Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

De informatiebalk van Internet Explorer

noteOpmerking
Met het onderdeel Verbeterde beveiliging van Internet Explorer in Microsoft Windows Server 2003 (ook wel extra beveiliging van Microsoft Internet Explorer genoemd) wordt een server beter beschermd tegen aanvallen via webinhoud. Hiertoe worden in Internet Explorer strengere beveiligingsinstellingen gehanteerd voor scripts, ActiveX-onderdelen en het downloaden van bestanden voor bronnen die zich in de internetbeveiligingszone bevinden. Als gevolg hiervan lopen vele van de verbeteringen op beveiligingsgebied in de nieuwste release van Internet Explorer in Windows Server 2003 Service Pack 1 minder in het oog. Zo worden de nieuwe informatiebalk in Internet Explorer en pop-upblokkering alleen gebruikt als de site zich bevindt in een zone waarvoor de beveiligingsinstelling het gebruik van scripts toestaat. Als u de verbeterde beveiligingsconfiguratie niet gebruikt op uw server, werken deze voorzieningen net als in Windows XP Service Pack 2.

Hoe werkt de informatiebalk in Internet Explorer?

De informatiebalk in Internet Explorer in Windows Server 2003 Service Pack 1 heeft de plaats ingenomen van een groot aantal van de gebruikelijke dialoogvensters waarin gebruikers om informatie werd gevraagd in vorige versies en is een opvallende manier voor het weergeven van informatie die gebruikers mogelijk willen zien en die mogelijk specifieke handelingen vereist. Voorbeelden van dialoogvensters die zijn vervangen door meldingen op de informatiebalk, zijn onder andere dialoogvensters over het blokkeren van ActiveX-installaties, downloads en actieve inhoud. De informatiebalk bevat soortgelijke informatie als het systeemvak in Microsoft Outlook 2003, waarin gebruikers worden geïnformeerd over geblokkeerde inhoud.

Voor wie is deze voorziening van belang?

Deze voorziening is van belang voor:

  • Gebruikers die moeten weten hoe de nieuwe voorziening hun internetervaring beïnvloedt.
  • Systeembeheerders, die moeten weten hoe ze deze functionaliteit kunnen in- of uitschakelen voor de clientcomputers in hun organisatie.
  • Ontwerpers van websites die gebruikmaken van extra onderdelen die zorgen voor een andere gebruikerservaring.
  • Ontwikkelaars van webtoepassingen die moeten begrijpen hoe hun ervaring verandert. De nieuwe functionaliteit heeft bijvoorbeeld invloed op het ontwikkelen van ActiveX-besturingselementen. ActiveX-besturingselementen die updates zijn voor besturingselementen die momenteel op andere computers zijn geïnstalleerd, worden alleen als updates beschouwd als de GUID van het nieuwe besturingselement overeenkomt met de huidige GUID.
  • Ontwikkelaars van toepassingen die als host fungeren voor het webbrowser-besturingselement, moeten weten hoe ze de nieuwe API (Application Programming Interface) moeten gebruiken om van deze nieuwe functionaliteit te profiteren.

Welke nieuwe functionaliteit is er toegevoegd aan deze voorziening in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Gebruikersinterface voor informatiebalk

Gedetailleerde beschrijving

De informatiebalk komt qua uiterlijk en werking overeen met het systeemvak voor meldingen over geblokkeerde inhoud in Outlook 2003. De informatiebalk wordt weergegeven onder de werkbalken van Internet Explorer en boven de webpagina wanneer er sprake is van een melding, en de informatiebalk verdwijnt zodra de gebruiker naar een andere locatie navigeert. De tekst in de informatiebalk varieert afhankelijk van de melding in kwestie, en kan indien nodig ook twee regels beslaan. Als een gebruiker de TAB-toets gebruikt voor navigatie op de pagina, krijgt de informatiebalk de focus na de werkbalk en vóór de webpagina.

Door op de informatiebalk te klikken met de linker- of rechtermuisknop wordt een menu weergegeven dat verband houdt met de melding die wordt weergegeven. Dit menu bevat altijd een link naar de Help bij de informatiebalk, die meer gedetailleerde informatie bevat over de melding. Extra menu-items die verband houden met de melding, worden weergegeven boven het menu-item Help.

Gebruikers kunnen de informatiebalk zodanig instellen dat een geluid wordt afgespeeld zodra de balk wordt weergegeven. De standaardinstelling voor het geluid is Aan. Wanneer de informatiebalk verschijnt, wordt het schildpictogram van Windows weergegeven in plaats van de melding Fout op de pagina op de statusbalk.

In bepaalde gevallen kunnen meerdere acties worden geblokkeerd. Zo kan bijvoorbeeld tegelijkertijd zowel een pop-upvenster als een invoegtoepassing worden geblokkeerd. In die gevallen is de tekst algemener en worden de menu's samengevoegd. Elke geblokkeerde actie wordt op het hoofdniveau weergegeven, met de menu's van elke actie in een submenu.

Er is een aangepaste beveiligingszone-instelling voor de informatiebalk zodat gebruikers de instellingen van de informatiebalk per beveiligingszone kunnen wijzigen. Gebruikers kunnen kiezen voor een melding via de informatiebalk of teruggaan naar de oude situatie zodat ze een minder prominente melding krijgen wanneer een bestand of code wordt gedownload.

Wat is het belang van deze wijziging?

In Windows Server 2003 Service Pack 1 kan Internet Explorer inhoud blokkeren die noodzakelijk is voor het uitvoeren van bepaalde on line taken. De informatiebalk bevat een prominente melding waarin gebruikers kunnen lezen hoe ze betrouwbare webpagina's weer werkend kunnen krijgen zonder dat het wat storender bericht van Windows Server 2003 in beeld verschijnt.

Wat werkt er anders?

Zie voor deze informatie de volgende sectie, 'Welke bestaande functionaliteit is gewijzigd in Windows Server 2003 Service Pack 1?'

Welke bestaande functionaliteit is in Windows Server 2003 Service Pack 1 gewijzigd?

Prompts voor invoegtoepassingen installeren

Gedetailleerde beschrijving

In vorige versies van Internet Explorer die bij Windows Server 2003 werden geleverd, werd gebruikers gevraagd of ze AxtiveX-besturingselementen wilden downloaden zodra een webpagina verwees naar een ActiveX-besturingselement dat niet op de computer aanwezig was. In de huidige versie van Internet Explorer wordt deze vraag weergegeven in de informatiebalk. De volgende tabel bevat een beschrijving van de elementen in de informatiebalk. In plaats van de cursieve tekst verschijnen specifieke items die bij de situatie passen.

Informatiebalkdetails voor vragen over de installatie van invoegtoepassingen

Element op informatiebalk Berichttekst

Tekst op informatiebalk

Deze site vereist mogelijk dit ActiveX-besturingselement: Naam_besturingselement van Naam_uitgever. Klik hier om het te installeren.

Korte tekst

Installatie wordt geblokkeerd

Menuopties

ActiveX-besturingselement installeren...

Wat is het risico?

Vertrouwde uitgevers werken net als in de vorige versies. De besturingselementen die van deze uitgevers afkomstig zijn, kunnen worden geïnstalleerd zonder dat extra instellingen hoeven te worden geconfigureerd.

Voor geblokkeerde uitgevers wordt het statusbalkpictogram weergegeven. Het besturingselement dat afkomstig is van deze uitgevers, wordt niet op de computer geïnstalleerd en wordt niet op de informatiebalk weergegeven.

Upgrades voor invoegtoepassingen werken op dezelfde manier als in Windows XP SP1. In Internet Explorer worden de volgende criteria gebruikt om te bepalen of het besturingselement een upgrade is:

  • Het bestand dat is geregistreerd als het ActiveX-besturingselement, moet zijn ondertekend met Authenticode-technologie. (Naar dit bestand wordt verwezen vanuit HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\Control_clsid\InProcServer32, waarbij Control_clsid deCLSID is die wordt aangeduid door het label OBJECT.)
  • De naam van de uitgever in de digitale handtekening van het nieuwe besturingselement komt overeen met de naam van de uitgever in de digitale handtekening van het bestaande besturingselement.
  • Als het ActiveX-besturingselement in een CAB-bestand is opgenomen, moet het CAB-bestand zijn ondertekend. Het DLL- of OCX-bestand dat moet worden geïnstalleerd, moet ook zijn ondertekend willen opeenvolgende upgrades niet in de informatiebalk verschijnen.

Wat is het belang van deze wijziging?

Doordat vragen over het installeren van invoegtoepassingen in de informatiebalk worden weergegeven, installeren gebruikers minder vaak per ongeluk code op hun computer.

Wat werkt er anders?

Bepaalde webpagina's werken momenteel alleen goed als gebruikers bepaalde code installeren. Op sommige sites wordt de gebruiker doorgestuurd naar een afzonderlijke pagina waarop wordt uitgelegd hoe het ActiveX-besturingselement moet worden geïnstalleerd. Als de gebruiker op een site automatisch wordt doorgestuurd naar een andere pagina zonder dat die nieuwe pagina het besturingselement bevat, wordt de informatiebalk weergegeven op de nieuwe pagina om de mogelijkheid te bieden het besturingselement te installeren. Als het venster waarop werd geprobeerd het ActiveX-besturingselement te installeren, echter door de site wordt gesloten, krijgt de gebruiker mogelijk niet de kans het besturingselement te installeren.

Hoe los ik dit op?

Makers van webpagina's moeten ervoor zorgen dat het ActiveX-besturingselement ook beschikbaar is op de pagina waarnaar de gebruiker wordt doorgestuurd. Gebruikers hebben dan ruime gelegenheid om het besturingselement te installeren.

Makers van webpagina's moeten gebruikers niet adviseren een lager beveiligingsniveau in te stellen, aangezien dit geen oplossing biedt voor deze situatie. Zie het onderwerp over het geschikt maken van websites voor Windows XP Service Pack 2 op de website van MSDN op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=32775 voor extra informatie voor makers van webpagina's over de wijzigingen die zijn geïntroduceerd in Windows XP SP2 en vervolgens zijn opgenomen in Windows Server 2003 Service Pack 1. (Deze informatie is mogelijk in het Engels.)

Melding voor pop-upblokkering

Gedetailleerde beschrijving

In Internet Explorer wordt een melding in de informatiebalk weergegeven wanneer een pop-up wordt geblokkeerd. Deze melding vormt een wat logischer toegangspunt tot de pop-upblokkering, met behulp waarvan de pop-up opnieuw kan worden weergegeven, de site kan worden toegevoegd aan een lijst voor toegestane pop-ups, of kan worden genavigeerd naar de instellingen voor het blokkeren van pop-ups. De informatiebalk biedt ook een toegangspunt op hoog niveau om de informatiebalk uit te schakelen voor pop-ups als de gebruiker vindt dat de melding te prominent is voor deze gebeurtenis.

Informatiebalkdetails voor melding over geblokkeerde pop-ups

Element op informatiebalk Berichttekst

Tekst op informatiebalk

Er wordt een pop-up geblokkeerd. Klik hier als u deze pop-up of extra opties wilt weergeven.

Korte tekst

Pop-up wordt geblokkeerd

Menuopties

Pop-ups tijdelijk toestaan

Pop-ups toestaan voor deze site

Instellingen

Waarom is deze wijziging belangrijk?

Doordat een melding voor een geblokkeerde pop-up in de informatiebalk wordt weergegeven, krijgt die melding een hogere prioriteit. Gebruikers begrijpen beter hoe ze een geblokkeerd pop-upvenster alsnog kunnen weergeven of hoe ze de instellingen voor pop-upblokkering kunnen bekijken.

Wat werkt er anders?

Als de informatiebalk voor pop-upblokkering wordt uitgeschakeld, worden gebruikers weer via het statusbalkpictogram attent gemaakt op geblokkeerde pop-ups. Via dit statusbalkpictogram zijn dezelfde menuopdrachten toegankelijk als de informatiebalk is uitgeschakeld voor pop-ups. Zie 'Pop-upblokkering in Internet Explorer' verderop in dit document voor meer informatie.

Prompts voor automatisch downloaden

Gedetailleerde beschrijving

Vragen aan de gebruiker over automatisch downloaden die automatisch verschijnen, worden nu weergegeven in de informatiebalk.

De informatiebalk bevat beschrijvende tekst waarin wordt uitgelegd waarom de bewerking is uitgevoerd en een contextgevoelig menu dat u kunt gebruiken om op de melding te reageren. De volgende tabel bevat de tekst die verschijnt in de informatiebalk en de acties die u in het menu kunt selecteren.

Informatiebalkdetails voor prompts over automatisch downloaden

Element op informatiebalk Berichttekst

Tekst op informatiebalk

Het downloaden van bestanden van deze website wordt om beveiligingsredenen door Internet Explorer geblokkeerd. Klik hier voor opties.

Korte tekst

Downloaden van bestand wordt geblokkeerd

Menuopties

Software downloaden...

Wat is het risico?

Wat is het belang van deze wijziging?

Door vragen over het downloaden van bestanden te verplaatsen naar de informatiebalk, kan worden voorkomen dat gebruikers ongewenste code op hun computer installeren. Voorheen konden gebruikers door sites worden overladen met vragen over het downloaden van bestanden en dit kon ertoe leiden dat gebruikers per ongeluk ongevraagde software op hun computer uitvoerden. Door deze wijziging is het waarschijnlijker geworden dat downloadbewerkingen die automatisch worden gestart, het resultaat zijn van een bewuste keuze en geen vergissing.

Wat werkt er anders?

Telkens wanneer een site vraagt een bestand te downloaden zonder dat enige tussenkomst van de gebruiker benodigd is, zoals het klikken op een element van de pagina, wordt de desbetreffende vraag weergegeven in de informatiebalk.

Hoe los ik deze problemen op?

Makers van webpagina's moeten ervoor zorgen dat de webpagina een koppeling bevat waarop een gebruiker kan klikken om het bestand te downloaden. Als u een script gebruikt voor de navigatie naar het bronbestand, moet u dit uitvoeren in de context van de gebeurtenishandler OnClick van de koppeling. Zie het onderwerp over het geschikt maken van websites voor Windows XP Service Pack 2 op de website van MSDN op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=32775 voor extra informatie voor makers van webpagina's over de wijzigingen die zijn geïntroduceerd in Windows XP SP2 en vervolgens zijn opgenomen in Windows Server 2003 Service Pack 1. (Deze informatie is mogelijk in het Engels.)

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft