Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een bron naar een andere groep verplaatsen

Een bron naar een andere groep verplaatsen

 1. Open Clusterbeheer.
 2. Klik in de consolestructuur op de map Bronnen.
 3. Klik in het deelvenster op de bron die u wilt verplaatsen.
  Waarschuwing
  • Wanneer u een bron naar een andere groep verplaatst, worden alle bronnen die afhankelijk zijn van deze bron of waarvan deze bron afhankelijk is, ook verplaatst.
 4. Wijs Groep wijzigen aan in het menu Bestand en klik op de naam van de groep waaraan u de eigendom wilt overdragen. U kunt ook de bron selecteren die u wilt verplaatsen en deze naar een andere groep slepen.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • U opent Clusterbeheer als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Clusterbeheer.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft