TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Accountvergrendelingsbeleid - overzicht

Accountvergrendelingsbeleid - overzicht

Accountvergrendelingsbeleid zorgt ervoor dat een gebruikersaccount wordt uitgeschakeld als binnen een bepaalde tijd een bepaald aantal keren een onjuist wachtwoord wordt opgegeven. Met dit beleid voorkomt u dat indringers de wachtwoorden van gebruikers kunnen raden. Een aanval op het netwerk heeft zodoende minder kans van slagen. Zie Accountvergrendelingsbeleid toepassen of aanpassen voor meer informatie over het implementeren van accountvergrendelingsbeleid.

Houd er rekening mee dat wanneer u het accountvergrendelingsbeleid inschakelt, u onbedoeld ook de accounts van rechtmatige gebruikers kunt vergrendelen. Dit kan behoorlijk kostbaar zijn voor uw organisatie, omdat deze gebruikers pas weer toegang krijgen tot hun account wanneer de vergrendeling na een opgegeven periode automatisch wordt opgeheven of wanneer u zelf de vergrendeling opheft.

Rechtmatige gebruikers kunnen hun account per ongeluk zelf vergrendelen als ze het wachtwoord verkeerd typen of niet meer precies weten, of als ze het wachtwoord op de ene computer wijzigen terwijl ze bij een andere computer zijn aangemeld. De computer met het oude wachtwoord probeert de gebruiker continu te verifiëren, maar omdat het wachtwoord niet meer klopt, wordt de gebruikersaccount uiteindelijk vergrendeld. Dit probleem doet zich niet voor bij organisaties die alleen gebruik maken van domeincontrollers waarop een besturingssysteem uit de Windows Server 2003-familie wordt uitgevoerd. U kunt voorkomen dat de accounts van rechtmatige gebruikers worden vergrendeld door een hoge waarde in te stellen voor de drempel voor accountvergrendelingen. Houd er echter wel rekening mee dat het scenario waarbij een computer een gebruiker voortdurend met een onjuist wachtwoord probeert te verifiëren, lijkt op de manier waarop een programma voor het kraken van wachtwoorden te werk gaat. Als u de drempel voor accountvergrendeling dusdanig hoog instelt dat de accounts van rechtmatige gebruikers in een dergelijke situatie niet worden vergrendeld, kunt u onbedoeld ook hackers toegang geven tot het netwerk. Zie Drempel voor accountvergrendelingen voor meer informatie over de drempel voor accountvergrendelingen.

Zie Wachtwoorden voor meer informatie over wachtwoorden en de bijbehorende beleidsregels.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft