TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Certificaten verwijderen

Een certificaat verwijderen

 1. Open Certificaten - Huidige gebruiker.
 2. U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Als de weergavemodus Logische certificaatarchieven actief is, klikt u in de consolestructuur op Certificaten.
   Waar?
  • Certificaten - Certificaathouder/Logisch archief/Certificaten
  • Als de weergavemodus Certificaatdoeleinde actief is, klikt u in de consolestructuur op Doeleinde.
   Waar?
  • Certificaten - Certificaathouder/Doeleinde
 3. Klik in het deelvenster op het certificaat dat u wilt verwijderen. (Als u meerdere certificaten wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op elk certificaat.)
 4. Klik in het menu Actie op Verwijderen.
 5. Klik op Ja als u zeker weet dat u dit certificaat definitief wilt verwijderen.

Opmerkingen

 • Met de koppeling in de eerste stap opent u Certificaten voor de huidige gebruiker. Als u Certificaten wilt openen voor een serviceaccount of computeraccount, voert u de volgende instructies uit.
 • U opent het onderdeel Certificaten als volgt: klik in het menu Start op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK. Klik op Openen in het menu Bestand, klik op de console die u wilt openen en klik op Openen. Klik in de consolestructuur op Certificaten.
 • Zie 'Verwante onderwerpen' als u nog geen MMC-console hebt gemaakt die de module Certificaten bevat.
 • In sommige gevallen is er geen map Certificaten in de consolestructuur. Dan kunt u in de consolestructuur bladeren tot het gewenste certificaat in het detailvenster wordt weergegeven, en de procedure dan voortzetten.
 • U kunt eventueel eerst een back-up maken door het certificaat te exporteren voordat u het verwijdert. Zie 'Verwante onderwerpen' voor de procedure voor het exporteren van een certificaat.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft