Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Toepassingen maken in IIS 6.0

Als u een toepassing wilt maken, moet u eerst een map als het startpunt voor de toepassing aanwijzen. Dit wordt ook wel de hoofdmap van de toepassing genoemd. Vervolgens kunt u eigenschappen voor de toepassing instellen. U kunt elke toepassing een beschrijvende naam geven. Deze naam wordt in IIS-beheer weergegeven en stelt u in staat de toepassing van andere toepassingen te onderscheiden. De toepassingsnaam wordt verder nergens gebruikt.

noteOpmerking
Websites zijn standaard ingesteld als toepassingen op hoofdniveau. Als u een website maakt, wordt tegelijkertijd een standaardtoepassing gemaakt. U kunt deze toepassing gebruiken, verwijderen of vervangen door een nieuwe toepassing.

U kunt een map verwijderen uit een toepassing. De toepassing wordt dan niet langer gestart bij aanvragen voor bestanden in deze map en in submappen van deze map. Als u een map verwijdert uit een toepassing, betekent dit niet dat deze map ook uit de website wordt verwijderd of van de vaste schijf van de computer wordt gewist.

ImportantBelangrijk
Om de volgende procedure(s) te kunnen uitvoeren, moet u lid zijn van de groep Administrators op de lokale computer. Het wordt aangeraden u bij de computer aan te melden met een account die niet in de groep Administrators voorkomt en vervolgens de opdracht runas te gebruiken om IIS-beheer uit te voeren als beheerder. Typ het volgende achter de opdrachtprompt: runas /user:naam_beheerdersaccount "mmc %systemroot%\system32\inetsrv\iis.msc".
Een toepassing maken
 1. Vouw in IIS-beheer de structuur voor de lokale computer uit, klik met de rechtermuisknop op de startpuntmap van de toepassing die u wilt maken en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op het gewenste tabblad (Basismap, Virtuele map of Map).

 3. Klik in het groepsvak Toepassingsinstellingen op Maken.

 4. Typ een naam voor de toepassing in het tekstvak Naam van de toepassing.

 5. Stel op een van de volgende manieren in de keuzelijst Machtigingen tot uitvoeren de machtigingen in:

  • Klik op Geen als u wilt dat er geen programma's of scripts worden uitgevoerd.
  • Klik op Alleen scripts als de toepassingen die aan een script-engine zijn toegewezen in deze map kunnen worden uitgevoerd zonder dat de machtiging voor uitvoeren is ingesteld. Alleen scripts is een veiligere optie dan Scripts en uitvoerbare bestanden omdat u hiermee de toepassingen kunt beperken die in de map kunnen worden uitgevoerd.
  • Klik op Scripts en uitvoerbare bestanden als alle toepassingen in deze map kunnen worden uitgevoerd, inclusief de toepassingen die aan script-engines zijn toegewezen en binaire Windows-bestanden (dll- en exe-bestanden).
 6. Klik op OK.

noteOpmerking
Als in plaats van de knop Maken de knop Verwijderen wordt weergegeven, is er al een toepassing gemaakt.
Een map uit de toepassing verwijderen
 1. Vouw in IIS-beheer de structuur voor de lokale computer uit, klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op het gewenste tabblad: Basismap, Virtuele map of Map.

 3. Klik in het groepsvak Toepassingsinstellingen op Verwijderen.

noteOpmerking
Als u een toepassing wilt stoppen en uit het geheugen wilt verwijderen, klikt u op de knop Laden ongedaan maken. Als de knop Laden ongedaan maken niet beschikbaar is, bent u niet in de startpuntmap van de toepassing.

Verwante onderwerpen

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft