruikers.

Ik kan een telefoonlijst- of regiobestand niet importeren vanaf de opdrachtregel.

Mogelijke oplossingen:

Controleer het volgende:

 • U hebt de vereiste machtigingen om de telefoonlijstdatabase te wijzigen.
 • U hebt het volledige pad naar het telefoonlijst- of regiobestand getypt. Het pad mag geen spaties bevatten.
 • Het bestand is opgeslagen als tekstbestand zonder opmaak.
 • U hebt de naam van de telefoonlijst juist getypt. Typ de naam zoals deze in de interface van Telefoonlijstbeheer wordt weergegeven.
 • Alle POP's bestaan uit 11 velden. Alle regio's bestaan uit twee velden.
 • U hebt de beperkingen van een of meer van de invoervelden niet overschreden.
 • Geen van de numerieke invoervelden bevat niet-numerieke tekens.
 • Het opgegeven land of gebiedsdeel of de opgegeven regio komt voor in de telefoonlijst.
 • U hebt de juiste importopdracht opgegeven. Typ pbadmin /? op de opdrachtregel voor een lijst met geldige parameters voor de opdrachtregel.
 • U hebt de juiste importindeling voor het regiobestand gebruikt. Opdrachtregelbestanden voor regio's hebben een andere indeling dan regiobestanden die worden geïmporteerd of gegenereerd met de gebruikersinterface van Telefoonlijstbeheer.
 • U probeert niet meer dan 6.000 POP's te importeren. Als u de telefoonlijst nog niet hebt gepost, kunt u maximaal 32.000 POP's importeren. Als u de telefoonlijst al wel hebt gepost, kunt u slechts 6.000 POP's (aan gecombineerde toevoeg-, wijzig- en verwijderacties) voor elke volgende postbewerking importeren.

Zie ook:  Machtigingen vroeg instellen, Bestaande databases gebruiken in Telefoonlijstbeheer, Een regiolijst importeren met de opdrachtregel en Foutberichten op de opdrachtregel van Telefoonlijstbeheer.

Er verschijnen geen POP's in Verbindingsbeheer.

Mogelijke oplossingen:

Controleer het volgende:

 • Het profiel dat met de wizard Administration Kit voor Verbindingsbeheer is gemaakt, is juist geconfigureerd voor uw telefoonlijsten.
 • Er ontbreken geen bestanden. Als wel bestanden ontbreken, zet u deze terug van back-up.
 • De naam van de telefoonlijst in Telefoonlijstbeheer komt overeen met de naam die is opgegeven tijdens het maken van het serviceprofiel met de wizard Administration Kit voor Verbindingsbeheer.
 • U hebt de beperkingen van een of meer van de invoervelden niet overschreden. (Zie POP's toevoegen, bewerken of verwijderen met de opdrachtregel voor een tabel waarin de beperkingen worden beschreven.)
 • Geen van de numerieke invoervelden bevat niet-numerieke tekens.
 • U hebt het juiste land of gebiedsdeel opgegeven voor de POP.
 • U en uw gebruikers beschikken over de juiste versie van Internet Explorer. Voor telefoonlijstdownloads moet Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5 of Internet Explorer 6 op de computer zijn geïnstalleerd. Internet Explorer hoeft niet te zijn ingesteld als standaardbrowser.

Zie ook:  Back-ups van gegevens maken en Bestaande databases gebruiken in Telefoonlijstbeheer.

Een clientcomputer heeft een query verzonden aan de Phone Book-service, maar de telefoonlijst is niet gedownload.

Mogelijke oplossingen:

Controleer het volgende:

 • De server is ingeschakeld.
 • De clientcomputer heeft verbinding met het netwerk.
 • De naam van de telefoonlijst in Telefoonlijstbeheer (PBA) komt overeen met de naam in Verbindingsbeheer.
 • De gebruiker heeft voldoende tijd gereserveerd om de telefoonlijst te downloaden.
 • WWW is actief op de server. WWW is mogelijk wel geïnstalleerd, maar niet actief.
 • De proxy-instellingen op de clientcomputer zijn juist geconfigureerd.
 • De huidige netwerkconfiguratie voldoet nog aan de tests die u eerder hebt uitgevoerd voor productiegereedheid.
 • Het beveiligingskenmerk is juist ingesteld voor de bestanden met bijgewerkte gegevens van de telefoonlijst. Het kenmerk mag niet zijn ingesteld op Alleen-lezen.
 • Het downloaden van telefoonlijsten wordt niet geblokkeerd door de firewall.
 • Uw gebruikers beschikken over de juiste versie van Internet Explorer. Voor telefoonlijstdownloads moet Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5 of Internet Explorer 6 op de computer zijn geïnstalleerd. Internet Explorer hoeft niet te zijn ingesteld als standaardbrowser.
 • Anonieme toegang is mogelijk voor de virtuele hoofdmap van de Phone Book-services. Telefoonlijstaanvragen worden door Verbindingsbeheer via de anonieme account gedaan.
 • U hebt het toepassingslogboek in Logboeken op de PBS-hostserver gecontroleerd op foutberichten. Als het vastleggen van foutberichten in Logboeken is ingeschakeld voor PBS, verschijnt fout 30005: 'Kan bestand niet openen.'
 • Het telefoonlijstbestand is aanwezig op de hostserver en de hostserver is toegankelijk. Het is mogelijk dat het telefoonlijstbestand ontbreekt of dat de toegang tot de server wordt geweigerd.
 • De telefoonlijst is naar de telefoonlijstserver gepost. Er is een profiel geconfigureerd waarin naar een telefoonlijst wordt gevraagd, maar de beheerder heeft de telefoonlijst niet naar de server gepost.
 • De telefoonlijst is naar de productieomgeving gepost. De telefoonlijst is gepost naar een testserver, maar niet gerepliceerd naar de productieomgeving. Bewerk een POP in de telefoonlijst en post het bestand vervolgens opnieuw. (Bewerk de POP door de bestaande gegevens opnieuw op te geven.) Als u een POP bewerkt, wordt het versienummer van de telefoonlijst door PBA gewijzigd. Een telefoonlijst wordt alleen door PBA naar de hostserver gepost als het versienummer is gewijzigd.

Als uw serviceprofiel van Verbindingsbeheer geschikt is voor Verbindingsbeheer 1.3, moeten uw gebruikers het vastleggen van logboekgegevens inschakelen en het logboek van Verbindingsbeheer raadplegen voor meer informatie over het probleem.

Zie ook:  Machtigingen vroeg instellen, Foutberichten van Phone Book-service, Productiegereedheid testen en Administration Kit voor Verbindingsbeheer.

Bepaalde tekens worden niet weergegeven in Telefoonlijstbeheer.

Oorzaak: Telefoonlijstbeheer biedt geen ondersteuning voor Unicode.

Oplossing: Stel bij Taal voor programma's die niet Unicode-compatibel zijn de taal in die u wilt weergeven:

 1. Open Landinstellingen. U opent Landinstellingen als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Landinstellingen.
 2. Klik op het tabblad Geavanceerd. Klik in het gedeelte Taal voor programma's die niet Unicode-compatibel zijn op de gewenste taal.
 3. Klik op Toepassen.
  Mogelijk wordt het systeem opnieuw gestart.

Het toepassingslogboek van Logboeken bevat geen foutberichten over de telefoonlijstactiviteit.

Oorzaak: In PBS kan standaard geen informatie naar het toepassingslogboek worden geschreven.

Oplossing: Op computers waarop een product uit de Windows Server 2003-familie wordt uitgevoerd, kunnen toepassingen die lid zijn van de groep Gasten standaard niet naar het toepassingslogboek schrijven. U kunt deze instelling wijzigen. Overweeg echter eerst of de voordelen hiervan opwegen tegen de beveiligingsrisico's. Als u de instelling toch wilt wijzigen, kunt u de volgende registersleutel de waarde 0 geven:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\RestrictGuestAccess

Waarschuwing

 • Het onoordeelkundig bewerken van het register kan ernstige gevolgen hebben voor uw systeem. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u wijzigingen in het register aanbrengt.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft