TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

MMC openen

MMC openen

  • Ga als volgt te werk:
    • Klik in het menu Start op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
    • Typ mmc achter de opdrachtprompt en druk op ENTER.

De volledige syntaxis voor de opdrachtregel voor MMC is:

mmcpad\bestandsnaam.msc [/a] [/64] [/32]

pad \ bestandsnaam.msc

Met deze opdracht start u MMC en opent u een opgeslagen console. U moet het volledige pad en de naam van het opgeslagen consolebestand opgeven. Als u geen naam van een consolebestand opgeeft, wordt er een nieuwe console geopend.

U kunt omgevingsvariabelen gebruiken om opdrachtregels of snelkoppelingen te maken die niet afhankelijk zijn van de expliciete locatie van consolebestanden. Als het pad van een consolebestand bijvoorbeeld verwijst naar een map in de systeemmap (bijvoorbeeld mmcc:\windows\system32\console_name.msc), kunt u met de uitbreidbare gegevensreeks %systemroot% de locatie opgeven (mmc%systemroot%\system32\consolenaam.msc). Dit is nuttig als u taken delegeert naar mensen in het bedrijf die op andere computers werken.

/a

Met deze schakeloptie opent u een opgeslagen console in de auteursmodus zodat u de opgeslagen console kunt wijzigen. Consoles die met deze optie worden geopend, worden altijd in de auteursmodus geopend, ongeacht de standaardmodus van de console. De instelling voor de standaardmodus van bestanden wordt hiermee niet gewijzigd. Als u deze parameter weglaat, worden consolebestanden weer geopend in de standaardmodus die is ingesteld.

/64

Hiermee opent u de 64-bits versie van MMC (MMC64). Gebruik deze optie alleen als u werkt op een Microsoft 64-bits besturingssysteem. Zie 32-bits en 64-bits modules uitvoeren in Windows Server 2003- en Windows XP Professional-besturingssystemen voor meer informatie.

/32

Hiermee opent u de 32-bits versie van MMC (MMC32). Wanneer u werkt op een Microsoft 64-bits besturingssysteem, kunt u 32-bits modules starten door MMC te openen met deze opdrachtregeloptie. Zie 32-bits en 64-bits modules uitvoeren in Windows Server 2003- en Windows XP Professional-besturingssystemen voor meer informatie.

Opmerkingen

  • Nadat u MMC of een consolebestand in de auteursmodus hebt geopend, kunt u een bestaande console openen door te klikken op Openen in het menu Console.
  • U kunt de opdrachtregel gebruiken om snelkoppelingen te maken om MMC en opgeslagen consoles te openen. Een opdrachtregelopdracht wordt gebruikt met de opdracht Uitvoeren in het menu Start, in elk opdrachtpromptvenster, in snelkoppelingen of in elk batchbestand of programma waarin de opdracht wordt aangeroepen.
  • 32-bits is de standaardwaarde.

Informatie over functionele verschillen

  • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft