TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Met Back-up een set voor automatisch systeemherstel maken

Met Back-up een set voor automatisch systeemherstel maken

 1. Open Back-up.
  De wizard Back-up of de wizard Terugzetten wordt standaard gestart, tenzij de betreffende wizard is uitgeschakeld. U kunt de wizard Back-up of de wizard Terugzetten gebruiken om een set voor Automatisch systeemherstel (ASR) te maken door in de sectie Waar wilt u een back-up van maken? te antwoorden met Alle gegevens op deze computer. U kunt ook de volgende stap uitvoeren om een ASR-set te maken in de geavanceerde modus.
 2. Klik op de koppeling Geavanceerd in de wizard Back-up of de wizard Terugzetten.
 3. Klik op Wizard Automatisch systeemherstel in het menu Extra.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Belangrijk

 • U hebt een lege diskette van 1,44 MB nodig voor het opslaan van de systeeminstellingen en media waarop u de back-upbestanden kunt opslaan. Zie Problemen met Back-up oplossen als de computer geen diskettestation heeft.

Opmerkingen

 • Met Back-up kunt u back-ups maken en gegevens terugzetten op FAT16-, FAT32- en NTFS-volumes. Als u echter een back-up hebt gemaakt van gegevens op een NTFS-volume, is het raadzaam de gegevens terug te zetten op een NTFS-volume van dezelfde versie om mogelijk gegevensverlies te voorkomen. Sommige bestandssystemen ondersteunen mogelijk niet alle onderdelen van andere bestandssystemen.
 • U opent Backup als volgt: klik op Start, wijs achtereenvolgens All programs, Accessories, System Tools aan en klik op Backup.
 • Met deze procedure wordt alleen een back-up gemaakt van de systeembestanden die nodig zijn om de computer te starten. Van uw gegevens moet u een afzonderlijke back-up maken.
 • Nadat u de ASR-set hebt gemaakt, moet u de diskette en de back-upmedia voorzien van een duidelijk label en moet u deze bij elkaar bewaren. U kunt de back-upmedia alleen gebruiken als u de diskette hebt die u tegelijk met de mediaset hebt gemaakt. U kunt geen diskette gebruiken die op een ander tijdstip of met een andere mediaset is gemaakt. Voor automatisch systeemherstel moet u ook beschikken over de Setup-cd-rom.
 • Bewaar de ASR-set op een veilige plaats. De ASR-set bevat gegevens over de systeemconfiguratie die kunnen worden gebruikt om het systeem schade toe te brengen.
 • Als u een back-up maakt van een servercluster, moet u de wizard Automatisch systeemherstel voorbereiden uitvoeren op alle knooppunten van het cluster en moet u ervoor zorgen dat de Cluster-service actief is wanneer u een back-up voor automatisch systeemherstel start. Zorg ervoor dat een van de knooppunten waarop u de wizard Automatisch systeemherstel voorbereiden uitvoert, wordt opgegeven als de eigenaar van de quorumbron tijdens het uitvoeren van de wizard.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft